เนื้อเพลง You’ll Never Find Another Love คำอ่านไทย Michael Buble

You’ll never find, as long as you live
( โยว เนฝเวอะ ไฟนด , แอ็ส ล็อง แอ็ส ยู ไลฝ)
Someone who loves you tender like I do
(ซัมวัน ฮู ลัฝ ยู เทนเดอะ ไลค ไก ดู)
You’ll never find, no matter where you search
(โยว เนฝเวอะ ไฟนด , โน แมทเทอะ ฮแว ยู เซิช)
Someone who cares about you the way I do
(ซัมวัน ฮู แค อะเบาท ยู เดอะ เว ไอ ดู)

Whoa, I’m not braggin’ on myself, baby
(โว้ว , แอม น็อท แบรกกิน ออน ไมเซลฟ , เบบิ)
But I’m the one who loves you
(บัท แอม ดิ วัน ฮู ลัฝ ยู)
And there’s no one else! No one else!
(แอ็นด แดร์ โน วัน เอ็ลซ ! โน วัน เอ็ลซ !)

You’ll never find, it’ll take the end of all time
(โยว เนฝเวอะ ไฟนด , อิว เทค ดิ เอ็นด อ็อฝ ออล ไทม)
Someone to understand you like I do
(ซัมวัน ทู อันเดิซแทนด ยู ไลค ไก ดู)
You’ll never find the rhythm, the rhyme
(โยว เนฝเวอะ ไฟนด เดอะ ริธึ่ม , เดอะ ไรม)
All the magic we shared, just us two
(ออล เดอะ แมจอิค วี เชย์ , จัซท อัซ ทู)

Whoa, I’m not tryin’ to make you stay, baby
(โว้ว , แอม น็อท ทายอิน ทู เมค ยู ซเท , เบบิ)
But I know some how, some day, some way
(บัท ไอ โน ซัม เฮา , ซัม เด , ซัม เว)
You are [you’re gonna miss my lovin’]
(ยู อาร์ [ ยัวร์ กอนนะ มิซ มาย ลัฝวิน ])
You’re gonna miss my lovin’ [you’re gonna miss my lovin’]
(ยัวร์ กอนนะ มิซ มาย ลัฝวิน [ ยัวร์ กอนนะ มิซ มาย ลัฝวิน ])
You’re gonna miss my lovin’ [you’re gonna miss my lovin’]
(ยัวร์ กอนนะ มิซ มาย ลัฝวิน [ ยัวร์ กอนนะ มิซ มาย ลัฝวิน ])
You’re gonna miss, you’re gonna miss my lo-o-ove
(ยัวร์ กอนนะ มิซ , ยัวร์ กอนนะ มิซ มาย โล โอ ove)

Late in the midnight hour, baby [you’re gonna miss my lovin’]
(เลท อิน เดอะ มิดไนท์ เอาร , เบบิ [ ยัวร์ กอนนะ มิซ มาย ลัฝวิน ])
When it’s cold outside [you’re gonna miss my lovin’]
(ฮเว็น อิทซ โคลด เอาทไซด [ ยัวร์ กอนนะ มิซ มาย ลัฝวิน ])
You’re gonna miss, you’re gonna miss my lo-o-ove
(ยัวร์ กอนนะ มิซ , ยัวร์ กอนนะ มิซ มาย โล โอ ove)

You’ll never find another love like mine
(โยว เนฝเวอะ ไฟนด แอะนัธเออะ ลัฝ ไลค ไมน)
Someone who needs you like I do
(ซัมวัน ฮู นีด ยู ไลค ไก ดู)
You’ll never see what you’ve found in me
(โยว เนฝเวอะ ซี ว็อท ยู๊ฟ เฟานด อิน มี)
You’ll keep searching and searching your whole life through
(โยว คีพ เซิชอิง แอ็นด เซิชอิง ยุร โฮล ไลฟ ธรู)

Whoa, I don’t wish you no bad luck, baby
(โว้ว , ไอ ด้อนท์ วิฌ ยู โน แบ็ด ลัค , เบบิ)
But there’s no ifs and buts or maybes
(บัท แดร์ โน ifs แซน บัท ออ เมบี)

[You’re gonna] You’re gonna miss [miss my lovin’]
([ ยัวร์ กอนนะ ] ยัวร์ กอนนะ มิซ [ มิซ มาย ลัฝวิน ])
You’re gonna miss my lovin’ [you’re gonna miss my lovin’]
(ยัวร์ กอนนะ มิซ มาย ลัฝวิน [ ยัวร์ กอนนะ มิซ มาย ลัฝวิน ])
I know you’re gonna my lovin’ [you’re gonna miss my lovin’]
(ไอ โน ยัวร์ กอนนะ มาย ลัฝวิน [ ยัวร์ กอนนะ มิซ มาย ลัฝวิน ])
You’re gonna miss, you’re gonna miss my lo-o-ove
(ยัวร์ กอนนะ มิซ , ยัวร์ กอนนะ มิซ มาย โล โอ ove)

Whoa, oh, oh, oh, oh [you’re gonna miss my lovin’]
(โว้ว , โอ , โอ , โอ , โอ [ ยัวร์ กอนนะ มิซ มาย ลัฝวิน ])
Late in the midnight hour, baby [you’re gonna miss my lovin’]
(เลท อิน เดอะ มิดไนท์ เอาร , เบบิ [ ยัวร์ กอนนะ มิซ มาย ลัฝวิน ])
When it gets real cold outside [you’re gonna miss my lovin’]
(ฮเว็น หนิด เก็ท ริแอ็ล โคลด เอาทไซด [ ยัวร์ กอนนะ มิซ มาย ลัฝวิน ])
I know, I know that you are gonna miss my lo-o-ove
(ไอ โน , ไอ โน แดท ยู อาร์ กอนนะ มิซ มาย โล โอ ove)

Let me tell you that you’re gonna miss my lovin’
(เล็ท มี เท็ล ยู แดท ยัวร์ กอนนะ มิซ มาย ลัฝวิน)
Yes you will, baby [you’re gonna miss my lovin’]
(เย็ซ ยู วิล , เบบิ [ ยัวร์ กอนนะ มิซ มาย ลัฝวิน ])
When I’m long gone
(ฮเว็น แอม ล็อง กอน)

I know, I know, I know that you are gonna miss
(ไอ โน , ไอ โน , ไอ โน แดท ยู อาร์ กอนนะ มิซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You’ll Never Find Another Love คำอ่านไทย Michael Buble

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น