เนื้อเพลง Real Girl คำอ่านไทย Mutya Buena

If I had one chance to, in my life again,
( อิฟ ฟาย แฮ็ด วัน ชานซ ทู , อิน มาย ไลฟ อะเกน ,)
I wouldn’t make no changes, now or way back when [yeah]
(ไอ วูดดึ่น เมค โน เชนจ , เนา ออ เว แบ็ค ฮเว็น [ เย่ ])
and if everything turns out, the way i hope it goes,
(แอ็นด อิฟ เอ๊วี่ติง เทิน เอ้า , เดอะ เว ไอ โฮพ อิท โกซ ,)
But I cant wait to find out, what it is that God knows.
(บัท ไอ แค็นท เวท ทู ไฟนด เอ้า , ว็อท ดิธ อีส แดท ก็อด โน)

But I don’t wanna think about whats gonna come around for me,
(บัท ไอ ด้อนท์ วอนนา ธิงค อะเบาท ว็อท กอนนะ คัม อะเรานด ฟอ มี ,)
I’ll just take it day by day, cuz it’s the only way,
(แอล จัซท เทค อิท เด ไบ เด , คัซ อิทซ ดิ โอ๊นลี่ เว ,)
to be the best that I can be
(ทู บี เดอะ เบ็ซท แดท ไอ แค็น บี)

I never pretend to be something I’m not,
(ไอ เนฝเวอะ พริเทนด ทู บี ซัมติง แอม น็อท ,)
You get what you see, when you see what I’ve got,
(ยู เก็ท ว็อท ยู ซี , ฮเว็น ยู ซี ว็อท แอฝ ก็อท ,)
We live in the real world, I’m just a real girl,
(วี ไลฝ อิน เดอะ ริแอ็ล เวิลด , แอม จัซท ดา ริแอ็ล เกิล ,)
I know exactly where I stand,
(ไอ โน เอ็กแสคทลิ ฮแว ไอ ซแท็นด ,)
and all I can do is be true to myself,
(แอ็นด ออล ไอ แค็น ดู อีส บี ทรู ทู ไมเซลฟ ,)
I don’t need permission from nobody else,
(ไอ ด้อนท์ นีด เพอมีฌอัน ฟร็อม โนบอดี้ เอ็ลซ ,)
Cuz this is the real world, I’m not a little girl,
(คัซ ดีซ ซิส เดอะ ริแอ็ล เวิลด , แอม น็อท ดา ลิ๊ทเทิ่ล เกิล ,)
I know exactly who I am
(ไอ โน เอ็กแสคทลิ ฮู ไอ แอ็ม)

And nothing’s ever perfect, there’s no guarantee,
(แอ็นด นัธอิง เอฝเออะ เพ๊อร์เฟ็คท , แดร์ โน แกเร็นที ,)
And if I knew the answers it would put my mind at ease [no]
(แอ็นด อิฟ ฟาย นยู ดิ อานเซอะ ซิท เวิด พัท มาย ไมนด แอ็ท อีส [ โน ])
So I’ll just keep on going the way I’ve gone so far,
(โซ แอล จัซท คีพ ออน โกอิ้ง เดอะ เว แอฝ กอน โซ ฟา ,)
And maybe I’ll end up tryin to catch a fallin star [yeah]
(แอ็นด เมบี แอล เอ็นด อัพ ทายอิน ทู แค็ช อะ แฟลลิน ซทา [ เย่ ])

But I don’t wanna think about whats gonna come around for me,
(บัท ไอ ด้อนท์ วอนนา ธิงค อะเบาท ว็อท กอนนะ คัม อะเรานด ฟอ มี ,)
I’ll just take it day by day, cuz it’s the only way,
(แอล จัซท เทค อิท เด ไบ เด , คัซ อิทซ ดิ โอ๊นลี่ เว ,)
to be the best that I can be
(ทู บี เดอะ เบ็ซท แดท ไอ แค็น บี)

I never pretend to be something I’m not,
(ไอ เนฝเวอะ พริเทนด ทู บี ซัมติง แอม น็อท ,)
You get what you see, when you see what I’ve got,
(ยู เก็ท ว็อท ยู ซี , ฮเว็น ยู ซี ว็อท แอฝ ก็อท ,)
We live in the real world, I’m just a real girl,
(วี ไลฝ อิน เดอะ ริแอ็ล เวิลด , แอม จัซท ดา ริแอ็ล เกิล ,)
I know exactly where I stand,
(ไอ โน เอ็กแสคทลิ ฮแว ไอ ซแท็นด ,)
and all I can do is be true to myself,
(แอ็นด ออล ไอ แค็น ดู อีส บี ทรู ทู ไมเซลฟ ,)
I don’t need permission from nobody else,
(ไอ ด้อนท์ นีด เพอมีฌอัน ฟร็อม โนบอดี้ เอ็ลซ ,)
Cuz this is the real world, I’m not a little girl,
(คัซ ดีซ ซิส เดอะ ริแอ็ล เวิลด , แอม น็อท ดา ลิ๊ทเทิ่ล เกิล ,)
I know exactly who I am
(ไอ โน เอ็กแสคทลิ ฮู ไอ แอ็ม)

Baby this is who I am,
(เบบิ ดีซ ซิส ฮู ไอ แอ็ม ,)
Don’t need you to understand,
(ด้อนท์ นีด ยู ทู อันเดิซแทนด ,)
Cuz everything is right where it should be,
(คัซ เอ๊วี่ติง อีส ไรท ฮแว อิท เชิด บี ,)
it wont be long til you know about me,
(อิท ว็อนท บี ล็อง ทิล ยู โน อะเบาท มี ,)
Cuz I don’t give a-a
(คัซ ไอ ด้อนท์ กิฝ อะ อะ.-)
Even when I’m out of love
(อีเฝ็น ฮเว็น แอม เอ้า อ็อฝ ลัฝ)
Cuz everythings just how it should be,
(คัซ เอ๊วี่ติง จัซท เฮา อิท เชิด บี ,)
And it wont be long til you know about me,
(แอ็นด ดิท ว็อนท บี ล็อง ทิล ยู โน อะเบาท มี ,)

I never pretend to be something I’m not,
(ไอ เนฝเวอะ พริเทนด ทู บี ซัมติง แอม น็อท ,)
You get what you see, when you see what I’ve got,
(ยู เก็ท ว็อท ยู ซี , ฮเว็น ยู ซี ว็อท แอฝ ก็อท ,)
We live in the real world, I’m just a real girl,
(วี ไลฝ อิน เดอะ ริแอ็ล เวิลด , แอม จัซท ดา ริแอ็ล เกิล ,)
I know exactly where I stand,
(ไอ โน เอ็กแสคทลิ ฮแว ไอ ซแท็นด ,)
and all I can do is be true to myself,
(แอ็นด ออล ไอ แค็น ดู อีส บี ทรู ทู ไมเซลฟ ,)
I don’t need permission from nobody else,
(ไอ ด้อนท์ นีด เพอมีฌอัน ฟร็อม โนบอดี้ เอ็ลซ ,)
Cuz this is the real world, I’m not a little girl,
(คัซ ดีซ ซิส เดอะ ริแอ็ล เวิลด , แอม น็อท ดา ลิ๊ทเทิ่ล เกิล ,)
I know exactly who I am
(ไอ โน เอ็กแสคทลิ ฮู ไอ แอ็ม)
I never pretend to be something I’m not,
(ไอ เนฝเวอะ พริเทนด ทู บี ซัมติง แอม น็อท ,)
You get what you see, when you see what I’ve got,
(ยู เก็ท ว็อท ยู ซี , ฮเว็น ยู ซี ว็อท แอฝ ก็อท ,)
We live in the real world, I’m just a real girl,
(วี ไลฝ อิน เดอะ ริแอ็ล เวิลด , แอม จัซท ดา ริแอ็ล เกิล ,)
I know exactly where I stand,
(ไอ โน เอ็กแสคทลิ ฮแว ไอ ซแท็นด ,)
and all I can do is be true to myself,
(แอ็นด ออล ไอ แค็น ดู อีส บี ทรู ทู ไมเซลฟ ,)
I don’t need permission from nobody else,
(ไอ ด้อนท์ นีด เพอมีฌอัน ฟร็อม โนบอดี้ เอ็ลซ ,)
Cuz this is the real world, I’m not a little girl,
(คัซ ดีซ ซิส เดอะ ริแอ็ล เวิลด , แอม น็อท ดา ลิ๊ทเทิ่ล เกิล ,)
I know exactly who I am
(ไอ โน เอ็กแสคทลิ ฮู ไอ แอ็ม)

I know exactly who I am
(ไอ โน เอ็กแสคทลิ ฮู ไอ แอ็ม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Real Girl คำอ่านไทย Mutya Buena

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น