เนื้อเพลง She Told Me คำอ่านไทย Blue

There was a girl I knew, she was more the beautiful
( แดร์ วอส ซา เกิล ไอ นยู , ชี วอส โม เดอะ บยูทิฟุล)
She had a mind of her own – 5 foot 8 or more.
(ชี แฮ็ด อะ ไมนด อ็อฝ เฮอ โอน ไฟท์ ฟุท เอ๊ก ออ โม)
She was a real wild child and nothing could hold her back
(ชี วอส ซา ริแอ็ล ไวลด ไชล แอ็นด นัธอิง เคิด โฮลด เฮอ แบ็ค)
She was my sister’s best friend so now you know where its at.
(ชี วอส มาย ซีซเทอะ เบ็ซท ฟเร็นด โซ เนา ยู โน ฮแว อิทซ แอ็ท)

She’s always been around, me and her were always down
(ชี ออลเว บีน อะเรานด , มี แอ็นด เฮอ เวอ ออลเว เดาน)
Right in front of me, how could I be too blind to see?
(ไรท อิน ฟรันท อ็อฝ มี , เฮา เคิด ดาย บี ทู บไลนด ทู ซี)
She was always hangin’ out, me and her we talked about everything
(ชี วอส ออลเว แฮนจิ้นเอ้า , มี แอ็นด เฮอ วี ทอค อะเบาท เอ๊วี่ติง)
I never knew.
(ไอ เนฝเวอะ นยู)

She told me
(ชี โทลด มี)

If you like my style:come on
(อิฟ ยู ไลค มาย ซไทล : คัมมอน)
If you need a ride:come on
(อิฟ ยู นีด อะ ไรด : คัมมอน)
Compatible Starsign:come on
(คอมแพ๊ทิเบิ้ล สตาร์ซาย : คัมมอน)
That’s what she told me
(แด๊ท ว็อท ชี โทลด มี)
If you like my style:come on
(อิฟ ยู ไลค มาย ซไทล : คัมมอน)
If you need a ride:come on
(อิฟ ยู นีด อะ ไรด : คัมมอน)
Compatible Starsign:come on
(คอมแพ๊ทิเบิ้ล สตาร์ซาย : คัมมอน)
She told me…
(ชี โทลด มี)

It was one of those times way back in the day
(อิท วอส วัน อ็อฝ โฑส ไทม เว แบ็ค อิน เดอะ เด)
She was at my door with a smile across her face
(ชี วอส แอ็ท มาย โด วิฑ อะ ซไมล อัครอซ เฮอ เฟซ)
I said ” My sister ain’t home – she’s gone out for a while ” ,
(ไอ เซ็ด ” มาย ซีซเทอะ เอน โฮม ชี กอน เอ้า ฟอ รา ฮไวล ” ,)
She said T ” hat’s cool with me that’s the reason I came by ” .
(ชี เซ็ด ที ” แฮ็ท คูล วิฑ มี แด๊ท เดอะ รี๊ซั่น นาย เคม ไบ “)

She’s always been around, me and her were always down
(ชี ออลเว บีน อะเรานด , มี แอ็นด เฮอ เวอ ออลเว เดาน)
Right infront of me, how could I be to blind to see?
(ไรท infront อ็อฝ มี , เฮา เคิด ดาย บี ทู บไลนด ทู ซี)
She was always hangin’ out, me and her we talked about
(ชี วอส ออลเว แฮนจิ้นเอ้า , มี แอ็นด เฮอ วี ทอค อะเบาท)
Everything I never knew.
(เอ๊วี่ติง ไอ เนฝเวอะ นยู)

She told me yeh.
(ชี โทลด มี เย้)

If you like my style:come on
(อิฟ ยู ไลค มาย ซไทล : คัมมอน)
If you need a ride:come on
(อิฟ ยู นีด อะ ไรด : คัมมอน)
Compatible Starsign:come on
(คอมแพ๊ทิเบิ้ล สตาร์ซาย : คัมมอน)
That’s what she told me
(แด๊ท ว็อท ชี โทลด มี)
If you like my style:come on
(อิฟ ยู ไลค มาย ซไทล : คัมมอน)
If you need a ride:come on
(อิฟ ยู นีด อะ ไรด : คัมมอน)
Compatible Starsign:come on
(คอมแพ๊ทิเบิ้ล สตาร์ซาย : คัมมอน)
She told me
(ชี โทลด มี)

[Sing:] na na na na na – na na na na
([ ซิง : ] นา นา นา นา นา นา นา นา นา)

She told me
(ชี โทลด มี)

If you like my style:come on
(อิฟ ยู ไลค มาย ซไทล : คัมมอน)
If you need a ride:come on
(อิฟ ยู นีด อะ ไรด : คัมมอน)
Compatible Starsign:come on
(คอมแพ๊ทิเบิ้ล สตาร์ซาย : คัมมอน)
That’s what she told me
(แด๊ท ว็อท ชี โทลด มี)
If you like my style:come on
(อิฟ ยู ไลค มาย ซไทล : คัมมอน)
If you need a ride:come on
(อิฟ ยู นีด อะ ไรด : คัมมอน)
Compatible Starsign:come on
(คอมแพ๊ทิเบิ้ล สตาร์ซาย : คัมมอน)
She told me
(ชี โทลด มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง She Told Me คำอ่านไทย Blue

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น