เนื้อเพลง Exodus ’04 คำอ่านไทย Hikaru Utada

With you these streets are heaven
( วิฑ ยู ฑิส ซทรีท แซร์ เฮฝเอ็น)
Now home feels so foreign
(เนา โฮม ฟีล โซ ฟอริน)
They told me I was mistaken; infatuated
(เด โทลด มี ไอ วอส มิซเทคเอ็น ; อินแฟชอิวเอท)
And I was afraid to trust my hunches
(แอ็นด ดาย วอส อัฟเรด ทู ทรัซท มาย hunches)
Now I am ready
(เนา ไอ แอ็ม เรดอิ)

Daddy don’t be mad that I’m leaving
(แดดดิ ด้อนท์ บี แม็ด แดท แอม ลีฝอิงส)
Please let me worry about me
(พลีส เล็ท มี เวอริ อะเบาท มี)
Mama don’t you worry about me
(มามะ ด้อนท์ ยู เวอริ อะเบาท มี)
This is my story
(ดีซ ซิส มาย ซโทริ)

Through mountains high and valleys low
(ธรู เมานทิน ไฮ แอ็นด แฝลลิ โล)
The ocean through the desert snow
(ดิ โอแฌ็น ธรู เดอะ เดสเอิท ซโน)
We’ll say goodbye to the friend we know
(เว็ล เซ กู๊ดบาย ทู เดอะ ฟเร็นด วี โน)
This is our exodus ’04
(ดีซ ซิส เอ๊า เอคโซะดัซ 04)

Through traffic jams in Tokyo
(ธรู ทแรฟฟิค แจ็ม ซิน โทคโย)
New music on the radio
(นยู มยูสิค ออน เดอะ เรดิโอ)
We’ll say goodbye to the world we know
(เว็ล เซ กู๊ดบาย ทู เดอะ เวิลด วี โน)
This is our exodus ’04
(ดีซ ซิส เอ๊า เอคโซะดัซ 04)

Landscapes keep changing
(แรนสเคป คีพ เช้งจิ้นส)
His story teaches something
(ฮิส ซโทริ ทีสเชด ซัมติง)
I know I could be mistaken but my heart has spoken
(ไอ โน ไอ เคิด บี มิซเทคเอ็น บัท มาย ฮาท แฮ็ส ซโพเค็น)
I cannot redirect my feelings
(ไอ แคนน็อท redirect มาย ฟีลอิง)
The waves have parted
(เดอะ เวฝ แฮ็ฝ พาท)

Daddy don’t be mad that I’m leaving
(แดดดิ ด้อนท์ บี แม็ด แดท แอม ลีฝอิงส)
Please let me worry about me
(พลีส เล็ท มี เวอริ อะเบาท มี)
Mama don’t you worry about me
(มามะ ด้อนท์ ยู เวอริ อะเบาท มี)
This is my story
(ดีซ ซิส มาย ซโทริ)

Through mountains high and valleys low
(ธรู เมานทิน ไฮ แอ็นด แฝลลิ โล)
The ocean through the desert snow
(ดิ โอแฌ็น ธรู เดอะ เดสเอิท ซโน)
We’ll say goodbye to the friend we know
(เว็ล เซ กู๊ดบาย ทู เดอะ ฟเร็นด วี โน)
This is our exodus ’04
(ดีซ ซิส เอ๊า เอคโซะดัซ 04)

Through traffic jams in Tokyo
(ธรู ทแรฟฟิค แจ็ม ซิน โทคโย)
New music on the radio
(นยู มยูสิค ออน เดอะ เรดิโอ)
We’ll say goodbye to the world we know
(เว็ล เซ กู๊ดบาย ทู เดอะ เวิลด วี โน)
This is our exodus ’04
(ดีซ ซิส เอ๊า เอคโซะดัซ 04)

I’m listening to a music never-ending
(แอม ลิเซินนิง ทู อะ มยูสิค เนฝเวอะ เอนดิง)
My baby don’t you know I’ll never let you down
(มาย เบบิ ด้อนท์ ยู โน แอล เนฝเวอะ เล็ท ยู เดาน)
You’ve opened me to so many different endings
(ยู๊ฟ โอเพ็น มี ทู โซ เมนอิ ดีฟเฟอะเร็นท เอนดิง)
But baby I know that you’ll always be around
(บัท เบบิ ไอ โน แดท โยว ออลเว บี อะเรานด)

Through mountains high and valleys low
(ธรู เมานทิน ไฮ แอ็นด แฝลลิ โล)
The ocean through the desert snow
(ดิ โอแฌ็น ธรู เดอะ เดสเอิท ซโน)
We’ll say goodbye to the friend we know
(เว็ล เซ กู๊ดบาย ทู เดอะ ฟเร็นด วี โน)
This is our exodus ’04
(ดีซ ซิส เอ๊า เอคโซะดัซ 04)

Through traffic jams in Tokyo
(ธรู ทแรฟฟิค แจ็ม ซิน โทคโย)
New music on the radio
(นยู มยูสิค ออน เดอะ เรดิโอ)
We’ll say goodbye to the world we know
(เว็ล เซ กู๊ดบาย ทู เดอะ เวิลด วี โน)
This is our exodus ’04
(ดีซ ซิส เอ๊า เอคโซะดัซ 04)

Through mountains high and valleys low
(ธรู เมานทิน ไฮ แอ็นด แฝลลิ โล)
The ocean through the desert snow
(ดิ โอแฌ็น ธรู เดอะ เดสเอิท ซโน)
We’ll say goodbye to the friend we know
(เว็ล เซ กู๊ดบาย ทู เดอะ ฟเร็นด วี โน)
This is our exodus ’04
(ดีซ ซิส เอ๊า เอคโซะดัซ 04)

Through traffic jams in Tokyo
(ธรู ทแรฟฟิค แจ็ม ซิน โทคโย)
New music on the radio
(นยู มยูสิค ออน เดอะ เรดิโอ)
We’ll say goodbye to the world we know
(เว็ล เซ กู๊ดบาย ทู เดอะ เวิลด วี โน)
This is our exodus ’04
(ดีซ ซิส เอ๊า เอคโซะดัซ 04)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Exodus ’04 คำอ่านไทย Hikaru Utada

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น