เนื้อเพลง Best Friends คำอ่านไทย Missy Elliott feat Aaliyah

[VERSE 1:]
( [ เฝิซ วัน : ])

My best friend say
(มาย เบ็ซท ฟเร็นด เซ)
She sick of me cryin on the phone
(ชี ซิค อ็อฝ มี คายอิน ออน เดอะ โฟน)
Tellin how the Men are doggin me
(เทลลิน เฮา เดอะ เม็น อาร์ ดอคกินมี)
My best friend say
(มาย เบ็ซท ฟเร็นด เซ)
Don’t tell her nothin bout me can you girl
(ด้อนท์ เท็ล เฮอ นอทติน เบาท มี แค็น ยู เกิล)
She ain’t showin me no sympathy
(ชี เอน โชว์วินมี โน ซีมพะธิ)
My best friend say
(มาย เบ็ซท ฟเร็นด เซ)
If she was me she’d let you go long long time ago
(อิฟ ชี วอส มี ชี เล็ท ยู โก ล็อง ล็อง ไทม อะโก)
My best friend say
(มาย เบ็ซท ฟเร็นด เซ)
My best friend say
(มาย เบ็ซท ฟเร็นด เซ)
I’ll be there
(แอล บี แดร์)

[CHORUS:]
([ โครัซ : ])

I’ll still be there for you
(แอล ซทิล บี แดร์ ฟอ ยู)
In your time of need
(อิน ยุร ไทม อ็อฝ นีด)
You can lean on me
(ยู แค็น ลีน ออน มี)
Come on
(คัมมอน)
I’ll be there for you
(แอล บี แดร์ ฟอ ยู)

I’ll be there for you
(แอล บี แดร์ ฟอ ยู)
In your time of need
(อิน ยุร ไทม อ็อฝ นีด)
You can lean on me
(ยู แค็น ลีน ออน มี)
Come on
(คัมมอน)
I’ll be there for you
(แอล บี แดร์ ฟอ ยู)

[VERSE 2:]
([ เฝิซ ทู : ])

My best friend say
(มาย เบ็ซท ฟเร็นด เซ)
I can stay with her
(ไอ แค็น ซเท วิฑ เฮอ)
At her house no doubt any time I like
(แอ็ท เฮอ เฮาซ โน เดาท เอนอิ ไทม ไอ ไลค)
My best friend say
(มาย เบ็ซท ฟเร็นด เซ)
Don’t let you ruin my life
(ด้อนท์ เล็ท ยู รูอิน มาย ไลฟ)
Cuz you don’t do for me
(คัซ ยู ด้อนท์ ดู ฟอ มี)
And you don’t act right
(แอ็นด ยู ด้อนท์ แอ็คท ไรท)
My best friend say
(มาย เบ็ซท ฟเร็นด เซ)
If she was me she would let you go long long time ago
(อิฟ ชี วอส มี ชี เวิด เล็ท ยู โก ล็อง ล็อง ไทม อะโก)
My best friend say
(มาย เบ็ซท ฟเร็นด เซ)
My best friend say
(มาย เบ็ซท ฟเร็นด เซ)

[CHORUS [2x]]
([ โครัซ [ 2x ] ])

[FADE]
([ เฝด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Best Friends คำอ่านไทย Missy Elliott feat Aaliyah

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น