เนื้อเพลง Over My Head (Cable Car) คำอ่านไทย The Fray

I never knew
( ไอ เนฝเวอะ นยู)
I never knew that everything was falling through
(ไอ เนฝเวอะ นยู แดท เอ๊วี่ติง วอส ฟ๊อลิง ธรู)
That everyone I knew was waiting on a cue
(แดท เอ๊วี่วัน ไอ นยู วอส เวททิง ออน อะ คยู)
To turn and run when all I needed was the truth
(ทู เทิน แอ็นด รัน ฮเว็น ออล ไอ นีด วอส เดอะ ทรูธ)
But that’s how it’s got to be
(บัท แด๊ท เฮา อิทซ ก็อท ทู บี)
It’s coming down to nothing more than apathy
(อิทซ คัมอิง เดาน ทู นัธอิง โม แฑ็น แอพอะธิ)
I’d rather run the other way than stay and see
(อาย ราฑเออะ รัน ดิ อัฑเออะ เว แฑ็น ซเท แอ็นด ซี)
The smoke and who’s still standing when it clears and
(เดอะ ซโมค แอ็นด ฮู ซทิล ซแทนดิง ฮเว็น หนิด คเลีย แซน)

Everyone knows I’m in
(เอ๊วี่วัน โน แอม อิน)
Over my head
(โอเฝอะ มาย เฮ็ด)
Over my head
(โอเฝอะ มาย เฮ็ด)
With eight seconds left in overtime
(วิฑ เอท เซคอันด เล็ฟท อิน โอเฝอะไทม)
She’s on your mind
(ชี ออน ยุร ไมนด)
She’s on your mind
(ชี ออน ยุร ไมนด)

Let’s rearrange
(เล็ท รีโอเรง)
I wish you were a stranger I could disengage
(ไอ วิฌ ยู เวอ อะ ซทเรนเจอะ ไอ เคิด ดิเซ็นเกจ)
Just say that we agree and then never change
(จัซท เซ แดท วี อักรี แอ็นด เด็น เนฝเวอะ เชนจ)
Soften a bit until we all just get along
(ซอฟเอ็น อะ บิท อันทีล วี ออล จัซท เก็ท อะลอง)
But that’s disregard
(บัท แด๊ท ดิซริกาด)
You find another friend and you discard
(ยู ไฟนด แอะนัธเออะ ฟเร็นด แอ็นด ยู ดิซคาด)
As you lose the argument in a cable car
(แอ็ส ยู ลูส ดิ อากิวเม็นท อิน อะ เค๊เบิ้ล คา)
Hanging above as the canyon comes between and
(แฮงอิง อะบัฝ แอ็ส เดอะ แคนยัน คัม บีทวิน แอ็นด)

Everyone knows I’m in
(เอ๊วี่วัน โน แอม อิน)
Over my head
(โอเฝอะ มาย เฮ็ด)
Over my head
(โอเฝอะ มาย เฮ็ด)
With eight seconds left in overtime
(วิฑ เอท เซคอันด เล็ฟท อิน โอเฝอะไทม)
She’s on your mind
(ชี ออน ยุร ไมนด)
She’s on your mind
(ชี ออน ยุร ไมนด)

Everyone knows I’m in
(เอ๊วี่วัน โน แอม อิน)
Over my head
(โอเฝอะ มาย เฮ็ด)
Over my head
(โอเฝอะ มาย เฮ็ด)
With eight seconds left in overtime
(วิฑ เอท เซคอันด เล็ฟท อิน โอเฝอะไทม)
She’s on your mind
(ชี ออน ยุร ไมนด)
She’s on
(ชี ออน)

And suddenly I become a part of your past
(แอ็นด ซั๊ดเด้นลี่ ไอ บิคัม อะ พาท อ็อฝ ยุร พาซท)
I’m becoming the part that don’t last
(แอม บิคัมอิง เดอะ พาท แดท ด้อนท์ ลาซท)
I’m losing you and its effortless
(แอม โรซิง ยู แอ็นด อิทซ เอฟเฟิทเล็ซ)
Without a sound we lose sight of the ground
(วิเฑาท ดา เซานด วี ลูส ไซท อ็อฝ เดอะ กเรานด)
In the throw around
(อิน เดอะ ธโร อะเรานด)
Never thought that you wanted to bring it down
(เนฝเวอะ ธอท แดท ยู ว็อนท ทู บริง อิท เดาน)
I won’t let it go down till we torch it ourselves
(ไอ ว็อนท เล็ท ดิธ โก เดาน ทิล วี ทอช อิท เอารเซลฝส)

Everyone knows I’m in
(เอ๊วี่วัน โน แอม อิน)
Over my head
(โอเฝอะ มาย เฮ็ด)
Over my head
(โอเฝอะ มาย เฮ็ด)
With eight seconds left in overtime
(วิฑ เอท เซคอันด เล็ฟท อิน โอเฝอะไทม)
She’s on your mind
(ชี ออน ยุร ไมนด)
She’s on your mind
(ชี ออน ยุร ไมนด)

Everyone knows
(เอ๊วี่วัน โน)
She’s on your mind
(ชี ออน ยุร ไมนด)

Everone knows I’m in
(Everone โน แอม อิน)
Over my head
(โอเฝอะ มาย เฮ็ด)
I’m in over my head
(แอม อิน โอเฝอะ มาย เฮ็ด)
I’m over my
(แอม โอเฝอะ มาย)

Everyone knows I’m in
(เอ๊วี่วัน โน แอม อิน)
Over my head
(โอเฝอะ มาย เฮ็ด)
Over my head
(โอเฝอะ มาย เฮ็ด)
With eight seconds left in overtime
(วิฑ เอท เซคอันด เล็ฟท อิน โอเฝอะไทม)
She’s on your mind
(ชี ออน ยุร ไมนด)
She’s on your mind
(ชี ออน ยุร ไมนด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Over My Head (Cable Car) คำอ่านไทย The Fray

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น