เนื้อเพลง My Love คำอ่านไทย Lionel Richie

I’ve been through so many changes in my life woman
( แอฝ บีน ธรู โซ เมนอิ เชนจ ซิน มาย ไลฟ วูมเอิน)
It’s a wonder I ain’t lost my mind
(อิทซ ซา วันเดอะ ไอ เอน ล็อซท มาย ไมนด)
And I ain’t never said how much I need you sugar
(แอ็นด ดาย เอน เนฝเวอะ เซ็ด เฮา มัช ไอ นีด ยู ฌูกเออะ)
But I sho’ need you by my side
(บัท ไอ โช นีด ยู ไบ มาย ไซด)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
My love, just thinking about you baby
(มาย ลัฝ , จัซท ติ้งกิง อะเบาท ยู เบบิ)
Just blows my mind
(จัซท บโล มาย ไมนด)
My love, just thinking about you baby
(มาย ลัฝ , จัซท ติ้งกิง อะเบาท ยู เบบิ)
Just blows my mind all the time
(จัซท บโล มาย ไมนด ออล เดอะ ไทม)

Life with me I know for sure it ain’t been easy
(ไลฟ วิฑ มี ไอ โน ฟอ ฌุร อิท เอน บีน อีสอิ)
But you stayed with me anyway
(บัท ยู ซเท วิฑ มี เอนอิเว)
And even though you ain’t gonna lose too much by leaving
(แอ็นด อีเฝ็น โธ ยู เอน กอนนะ ลูส ทู มัช ไบ ลีฝอิงส)
I’m so glad you stayed
(แอม โซ กแล็ด ยู ซเท)

[Chorus]
([ โครัซ ])

You’ve been my friend and you’ve been my lover, oh lord
(ยู๊ฟ บีน มาย ฟเร็นด แอ็นด ยู๊ฟ บีน มาย ลัฝเออะ , โอ ลอด)
Honey you’re everything I need
(ฮันอิ ยัวร์ เอ๊วี่ติง ไอ นีด)
You’ve made my love so strong now I know where I belong
(ยู๊ฟ เมด มาย ลัฝ โซ ซทร็อง เนา ไอ โน ฮแว ไอ บิลอง)
Oh girl you’ll never have to worry
(โอ เกิล โยว เนฝเวอะ แฮ็ฝ ทู เวอริ)
Oh baby any more, any more
(โอ เบบิ เอนอิ โม , เอนอิ โม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง My Love คำอ่านไทย Lionel Richie

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น