เนื้อเพลง Freaking Out คำอ่านไทย Adema

I was so much an outcast
( ไอ วอส โซ มัช แอน เอาทคาซท)
No one ever liked me cause I wasn’t wanted
(โน วัน เอฝเออะ ลิค มี คอส ไอ วอสซึ้น ว็อนท)
I was so different from the rest of them all
(ไอ วอส โซ ดีฟเฟอะเร็นท ฟร็อม เดอะ เร็ซท อ็อฝ เฑ็ม ออล)
F*cked up on the drugs, from all the speed
(เอฟ *cked อัพ ออน เดอะ ดรัก , ฟร็อม ออล เดอะ ซพีด)
And I never got no sleep
(แอ็นด ดาย เนฝเวอะ ก็อท โน ซลีพ)
Cause I kept on trippin’ over what they said
(คอส ไอ เค็พท ออน ทริพพินโอเฝอะ ว็อท เด เซ็ด)
And everything that my mom said made me mad
(แอ็นด เอ๊วี่ติง แดท มาย มัม เซ็ด เมด มี แม็ด)
And everything that my dad said made me sad
(แอ็นด เอ๊วี่ติง แดท มาย แด็ด เซ็ด เมด มี แซ็ด)

Why am I even trying?
(ฮไว แอ็ม ไอ อีเฝ็น ทไรอิง)
I’m crying out, I’m crying out
(แอม คไรอิง เอ้า , แอม คไรอิง เอ้า)
I cannot seem to keep from freaking out
(ไอ แคนน็อท ซีม ทู คีพ ฟร็อม เฟรคกิ้ง เอ้า)
Spinny round, spinny round, I’ve fallen down
(Spinny เรานด , spinny เรานด , แอฝ ฟอลเล็น เดาน)
I cannot seem to keep from freaking out
(ไอ แคนน็อท ซีม ทู คีพ ฟร็อม เฟรคกิ้ง เอ้า)

You keep shootin’ those glances
(ยู คีพ ชูดทิน โฑส กลานซ)
Relating to the rawness, I’m a f*ckin’ lost kid
(Relatings ทู เดอะ รอเน็ซ , แอม มา เอฟ *ckin ล็อซท คิด)
Trying so hard to become just like me, talk like me, walk like me
(ทไรอิง โซ ฮาด ทู บิคัม จัซท ไลค มี , ทอค ไลค มี , วอค ไลค มี)
You keep trippin’ on everything I wear, every time I swear
(ยู คีพ ทริพพินออน เอ๊วี่ติง ไอ แว , เอฝริ ไทม ไอ ซแว)
Even when it comes to my hair
(อีเฝ็น ฮเว็น หนิด คัม ทู มาย แฮ)
It seems like you don’t have the time to relate to my kind
(อิท ซีม ไลค ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ เดอะ ไทม ทู ริเลท ทู มาย ไคนด)
I’m not a dumb fool in your life
(แอม น็อท ดา ดัม ฟูล อิน ยุร ไลฟ)

Why am I even trying?
(ฮไว แอ็ม ไอ อีเฝ็น ทไรอิง)
I’m crying out, I’m crying out
(แอม คไรอิง เอ้า , แอม คไรอิง เอ้า)
I cannot seem to keep from freaking out
(ไอ แคนน็อท ซีม ทู คีพ ฟร็อม เฟรคกิ้ง เอ้า)
Spinny round, spinny round, I’ve fallen down
(Spinny เรานด , spinny เรานด , แอฝ ฟอลเล็น เดาน)
I cannot seem to keep from freaking out
(ไอ แคนน็อท ซีม ทู คีพ ฟร็อม เฟรคกิ้ง เอ้า)
I’m trippin’ out, I’m trippin’ out
(แอม ทริพพินเอ้า , แอม ทริพพินเอ้า)
I cannot seem to keep from freaking out
(ไอ แคนน็อท ซีม ทู คีพ ฟร็อม เฟรคกิ้ง เอ้า)
Draw me down, breaking down
(ดรอ มี เดาน , บเรคคิง เดาน)
I’ve hit the ground
(แอฝ ฮิท เดอะ กเรานด)
I cannot seem to keep from freaking out
(ไอ แคนน็อท ซีม ทู คีพ ฟร็อม เฟรคกิ้ง เอ้า)

Your dreamy dreads
(ยุร ดรีมอิ ดเร็ด)
Are you still tripping on me?
(อาร์ ยู ซทิล ทริพพิง ออน มี)
You’re drinking dread
(ยัวร์ ดริงคิง ดเร็ด)
Are you still tripping on me?
(อาร์ ยู ซทิล ทริพพิง ออน มี)
Now do you drift?
(เนา ดู ยู ดริฟท)
Are you still tripping on me?
(อาร์ ยู ซทิล ทริพพิง ออน มี)
Now do you drift?
(เนา ดู ยู ดริฟท)
Why are you tripping on me?
(ฮไว อาร์ ยู ทริพพิง ออน มี)

I was so much an outcast
(ไอ วอส โซ มัช แอน เอาทคาซท)
Find a way to make it right
(ไฟนด อะ เว ทู เมค อิท ไรท)
I was so much an outcast
(ไอ วอส โซ มัช แอน เอาทคาซท)
I can’t seem to find a way to make it right
(ไอ แค็นท ซีม ทู ไฟนด อะ เว ทู เมค อิท ไรท)
I was so much an outcast
(ไอ วอส โซ มัช แอน เอาทคาซท)
No ever liked me
(โน เอฝเออะ ลิค มี)
I can’t find a way to make it right
(ไอ แค็นท ไฟนด อะ เว ทู เมค อิท ไรท)
I was so much an outcast
(ไอ วอส โซ มัช แอน เอาทคาซท)
I can’t seem to find a way to make it right
(ไอ แค็นท ซีม ทู ไฟนด อะ เว ทู เมค อิท ไรท)

Why am I even trying?
(ฮไว แอ็ม ไอ อีเฝ็น ทไรอิง)
I’m crying out, I’m crying out
(แอม คไรอิง เอ้า , แอม คไรอิง เอ้า)
I cannot seem to keep from freaking out
(ไอ แคนน็อท ซีม ทู คีพ ฟร็อม เฟรคกิ้ง เอ้า)
Spinny round, spinny round, I’ve fallen down
(Spinny เรานด , spinny เรานด , แอฝ ฟอลเล็น เดาน)
I cannot seem to keep from freaking out
(ไอ แคนน็อท ซีม ทู คีพ ฟร็อม เฟรคกิ้ง เอ้า)
I’m trippin’ out, I’m trippin’ out
(แอม ทริพพินเอ้า , แอม ทริพพินเอ้า)
I cannot seem to keep from freaking out
(ไอ แคนน็อท ซีม ทู คีพ ฟร็อม เฟรคกิ้ง เอ้า)
Draw me down, breaking down
(ดรอ มี เดาน , บเรคคิง เดาน)
I’ve hit the ground
(แอฝ ฮิท เดอะ กเรานด)
I cannot seem to keep from freaking out
(ไอ แคนน็อท ซีม ทู คีพ ฟร็อม เฟรคกิ้ง เอ้า)
I’m crying out, I’m crying out, I’m crying out, freaking out
(แอม คไรอิง เอ้า , แอม คไรอิง เอ้า , แอม คไรอิง เอ้า , เฟรคกิ้ง เอ้า)
Draw me down, breaking down
(ดรอ มี เดาน , บเรคคิง เดาน)
I’ve hit the ground
(แอฝ ฮิท เดอะ กเรานด)
I cannot seem to keep from freaking out
(ไอ แคนน็อท ซีม ทู คีพ ฟร็อม เฟรคกิ้ง เอ้า)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Freaking Out คำอ่านไทย Adema

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น