เนื้อเพลง Closer Than Just Friends คำอ่านไทย Surface

If you don’t know how I feel for you
( อิฟ ยู ด้อนท์ โน เฮา ไอ ฟีล ฟอ ยู)
It’s time I let all feelings show
(อิทซ ไทม ไอ เล็ท ดอร์ ฟีลอิง โฌ)
I love you
(ไอ ลัฝ ยู)
And I’ll never let you go
(แอ็นด แอล เนฝเวอะ เล็ท ยู โก)
No baby
(โน เบบิ)
Right now we’re just friends
(ไรท เนา เวีย จัซท ฟเร็นด)
But I pray someday you’ll surrender
(บัท ไอ พเร ซัมเดย์ โยว ซะเรนเดอะ)
To love so tender
(ทู ลัฝ โซ เทนเดอะ)
I won’t push you
(ไอ ว็อนท พุฌ ยู)
As long as you know that my love is true
(แอ็ส ล็อง แอ็ส ยู โน แดท มาย ลัฝ อีส ทรู)
Chorus:
(โครัซ :)
Get closer to you baby
(เก็ท โคลเซอร์ ทู ยู เบบิ)
Closer than just friends
(โคลเซอร์ แฑ็น จัซท ฟเร็นด)
Get closer to you baby
(เก็ท โคลเซอร์ ทู ยู เบบิ)
Closer than just friends
(โคลเซอร์ แฑ็น จัซท ฟเร็นด)
How about you
(เฮา อะเบาท ยู)

How about you
(เฮา อะเบาท ยู)
It’s hard to explain
(อิทซ ฮาด ทู เอ็คซพเลน)
When you’re close to me
(ฮเว็น ยัวร์ คโลส ทู มี)
I get a warm sensation inside
(ไอ เก็ท ดา วอม เซ็นเซฌัน อีนไซด)
I can’t deny this
(ไอ แค็นท ดิไน ดีซ)
I want to try it
(ไอ ว็อนท ทู ทไร อิท)
Each and every time you come by
(อีช แอ็นด เอฝริ ไทม ยู คัม ไบ)
Girl I don’t wanna lose your love
(เกิล ไอ ด้อนท์ วอนนา ลูส ยุร ลัฝ)
By putting my cards on the table
(ไบ พูทดิง มาย คาด ออน เดอะ เท๊เบิ้ล)
You know I’m thankful for what we have
(ยู โน แอม แธงคฟุล ฟอ ว็อท วี แฮ็ฝ)
But I have feelings inside
(บัท ไอ แฮ็ฝ ฟีลอิง อีนไซด)
They’re so strong I can’t hide
(เดรว โซ ซทร็อง ไอ แค็นท ไฮด)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Girl I don’t wanna lose your love
(เกิล ไอ ด้อนท์ วอนนา ลูส ยุร ลัฝ)
By putting my cards on the table
(ไบ พูทดิง มาย คาด ออน เดอะ เท๊เบิ้ล)
You know I’m thankful for what we have
(ยู โน แอม แธงคฟุล ฟอ ว็อท วี แฮ็ฝ)
But I have feelings inside
(บัท ไอ แฮ็ฝ ฟีลอิง อีนไซด)
They’re so strong I can’t hide
(เดรว โซ ซทร็อง ไอ แค็นท ไฮด)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Chorus]
([ โครัซ ])

Closer than friends
(โคลเซอร์ แฑ็น ฟเร็นด)
Me and you
(มี แอ็นด ยู)
I want to
(ไอ ว็อนท ทู)
How about you?
(เฮา อะเบาท ยู)
There’s nothing I won’t do
(แดร์ นัธอิง ไอ ว็อนท ดู)
To get close to you
(ทู เก็ท คโลส ทู ยู)
Closer
(โคลเซอร์)
My baby
(มาย เบบิ)
Nothing I won’t do to get close to you baby
(นัธอิง ไอ ว็อนท ดู ทู เก็ท คโลส ทู ยู เบบิ)
Yeah
(เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Closer Than Just Friends คำอ่านไทย Surface

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น