เนื้อเพลง Baby Did A Bad Bad Thing คำอ่านไทย Chris Isaak

Baby did a bad bad thing, baby did a bad bad thing.
( เบบิ ดิด อะ แบ็ด แบ็ด ธิง , เบบิ ดิด อะ แบ็ด แบ็ด ธิง)
Baby did a bad bad thing, baby did a bad bad thing.
(เบบิ ดิด อะ แบ็ด แบ็ด ธิง , เบบิ ดิด อะ แบ็ด แบ็ด ธิง)
You ever love someone so much you thought your little heart was gonna
(ยู เอฝเออะ ลัฝ ซัมวัน โซ มัช ยู ธอท ยุร ลิ๊ทเทิ่ล ฮาท วอส กอนนะ)
break in two?
(บเรค อิน ทู)
I didn’t think so.
(ไอ ดิ๊นอิน ธิงค โซ)
You ever tried with all your heart and soul to get you lover back to
(ยู เอฝเออะ ทไร วิฑ ออล ยุร ฮาท แอ็นด โซล ทู เก็ท ยู ลัฝเออะ แบ็ค ทู)
you?
(ยู)
I wanna hope so.
(ไอ วอนนา โฮพ โซ)
You ever pray with all your heart and soul just to watch her walk away?
(ยู เอฝเออะ พเร วิฑ ออล ยุร ฮาท แอ็นด โซล จัซท ทู ว็อช เฮอ วอค อะเว)
Baby did a bad bad thing, baby did a bad bad thing.
(เบบิ ดิด อะ แบ็ด แบ็ด ธิง , เบบิ ดิด อะ แบ็ด แบ็ด ธิง)
Baby did a bad bad thing, feel like crying, feel like crying.
(เบบิ ดิด อะ แบ็ด แบ็ด ธิง , ฟีล ไลค คไรอิง , ฟีล ไลค คไรอิง)
You ever toss and turn your llying awake and thinking about the one you
(ยู เอฝเออะ ท็อซ แซน เทิน ยุร llyings อะเวค แอ็นด ติ้งกิง อะเบาท ดิ วัน ยู)
love?
(ลัฝ)
I don’t think so.
(ไอ ด้อนท์ ธิงค โซ)
You ever close your eyes you making believe your holding the one your
(ยู เอฝเออะ คโลส ยุร ไอ ยู เมคอิง บิลีฝ ยุร โฮลดิง ดิ วัน ยุร)
dreaming of?
(ดรีมมิง อ็อฝ)
Well if you say so.
(เว็ล อิฟ ยู เซ โซ)
I hurts so bad when you finally know just how low, low, low, low, low,
(ไอ เฮิท โซ แบ็ด ฮเว็น ยู ไฟแน็ลลิ โน จัซท เฮา โล , โล , โล , โล , โล ,)
she’ll go.
(เฌ็ล โก)
Baby did a bad bad thing, baby did a bad bad thing.
(เบบิ ดิด อะ แบ็ด แบ็ด ธิง , เบบิ ดิด อะ แบ็ด แบ็ด ธิง)
Baby did a bad bad thing, feel like crying, feel like crying.
(เบบิ ดิด อะ แบ็ด แบ็ด ธิง , ฟีล ไลค คไรอิง , ฟีล ไลค คไรอิง)
Ohh. Feel like crying, feel like crying.
(โอ้ ฟีล ไลค คไรอิง , ฟีล ไลค คไรอิง)
Ohh, feel like crying, feel like crying.
(โอ้ , ฟีล ไลค คไรอิง , ฟีล ไลค คไรอิง)
[ Guitar Solo ]
([ กิทา โซโล ])
Baby did a bad bad thing, baby did a bad bad thing.
(เบบิ ดิด อะ แบ็ด แบ็ด ธิง , เบบิ ดิด อะ แบ็ด แบ็ด ธิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Baby Did A Bad Bad Thing คำอ่านไทย Chris Isaak

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น