เนื้อเพลง Scream คำอ่านไทย Usher

Usher, baby
( อัฌเออะ , เบบิ)
Yeah, we did it again
(เย่ , วี ดิด ดิท อะเกน)
And this time I’mma make you scream
(แอ็นด ดีซ ไทม แอมมา เมค ยู ซครีม)

USHER! Yeah, man…
(อัฌเออะ ! เย่ , แม็น)

I see you over there, so hypnotic
(ไอ ซี ยู โอเฝอะ แดร์ , โซ ฮิพนอทอิค)
Thinking ’bout what I do to that body
(ติ้งกิง เบาท ว็อท ไอ ดู ทู แดท บอดอิ)
I’d get you like ooh baby baby
(อาย เก็ท ยู ไลค อู้ เบบิ เบบิ)
Ooh baby baby, ah-ooh baby baby ooh baby baby
(อู้ เบบิ เบบิ , อา อู้ เบบิ เบบิ อู้ เบบิ เบบิ)
Got no drink in my hand
(ก็อท โน ดริงค อิน มาย แฮ็นด)
But I’m wasted
(บัท แอม ว็อซท)
Getting drunk of the thought of you naked
(เกดดดิ้ง ดรังค อ็อฝ เดอะ ธอท อ็อฝ ยู เนคิด)
I’d get you like ooh baby baby
(อาย เก็ท ยู ไลค อู้ เบบิ เบบิ)
Ooh baby baby, ah-ooh baby baby ooh baby baby
(อู้ เบบิ เบบิ , อา อู้ เบบิ เบบิ อู้ เบบิ เบบิ)

And I tried to fight it, to fight it
(แอ็นด ดาย ทไร ทู ไฟท ดิธ , ทู ไฟท ดิธ)
But you’re so magnetic, magnetic
(บัท ยัวร์ โซ แมกเนทอิค , แมกเนทอิค)
Got one life, just live it, just live it
(ก็อท วัน ไลฟ , จัซท ไลฝ อิท , จัซท ไลฝ อิท)
Now relax, sing it on your back
(เนา ริแลคซ , ซิง อิท ออน ยุร แบ็ค)

If you wanna scream, yeah
(อิฟ ยู วอนนา ซครีม , เย่)
Let me know and I’ll take you there
(เล็ท มี โน แอ็นด แอล เทค ยู แดร์)
Get you going like ah-ooh
(เก็ท ยู โกอิ้ง ไลค อา อู้)
Baby baby ooh baby baby
(เบบิ เบบิ อู้ เบบิ เบบิ)
Ah-ooh baby baby ooh baby
(อา อู้ เบบิ เบบิ อู้ เบบิ)
If you wanna turn right
(อิฟ ยู วอนนา เทิน ไรท)
Hope you’re ready to go all night
(โฮพ ยัวร์ เรดอิ ทู โก ออล ไนท)
Get you going like ah-ooh
(เก็ท ยู โกอิ้ง ไลค อา อู้)
Baby baby ooh baby baby
(เบบิ เบบิ อู้ เบบิ เบบิ)
Ah-ooh baby baby ooh baby
(อา อู้ เบบิ เบบิ อู้ เบบิ)
If you wanna scream
(อิฟ ยู วอนนา ซครีม)

Yeah, come on
(เย่ , คัมมอน)

Kill the lights, shut ’em off
(คิล เดอะ ไลท , ฌัท เอ็ม ออฟฟ)
You’re electric
(ยัวร์ อิเลคทริค)
Devil eyes telling me ” come and get it ”
(เด๊ฝิ้ล ไอ เทลลิง มี ” คัม แอ็นด เก็ท ดิธ “)
I have you like ooh
(ไอ แฮ็ฝ ยู ไลค อู้)
Baby baby ooh baby baby
(เบบิ เบบิ อู้ เบบิ เบบิ)
Ah-ooh baby baby ooh baby baby
(อา อู้ เบบิ เบบิ อู้ เบบิ เบบิ)
Girl tonight you’re the prey
(เกิล ทุไนท ยัวร์ เดอะ พเร)
I’m the hunter
(แอม เดอะ ฮันเทอะ)
Take you here, take you there
(เทค ยู เฮียร , เทค ยู แดร์)
Take you under
(เทค ยู อันเดอะ)
Imagine me whispering in your ear
(อิแมจอิน มี วิซเปอร์ริง อิน ยุร เอีย)
Then I wanna take off all your clothes and put something on ya
(เด็น นาย วอนนา เทค ออฟฟ ออล ยุร คโลฑ แซน พัท ซัมติง ออน ยา)

And I tried to fight it, to fight it
(แอ็นด ดาย ทไร ทู ไฟท ดิธ , ทู ไฟท ดิธ)
But you’re so magnetic, magnetic
(บัท ยัวร์ โซ แมกเนทอิค , แมกเนทอิค)
Got one life, just live it, just live it
(ก็อท วัน ไลฟ , จัซท ไลฝ อิท , จัซท ไลฝ อิท)
Now relax, sing it on your back
(เนา ริแลคซ , ซิง อิท ออน ยุร แบ็ค)

If you wanna scream, yeah
(อิฟ ยู วอนนา ซครีม , เย่)
Let me know and I’ll take you there
(เล็ท มี โน แอ็นด แอล เทค ยู แดร์)
Get you going like ah-ooh
(เก็ท ยู โกอิ้ง ไลค อา อู้)
Baby baby ooh baby baby
(เบบิ เบบิ อู้ เบบิ เบบิ)
Ah-ooh baby baby ooh baby
(อา อู้ เบบิ เบบิ อู้ เบบิ)
If you wanna turn right
(อิฟ ยู วอนนา เทิน ไรท)
Hope you’re ready to go all night
(โฮพ ยัวร์ เรดอิ ทู โก ออล ไนท)
Get you going like ah-ooh
(เก็ท ยู โกอิ้ง ไลค อา อู้)
Baby baby ooh baby baby
(เบบิ เบบิ อู้ เบบิ เบบิ)
Ah-ooh baby baby ooh baby
(อา อู้ เบบิ เบบิ อู้ เบบิ)
If you wanna scream
(อิฟ ยู วอนนา ซครีม)

Out, louder, scream louder
(เอ้า , ลาวเดอ , ซครีม ลาวเดอ)
Louder, louder, louder
(ลาวเดอ , ลาวเดอ , ลาวเดอ)
Hey, tonight I scream, I’m on need
(เฮ , ทุไนท ไอ ซครีม , แอม ออน นีด)

[Beat break]
([ บีท บเรค ])

If you wanna scream, yeah
(อิฟ ยู วอนนา ซครีม , เย่)
Let me know and I’ll take you there
(เล็ท มี โน แอ็นด แอล เทค ยู แดร์)
Get you going like ah-ooh
(เก็ท ยู โกอิ้ง ไลค อา อู้)
Baby baby ooh baby baby
(เบบิ เบบิ อู้ เบบิ เบบิ)
Ah-ooh baby baby ooh baby
(อา อู้ เบบิ เบบิ อู้ เบบิ)
If you wanna turn right
(อิฟ ยู วอนนา เทิน ไรท)
Hope you’re ready to go all night
(โฮพ ยัวร์ เรดอิ ทู โก ออล ไนท)
Get you going like ah-ooh
(เก็ท ยู โกอิ้ง ไลค อา อู้)
Baby baby ooh baby baby
(เบบิ เบบิ อู้ เบบิ เบบิ)
Ah-ooh baby baby ooh baby
(อา อู้ เบบิ เบบิ อู้ เบบิ)
If you wanna scream
(อิฟ ยู วอนนา ซครีม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Scream คำอ่านไทย Usher

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น