เนื้อเพลง Everything My Heart Desires คำอ่านไทย Mandy Moore

Yeah
( เย่)
Everything About You Baby
(เอ๊วี่ติง อะเบาท ยู เบบิ)
Come On
(คัมมอน)
Yeah
(เย่)

One Kiss Heaven Isn’t Far
(วัน คิซ เฮฝเอ็น อีสซึ่น ฟา)
You’re Everything My Heart Desires
(ยัวร์ เอ๊วี่ติง มาย ฮาท ดิไสร)
Your Love Has No Missing Parts
(ยุร ลัฝ แฮ็ส โน มีซซิง พาท)
It’s Everything My Heart Desires
(อิทซ เอ๊วี่ติง มาย ฮาท ดิไสร)

There Ain’t No One Better For Me
(แดร์ เอน โน วัน เบทเทอะ ฟอ มี)
Everyday And Night
(เอวี่เดย์ แอ็นด ไนท)
Baby In My Life
(เบบิ อิน มาย ไลฟ)
It’s You
(อิทซ ยู)
You’re My Front Page Story
(ยัวร์ มาย ฟรันท เพจ ซโทริ)
Wanna Tell The World I’m In Love With You Boy
(วอนนา เท็ล เดอะ เวิลด แอม อิน ลัฝ วิฑ ยู บอย)
Yeah
(เย่)

Can’t Believe It’s Real
(แค็นท บิลีฝ อิทซ ริแอ็ล)
Everything I Feel
(เอ๊วี่ติง ไอ ฟีล)
Baby It’s To Hard To Conceal
(เบบิ อิทซ ทู ฮาด ทู ค็อนซีล)
One Kiss Heaven Isn’t Far
(วัน คิซ เฮฝเอ็น อีสซึ่น ฟา)
You’re Everything My Heart Desires
(ยัวร์ เอ๊วี่ติง มาย ฮาท ดิไสร)
Your Love Has No Missing Parts
(ยุร ลัฝ แฮ็ส โน มีซซิง พาท)
It’s Everything My Heart Desires
(อิทซ เอ๊วี่ติง มาย ฮาท ดิไสร)

Yeah Yeah Baby Oh
(เย่ เย่ เบบิ โอ)
Thought I’d Be Forever Searching
(ธอท อาย บี เฟาะเรฝเออะ เซิชอิง)
On An Open Road
(ออน แอน โอเพ็น โรด)
I Had No Where To Go
(ไอ แฮ็ด โน ฮแว ทู โก)
So I Said A Prayer And
(โซ ไอ เซ็ด อะ พเรเออะ แอ็นด)
God Heard It
(ก็อด เฮิด ดิท)
Come And Set Me Free
(คัม แอ็นด เซ็ท มี ฟรี)
Send An Angel To Me
(เซ็นด แอน เอนเจล ทู มี)

One Kiss Heaven Isn’t Far
(วัน คิซ เฮฝเอ็น อีสซึ่น ฟา)
You’re Everything My Heart Desires
(ยัวร์ เอ๊วี่ติง มาย ฮาท ดิไสร)
Your Love Has No Missing Parts
(ยุร ลัฝ แฮ็ส โน มีซซิง พาท)
It’s Everything My Heart Desires
(อิทซ เอ๊วี่ติง มาย ฮาท ดิไสร)

The Best Thing
(เดอะ เบ็ซท ธิง)
Underneath The Stars
(อันเดอะนีธ เดอะ ซทา)
You’re Everything My Heart Desires
(ยัวร์ เอ๊วี่ติง มาย ฮาท ดิไสร)
Don’t Change
(ด้อนท์ เชนจ)
Stay The Way You Are
(ซเท เดอะ เว ยู อาร์)
You’re Everything My Heart Desires
(ยัวร์ เอ๊วี่ติง มาย ฮาท ดิไสร)

Everything About You Baby
(เอ๊วี่ติง อะเบาท ยู เบบิ)
Oh Yeah
(โอ เย่)
One Kiss Heaven Isn’t Far
(วัน คิซ เฮฝเอ็น อีสซึ่น ฟา)
You’re Everything My Heart Desires
(ยัวร์ เอ๊วี่ติง มาย ฮาท ดิไสร)
Your Love Has No Missing Parts
(ยุร ลัฝ แฮ็ส โน มีซซิง พาท)
It’s Everything My Heart Desires
(อิทซ เอ๊วี่ติง มาย ฮาท ดิไสร)

One Kiss Heaven Isn’t Far
(วัน คิซ เฮฝเอ็น อีสซึ่น ฟา)
You’re Everything My Heart Desires
(ยัวร์ เอ๊วี่ติง มาย ฮาท ดิไสร)
Your Love Has No Missing Parts
(ยุร ลัฝ แฮ็ส โน มีซซิง พาท)
It’s Everything My Heart Desires
(อิทซ เอ๊วี่ติง มาย ฮาท ดิไสร)

The Best Thing Underneath The Stars
(เดอะ เบ็ซท ธิง อันเดอะนีธ เดอะ ซทา)
You’re Everything My Heart Desires
(ยัวร์ เอ๊วี่ติง มาย ฮาท ดิไสร)
Don’t Change Baby
(ด้อนท์ เชนจ เบบิ)
Stay The Way You Are
(ซเท เดอะ เว ยู อาร์)
You’re Everything My Heart Desires
(ยัวร์ เอ๊วี่ติง มาย ฮาท ดิไสร)

One Kiss Heaven Isn’t Far Baby
(วัน คิซ เฮฝเอ็น อีสซึ่น ฟา เบบิ)
You’re Everything My Heart Desires
(ยัวร์ เอ๊วี่ติง มาย ฮาท ดิไสร)
Your Love Has No Missing Parts
(ยุร ลัฝ แฮ็ส โน มีซซิง พาท)
It’s Everything My Heart Desires
(อิทซ เอ๊วี่ติง มาย ฮาท ดิไสร)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Everything My Heart Desires คำอ่านไทย Mandy Moore

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น