เนื้อเพลง Gotta Find You คำอ่านไทย Jonas Brothers

[Joe Jonas]
( [ โจ โจนาซ ])

Every time I think I’m closer to the heart
(เอฝริ ไทม ไอ ธิงค แอม โคลเซอร์ ทู เดอะ ฮาท)
What it means to know just who I am
(ว็อท ดิธ มีน ทู โน จัซท ฮู ไอ แอ็ม)
I think I finally found a better place to start
(ไอ ธิงค ไอ ไฟแน็ลลิ เฟานด อะ เบทเทอะ พเลซ ทู ซทาท)
No one ever seems to understand
(โน วัน เอฝเออะ ซีม ทู อันเดิซแทนด)
I need to try to get to where you are
(ไอ นีด ทู ทไร ทู เก็ท ทู ฮแว ยู อาร์)
Could it be you’re not that far?
(เคิด ดิท บี ยัวร์ น็อท แดท ฟา)

You’re the voice I hear inside my head
(ยัวร์ เดอะ ฝอยซ ไอ เฮีย อีนไซด มาย เฮ็ด)
The reason that I’m singing
(เดอะ รี๊ซั่น แดท แอม ซิงกิง)
I need to find you
(ไอ นีด ทู ไฟนด ยู)
Gotta find you
(กอททะ ไฟนด ยู)
You’re the missing piece I need
(ยัวร์ เดอะ มีซซิง พีซ ไอ นีด)
The song inside of me
(เดอะ ซ็อง อีนไซด อ็อฝ มี)
I need to find you
(ไอ นีด ทู ไฟนด ยู)
I gotta find you
(ไอ กอททะ ไฟนด ยู)
Oh yeah
(โอ เย่)
Yeah
(เย่)

You’re the remedy I’m searching hard to find
(ยัวร์ เดอะ เรมอิดิ แอม เซิชอิง ฮาด ทู ไฟนด)
To fix the puzzle that I see inside
(ทู ฟิคซ เดอะ พั๊ซเซิ่ล แดท ไอ ซี อีนไซด)
Painting all my dreams the color of your smile
(เพนทิง ออล มาย ดรีม เดอะ คัลเออะ อ็อฝ ยุร ซไมล)
When I find you it will be alright
(ฮเว็น นาย ไฟนด ยู อิท วิล บี ออลไร๊ท)
I need to try to get to where you are
(ไอ นีด ทู ทไร ทู เก็ท ทู ฮแว ยู อาร์)
Could it be you’re not that far?
(เคิด ดิท บี ยัวร์ น็อท แดท ฟา)

You’re the voice I hear inside my head
(ยัวร์ เดอะ ฝอยซ ไอ เฮีย อีนไซด มาย เฮ็ด)
The reason that I’m singing
(เดอะ รี๊ซั่น แดท แอม ซิงกิง)
I need to find you
(ไอ นีด ทู ไฟนด ยู)
Gotta find you
(กอททะ ไฟนด ยู)
You’re the missing piece I need
(ยัวร์ เดอะ มีซซิง พีซ ไอ นีด)
The song inside of me
(เดอะ ซ็อง อีนไซด อ็อฝ มี)
I need to find you
(ไอ นีด ทู ไฟนด ยู)
Gotta find you
(กอททะ ไฟนด ยู)

Been feeling lost
(บีน ฟีลอิง ล็อซท)
Can’t find the words to say
(แค็นท ไฟนด เดอะ เวิด ทู เซ)
Spending all my time stuck in yesterday
(ซเพ็นดิง ออล มาย ไทม ซทัค อิน เยซเทอะดิ)
Where you are is where I wanna be
(ฮแว ยู อาร์ อีส ฮแว ไอ วอนนา บี)
Next to you, you next to me
(เน็คซท ทู ยู , ยู เน็คซท ทู มี)
Oh
(โอ)
I need to find you
(ไอ นีด ทู ไฟนด ยู)
Yeah
(เย่)

You’re the voice I hear inside my head
(ยัวร์ เดอะ ฝอยซ ไอ เฮีย อีนไซด มาย เฮ็ด)
The reason that I’m singing
(เดอะ รี๊ซั่น แดท แอม ซิงกิง)
I need to find you [need to find you]
(ไอ นีด ทู ไฟนด ยู [ นีด ทู ไฟนด ยู ])
Gotta find you [yeah]
(กอททะ ไฟนด ยู [ เย่ ])
You’re the missing piece I need
(ยัวร์ เดอะ มีซซิง พีซ ไอ นีด)
The song inside of me
(เดอะ ซ็อง อีนไซด อ็อฝ มี)
I need to find you
(ไอ นีด ทู ไฟนด ยู)
Gotta find you [I gotta find you]
(กอททะ ไฟนด ยู [ ไอ กอททะ ไฟนด ยู ])

You’re the voice I hear inside my head
(ยัวร์ เดอะ ฝอยซ ไอ เฮีย อีนไซด มาย เฮ็ด)
The reason that I’m singing
(เดอะ รี๊ซั่น แดท แอม ซิงกิง)
I need to find you [need to find you]
(ไอ นีด ทู ไฟนด ยู [ นีด ทู ไฟนด ยู ])
Gotta find you [gotta find you]
(กอททะ ไฟนด ยู [ กอททะ ไฟนด ยู ])
You’re the missing piece I need
(ยัวร์ เดอะ มีซซิง พีซ ไอ นีด)
The song inside of me
(เดอะ ซ็อง อีนไซด อ็อฝ มี)
I need to find you
(ไอ นีด ทู ไฟนด ยู)
Gotta find you
(กอททะ ไฟนด ยู)
Yeah
(เย่)
Gotta find you
(กอททะ ไฟนด ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Gotta Find You คำอ่านไทย Jonas Brothers

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น