เนื้อเพลง Criminal คำอ่านไทย Fiona Apple

I’ve been a bad bad girl
( แอฝ บีน อะ แบ็ด แบ็ด เกิล)
I’ve been careless with a delicate man
(แอฝ บีน แคเล็ซ วิฑ อะ เดลอิคิท แม็น)
And its a sad sad world
(แอ็นด อิทซ ซา แซ็ด แซ็ด เวิลด)
When a girl will break a boy
(ฮเว็น อะ เกิล วิล บเรค กา บอย)
Just because she can
(จัซท บิคอส ชี แค็น)
Don’t you tell me to deny it
(ด้อนท์ ยู เท็ล มี ทู ดิไน อิท)
I’ve done wrong and I want to
(แอฝ ดัน ร็อง แอ็นด ดาย ว็อนท ทู)
Suffer for my sins
(ซัฟเฟอะ ฟอ มาย ซิน)
I’ve come to you ’cause I need
(แอฝ คัม ทู ยู คอส ไอ นีด)
Guidance to be true
(ไกดแอ็นซ ทู บี ทรู)
And I just don’t know where I can begin
(แอ็นด ดาย จัซท ด้อนท์ โน ฮแว ไอ แค็น บีกีน)
What I need is a good defense
(ว็อท ไอ นีด อีส ซา เกิด ดิเฟนซ)
Cause I’m feelin’ like a criminal
(คอส แอม ฟีลิน ไลค เก ครีมอิแน็ล)
And I need to be redeemed
(แอ็นด ดาย นีด ทู บี รีดีม)
To the one I’ve sinned against
(ทู ดิ วัน แอฝ แซนชฺ อะเกนซท)
Because he’s all I ever knew of love
(บิคอส อีส ซอร์ ไอ เอฝเออะ นยู อ็อฝ ลัฝ)

Heaven help me for the way I am
(เฮฝเอ็น เฮ็ลพ มี ฟอ เดอะ เว ไอ แอ็ม)
Save me from these evil deeds
(เซฝ มี ฟร็อม ฑิส อี๊วิ้ว ดีด)
Before I get them done
(บิโฟ ไอ เก็ท เฑ็ม ดัน)
I know tomorrow brings the consequence
(ไอ โน ทุมอโร บริง เดอะ คอนซิคเว็นซ)
At hand
(แอ็ท แฮ็นด)
But I keep livin’ this day like
(บัท ไอ คีพ ลีฝอิน ดีซ เด ไลค)
The next will never come
(เดอะ เน็คซท วิล เนฝเวอะ คัม)

Oh help me but don’t tell me
(โอ เฮ็ลพ มี บัท ด้อนท์ เท็ล มี)
To deny it
(ทู ดิไน อิท)
I’ve got to cleanse myself
(แอฝ ก็อท ทู คเล็นส ไมเซลฟ)
Of all these lies till I’m good
(อ็อฝ ออล ฑิส ไล ทิล แอม เกิด)
Enough for him
(อินัฟ ฟอ ฮิม)
I’ve got a lot to lose and I’m
(แอฝ ก็อท ดา ล็อท ทู ลูส แอ็นด แอม)
Bettin’ high
(เบิ๊ดดิน ไฮ)
So I’m beggin’ you before it ends
(โซ แอม เบคกินยู บิโฟ อิท เอ็นด)
Just tell me where to begin
(จัซท เท็ล มี ฮแว ทู บีกีน)

What I need is a good defense
(ว็อท ไอ นีด อีส ซา เกิด ดิเฟนซ)
Cause I’m feelin’ like a criminal
(คอส แอม ฟีลิน ไลค เก ครีมอิแน็ล)
And I need to be redeemed
(แอ็นด ดาย นีด ทู บี รีดีม)
To the one I’ve sinned against
(ทู ดิ วัน แอฝ แซนชฺ อะเกนซท)
Because he’s all I ever knew of love
(บิคอส อีส ซอร์ ไอ เอฝเออะ นยู อ็อฝ ลัฝ)

Let me know the way
(เล็ท มี โน เดอะ เว)
Before there’s hell to pay
(บิโฟ แดร์ เฮ็ล ทู เพ)
Give me room to lay the law and let me go
(กิฝ มี รุม ทู เล เดอะ ลอ แอ็นด เล็ท มี โก)
I’ve got to make a play
(แอฝ ก็อท ทู เมค เก พเล)
To make my lover stay
(ทู เมค มาย ลัฝเออะ ซเท)
So what would an angel say
(โซ ว็อท เวิด แอน เอนเจล เซ)
The devil wants to know
(เดอะ เด๊ฝิ้ล ว็อนท ทู โน)

What I need is a good defense
(ว็อท ไอ นีด อีส ซา เกิด ดิเฟนซ)
Cause I’m feelin’ like a criminal
(คอส แอม ฟีลิน ไลค เก ครีมอิแน็ล)
And I need to be redeemed
(แอ็นด ดาย นีด ทู บี รีดีม)
To the one I’ve sinned against
(ทู ดิ วัน แอฝ แซนชฺ อะเกนซท)
Because he’s all I ever knew of love
(บิคอส อีส ซอร์ ไอ เอฝเออะ นยู อ็อฝ ลัฝ)

What I need is a good defense
(ว็อท ไอ นีด อีส ซา เกิด ดิเฟนซ)
Cause I’m feelin’ like a criminal
(คอส แอม ฟีลิน ไลค เก ครีมอิแน็ล)
And I need to be redeemed
(แอ็นด ดาย นีด ทู บี รีดีม)
To the one I’ve sinned against
(ทู ดิ วัน แอฝ แซนชฺ อะเกนซท)

Because he’s all I ever knew of love
(บิคอส อีส ซอร์ ไอ เอฝเออะ นยู อ็อฝ ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Criminal คำอ่านไทย Fiona Apple

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น