เนื้อเพลง Peacemaker คำอ่านไทย Green Day

Well, I’ve got a fever
( เว็ล , แอฝ ก็อท ดา ฟีเฝอะ)
A non-believer
(อะ น็อน บิลีฝเฝอะ)
I’m in a state of grace
(แอม อิน อะ ซเทท อ็อฝ กเรซ)
For I am the Caesar
(ฟอ ไอ แอ็ม เดอะ ซีเสอะ)
I’m gonna seize the day
(แอม กอนนะ ซีส เดอะ เด)
Well, call of the banshee hey hey
(เว็ล , คอล อ็อฝ เดอะ แบนชี เฮ เฮ)
Hey hey hey hey hey
(เฮ เฮ เฮ เฮ เฮ)
As God as my witness
(แอ็ส ก็อด แอ็ส มาย วีทเน็ซ)
The infidels are gonna pay
(ดิ อีนฟิเด็ล แซร์ กอนนะ เพ)

Well, call the assassin
(เว็ล , คอล ดิ แอ็ซแซซซิน)
The orgasm
(ดิ orgasm)
A spasm of love and hate
(อะ spasm อ็อฝ ลัฝ แอ็นด เฮท)
For what will divide us?
(ฟอ ว็อท วิล ดิไฝด อัซ)
The righteous and the meek
(เดอะ ไรชัซ แซน เดอะ มีค)
Well, call of the wild hey hey
(เว็ล , คอล อ็อฝ เดอะ ไวลด เฮ เฮ)
Hey hey hey hey hey
(เฮ เฮ เฮ เฮ เฮ)
Death to the girl at the end of the serenade
(เด็ธ ทู เดอะ เกิล แอ็ท ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ เซเระเนด)

Vendetta, sweet vendetta
(เฝ็นเดททะ , สวี้ท เฝ็นเดททะ)
This Beretta of the night
(ดีซ เบอเรทดา อ็อฝ เดอะ ไนท)
This fire and the desire
(ดีซ ไฟร แอ็นด เดอะ ดิไสร)
Shots ringing out on a holy parasite
(ฌ็อท รีงอิง เอ้า ออน อะ โฮลิ แพระไซท)

I am a killjoy from Detroit
(ไอ แอ็ม มา killjoy ฟร็อม ดีทอยดฺ)
I drink from a well of rage
(ไอ ดริงค ฟร็อม มา เว็ล อ็อฝ เรจ)
I feed off the weakness with all my love
(ไอ ฟี ออฟฟ เดอะ วีคเน็ซ วิฑ ออล มาย ลัฝ)
Call up the captain hey hey
(คอล อัพ เดอะ แคพทิน เฮ เฮ)
Hey hey hey hey hey
(เฮ เฮ เฮ เฮ เฮ)
Death to the lover that you were dreaming of
(เด็ธ ทู เดอะ ลัฝเออะ แดท ยู เวอ ดรีมมิง อ็อฝ)

This is a stand off
(ดีซ ซิส ซา ซแท็นด ออฟฟ)
A Molotov cocktail
(อะ Molotov คอคเทล)
On the house
(ออน เดอะ เฮาซ)
You thought I was a write off
(ยู ธอท ไอ วอส ซา ไรท ออฟฟ)
You better think again
(ยู เบทเทอะ ธิงค อะเกน)
Call the peacemaker hey hey
(คอล เดอะ peacemaker เฮ เฮ)
Hey hey hey hey hey
(เฮ เฮ เฮ เฮ เฮ)
I’m gonna send you back to the place where it all began
(แอม กอนนะ เซ็นด ยู แบ็ค ทู เดอะ พเลซ ฮแว อิท ดอร์ บิแกน)

Vendetta, sweet vendetta
(เฝ็นเดททะ , สวี้ท เฝ็นเดททะ)
This Beretta of the night
(ดีซ เบอเรทดา อ็อฝ เดอะ ไนท)
This fire and the desire
(ดีซ ไฟร แอ็นด เดอะ ดิไสร)
Shots ringing out on a holy parasite
(ฌ็อท รีงอิง เอ้า ออน อะ โฮลิ แพระไซท)

Well now the caretaker’s the undertaker
(เว็ล เนา เดอะ แคเทคเกอะ ดิ อันเดอะเทคเออะ)
Now I’m gonna go out and get the peacemaker
(เนา แอม กอนนะ โก เอ้า แอ็นด เก็ท เดอะ peacemaker)
This is the neo St. Valentines Massacre
(ดีซ ซิส เดอะ นีโอะ เอ็ซท แฝลเอ็นไทน แมซซะเคอะ)
Well call up the Gaza hey hey
(เว็ล คอล อัพ เดอะ กาซ่า เฮ เฮ)
hey hey hey hey hey
(เฮ เฮ เฮ เฮ เฮ)
Death to the ones at the end of the serenade
(เด็ธ ทู ดิ วัน แอ็ท ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ เซเระเนด)
Well, death to the ones at the end of the serenade
(เว็ล , เด็ธ ทู ดิ วัน แอ็ท ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ เซเระเนด)
Well, death to the ones at the end of the serenade
(เว็ล , เด็ธ ทู ดิ วัน แอ็ท ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ เซเระเนด)
Well, death to the ones at the end of the serenade
(เว็ล , เด็ธ ทู ดิ วัน แอ็ท ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ เซเระเนด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Peacemaker คำอ่านไทย Green Day

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น