เนื้อเพลง What If คำอ่านไทย Creed

I can’t find the rhyme in all my reason
( ไอ แค็นท ไฟนด เดอะ ไรม อิน ออล มาย รี๊ซั่น)
I’ve lost sense of time and all seasons
(แอฝ ล็อซท เซ็นซ อ็อฝ ไทม แอ็นด ออล ซี๊ซั่น)
I feel I’ve been beaten down
(ไอ ฟีล แอฝ บีน บีทน เดาน)
By the words of men who have no grounds
(ไบ เดอะ เวิด อ็อฝ เม็น ฮู แฮ็ฝ โน กเรานด)
I can’t sleep beneath the trees of wisdom
(ไอ แค็นท ซลีพ บินีธ เดอะ ทรี อ็อฝ วีสดัม)
When your ax has cut the roots that feed them
(ฮเว็น ยุร แอ็คซ แฮ็ส คัท เดอะ รูท แดท ฟี เฑ็ม)
Forked tongues in bitter mouths
(ฟอค ทัง ซิน บีทเทอะ เมาธ)
Can drive a man to bleed from inside out
(แค็น ดไรฝ อะ แม็น ทู บลีด ฟร็อม อีนไซด เอ้า)
What if you did?
(ว็อท อิฟ ยู ดิด)
What if you lied?
(ว็อท อิฟ ยู ไล)
What if I avenge?
(ว็อท อิฟ ฟาย อเฝนจ)
What if eye for an eye?
(ว็อท อิฟ ไอ ฟอ แอน ไอ)
I’ve seen the wicked fruit of your vine
(แอฝ ซีน เดอะ วิค ฟรูท อ็อฝ ยุร ไฝน)
Destroy the man who lacks a strong mind
(ดิซทรอย เดอะ แม็น ฮู แล็ค ซา ซทร็อง ไมนด)
Human pride sings a vengeful song
(ฮยูแม็น พไรด ซิง ซา เฝนจฟุล ซ็อง)
Inspired by the times you’ve been walked on
(อินซไพร ไบ เดอะ ไทม ยู๊ฟ บีน วอค ออน)
My stage is shared by many millions
(มาย ซเทจ อีส เชย์ ไบ เมนอิ มีลยัน)
Who lift their hands up high because they feel this
(ฮู ลิฟท แด แฮ็นด อัพ ไฮ บิคอส เด ฟีล ดีซ)
We are one We are strong
(วี อาร์ วัน วี อาร์ ซทร็อง)
The more you hold us down the more we press on
(เดอะ โม ยู โฮลด อัซ เดาน เดอะ โม วี พเร็ซ ออน)
What if you did?
(ว็อท อิฟ ยู ดิด)
What if you lied?
(ว็อท อิฟ ยู ไล)
What if I avenge?
(ว็อท อิฟ ฟาย อเฝนจ)
What if eye for an eye?
(ว็อท อิฟ ไอ ฟอ แอน ไอ)
I know I can’t hold the hate inside my mind
(ไอ โน ไอ แค็นท โฮลด เดอะ เฮท อีนไซด มาย ไมนด)
Cause what consumes your thoughts controls your life
(คอส ว็อท ค็อนซยูม ยุร ธอท ค็อนทโรล ยุร ไลฟ)
So I’ll just ask a question
(โซ แอล จัซท อาซค กา คเวซชัน)
What if?
(ว็อท อิฟ)
What if your words could be judged like a crime?
(ว็อท อิฟ ยุร เวิด เคิด บี จัจ ไลค เก คไรม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง What If คำอ่านไทย Creed

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น