เนื้อเพลง D’Evils คำอ่านไทย Jay-Z

This Sh*t Is Wicked On These Mean Streets
( ดีซ ฌะ *ที อีส วิค ออน ฑิส มีน ซทรีท)
None Of My Friends Speak
(นัน อ็อฝ มาย ฟเร็นด ซพีค)
We’re All Trying To Win But Then Again
(เวีย ออล ทไรอิง ทู วิน บัท เด็น อะเกน)
Maybe It’s For The Best Though ’cause When They’re Seeing Too Much
(เมบี อิทซ ฟอ เดอะ เบ็ซท โธ คอส ฮเว็น เดรว ซีอิง ทู มัช)
You Know They’re Trying To Get You Touched
(ยู โน เดรว ทไรอิง ทู เก็ท ยู ทั๊ช)
Whoever Said Illegal Was The Easy Way Out Couldn’t Understand The
(ฮูเอฝเออะ เซ็ด อิลีแก็ล วอส ดิ อีสอิ เว เอ้า คูดซึ่น อันเดิซแทนด เดอะ)
Mechanics
(มิแคนอิค)
And The Workings Of The Underworld Granted
(แอ็นด เดอะ เวิคกิง อ็อฝ ดิ อันเดอะเวิลด กรานท)
Nine To Five Is How To Survive I Ain’t Trying To Survive
(ไนน ทู ไฟฝ อีส เฮา ทู เซอะไฝฝ ไอ เอน ทไรอิง ทู เซอะไฝฝ)
I’m Trying To Live It To The Limit And Love It A Lot
(แอม ทไรอิง ทู ไลฝ อิท ทู เดอะ ลีมอิท แอ็นด ลัฝ อิท ดา ล็อท)
Life Ills Poison My Body
(ไลฟ แอล พ๊อยซั่น มาย บอดอิ)
I Used To Say ‘f*ck Mic Skills ‘ And Never Prayed To God I Prayed To
(ไอ ยูซ ทู เซ เอฟ *ck ไมคะ ซคิล แซน เนฝเวอะ พเร ทู ก็อด ดาย พเร ทู)
Gotti
(ก๊อดดิ)
That’s Right It’s Wicked That’s Life I Live It
(แด๊ท ไรท อิทซ วิค แด๊ท ไลฟ ไอ ไลฝ อิท)
Ain’t Asking For Forgiveness For My Sins Endz
(เอน อาคกิ้ง ฟอ ฟอร์กีพเหนด ฟอ มาย ซิน Endz)
I Break Bread With The Late Heads Picking Their Brains For Angles On
(ไอ บเรค บเร็ด วิฑ เดอะ เลท เฮ็ด พีคคิงส แด บเรน ฟอ แอ๊งเจิ้ล ออน)
All The Evils That The Game’ll Do
(ออล ดิ อี๊วิ้ว แดท เดอะ Gamell ดู)
It Gets Dangerous Money And Power Is Changing Us
(อิท เก็ท เดนเจอะรัซ มันอิ แอ็นด เพาเออะ อีส เช้งจิ้นส อัซ)
And Now We’re Lethal Infected With D’evils
(แอ็นด เนา เวีย ลีแธ็ล อินเฟคท วิฑ เด๊ฝิ้ล)

We Used To Fight For Building Blocks
(วี ยูซ ทู ไฟท ฟอ บีลดิง บล็อค)
Now We Fight For Blocks With Buildings That Make A Killing
(เนา วี ไฟท ฟอ บล็อค วิฑ บีลดิง แดท เมค เก คีลลิง)
The Closest Of Friends When We First Started
(เดอะ โคลสเอส อ็อฝ ฟเร็นด ฮเว็น วี เฟิซท ซทาท)
But Grew Apart As The Money Grew And Soon Grew Black Hearted
(บัท กรู อะพาท แอ็ส เดอะ มันอิ กรู แอ็นด ซูน กรู บแล็ค ฮาท)
Thinking Back When We First Learned To Use Rubbers
(ติ้งกิง แบ็ค ฮเว็น วี เฟิซท เลิน ทู ยูซ รับเบอะ)
He Never Learned So In Turn I’m Kidnapping His Baby’s Mother
(ฮี เนฝเวอะ เลิน โซ อิน เทิน แอม Kidnappings ฮิส เบบิ ม๊าเธ่อร์)
My Hand Around Her Collar Feeding Her Cheese
(มาย แฮ็นด อะเรานด เฮอ คอลเลอะ ฟรีดดิง เฮอ ชีส)
She Said The Taste Of Dollars Was Sh*tty So I Fed Her Fifties
(ชี เซ็ด เดอะ เทซท อ็อฝ ดอลเลอะ วอส ฌะ *tty โซ ไอ เฟ็ด เฮอ Fifties)
About His Whereabouts I Wasn’t Convinced
(อะเบาท ฮิส วีเรเบ้าสฺ ซาย วอสซึ้น ค็อนฝีนซ)
So I Kept Feeding Her Money ’til Her Sh*t Started To Make Sense
(โซ ไอ เค็พท ฟรีดดิง เฮอ มันอิ ทิล เฮอ ฌะ *ที ซทาท ทู เมค เซ็นซ)
Who Could Ever Forsee We Used To Stay Up All Night At Slumber Parties
(ฮู เคิด เอฝเออะ Forsee วี ยูซ ทู ซเท อัพ ออล ไนท แอ็ท ซลัมเบอะ พาร์ที)
Now I’m Trying To Rock This B*tch To Sleep
(เนา แอม ทไรอิง ทู ร็อค ดีซ บี *tch ทู ซลีพ)
All The Years We Were Real Close
(ออล เดอะ เยีย วี เวอ ริแอ็ล คโลส)
Now I See His Fears Through Her Tears Know She’s Wishing We Were Still
(เนา ไอ ซี ฮิส เฟีย ธรู เฮอ เทีย โน ชี วิชชิ้ง วี เวอ ซทิล)
Close
(คโลส)
Don’t Cry It Is The Beat
(ด้อนท์ คไร อิท อีส เดอะ บีท)
In Time I’ll Take Away Your Miseries And Make ’em Mine D’evils
(อิน ไทม แอล เทค อะเว ยุร Miseries แซน เมค เอ็ม ไมน เด๊ฝิ้ล)

My Flesh No N*gga Could Test
(มาย ฟเล็ฌ โน เอ็น *gga เคิด เท็ซท)
My Soul Is Possessed By D’evils In The Form Of Diamonds And Lexuses
(มาย โซล อีส พ็อสเสซ ไบ เด๊ฝิ้ล ซิน เดอะ ฟอม อ็อฝ ไดมันด แซน เลกซัสเซซ)
The Exorcist Got Me Doing Skits Like Homie
(ดิ เอคซอซิซท ก็อท มี ดูอิง ซคิท ไลค โฮมี)
You Don’t Know Me But The Whole World Owe Me
(ยู ด้อนท์ โน มี บัท เดอะ โฮล เวิลด โอ มี)
Strip
(ซทริพ)
Was Thought To Be A Pleasant Guy All My F*cking Life
(วอส ธอท ทู บี อะ เพลสแอ็นท ไก ออล มาย เอฟ *คิง ไลฟ)
So Now I’m Down For Whatever Ain’t Nothing Nice
(โซ เนา แอม เดาน ฟอ ฮว็อทเอฝเออะ เอน นัธอิง ไน๊ซ์)
Throughout My Junior High Years It Was All Friendly
(ธรูเอาท มาย จูนเยอะ ไฮ เยีย ซิท วอส ซอร์ ฟเรนดลิ)
But Now This Higher Learning Got The Remy In Me
(บัท เนา ดีซ ไฮเออะ เลอนิง ก็อท เดอะ เรมมี่ อิน มี)
Liquors Invaded My Kidneys
(ลีคเออะ อินเฝด มาย คีดนิ)
Got Me Ready To Lick Off Mama Forgive Me
(ก็อท มี เรดอิ ทู ลิค ออฟฟ มามะ เฟาะกีฝ มี)
I Can’t Be Held Accountable D’evils Beating Me Down Boo
(ไอ แค็นท บี เฮ็ลด Accountable เด๊ฝิ้ล บืดิงสฺ มี เดาน บู)
Got Me Running With Guys Making G’s Telling Lies That Sound True
(ก็อท มี รันนิง วิฑ ไก เมคอิง จีส เทลลิง ไล แดท เซานด ทรู)
Come Test Me I Never Cower
(คัม เท็ซท มี ไอ เนฝเวอะ เคาเออะ)
For The Love Of Money Son I’m Giving Lead Showers
(ฟอ เดอะ ลัฝ อ็อฝ มันอิ ซัน แอม กีฝวิง เล็ด เฌาเออะ)
Stop Screaming You Know The Demon Said It’s Best To Die
(ซท็อพ ซครีมอิง ยู โน เดอะ ดีมัน เซ็ด อิทซ เบ็ซท ทู ได)
And Even If Jehovah Witness Bet He’ll Never Testify D’evils
(แอ็นด อีเฝ็น อิฟ จิโฮฝะ วีทเน็ซ เบ็ท เฮ็ล เนฝเวอะ เทซทิไฟ เด๊ฝิ้ล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง D’Evils คำอ่านไทย Jay-Z

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น