เนื้อเพลง Caramel คำอ่านไทย City High

You can say I’m plain Jane, but it’s not the same
( ยู แค็น เซ แอม พเลน เจน , บัท อิทซ น็อท เดอะ เซม)
I ain’t in to big names, but I like nice things
(ไอ เอน อิน ทู บิก เนม , บัท ไอ ไลค ไน๊ซ์ ธิง)
I watch boxing matches and uh football games
(ไอ ว็อช บอคซิง matches แซน อา ฟุทบอล เกม)
I wouldn’t mind being an actress, but I love to sing
(ไอ วูดดึ่น ไมนด บีอิง แอน แอคทเร็ซ , บัท ไอ ลัฝ ทู ซิง)
I like going out, talking walks and stuff
(ไอ ไลค โกอิ้ง เอ้า , ทอคอิง วอค แซน ซทัฟ)
I don’t round that many girls cause they talk too much
(ไอ ด้อนท์ เรานด แดท เมนอิ เกิล คอส เด ทอค ทู มัช)
I enjoy quiet nights at home cause I’m next to ya
(ไอ เอ็นจอย คไวเอ็ท ไนท แอ็ท โฮม คอส แอม เน็คซท ทู ยา)
Though I’m ain’t a virgin that don’t mean I’m having sex with ya
(โธ แอม เอน ดา เฝอจิน แดท ด้อนท์ มีน แอม แฮฝวิ่ง เซ็คซ วิฑ ยา)

Anywhere I go I spot it
(เอนอิฮแว ไอ โก ไอ สพอท ดิธ)
And anything I want I got it
(แอ็นด เอนอิธิง ไอ ว็อนท ไอ ก็อท ดิธ)
5’5 with brown eyes
(55 วิฑ บเราน ไอ)
Smile like the sunrise
(ซไมล ไลค เดอะ ซีนไลท์)

Anywhere I go I spot it
(เอนอิฮแว ไอ โก ไอ สพอท ดิธ)
And anything I want I got it
(แอ็นด เอนอิธิง ไอ ว็อนท ไอ ก็อท ดิธ)
5’5 with brown eyes
(55 วิฑ บเราน ไอ)
Smile like the sunrise
(ซไมล ไลค เดอะ ซีนไลท์)

Baby look me in the eyes
(เบบิ ลุค มี อิน ดิ ไอ)
And tell me ya
(แอ็นด เท็ล มี ยา)
I’m the kinda girl you like
(แอม เดอะ กินดา เกิล ยู ไลค)
I’m feeling you
(แอม ฟีลอิง ยู)
Cause sweetie you’re my kinda guy
(คอส ซวิทอิ ยัวร์ มาย กินดา ไก)
Thinking about you and I
(ติ้งกิง อะเบาท ยู แอ็นด ดาย)
I wanna run with this
(ไอ วอนนา รัน วิฑ ดีซ)
All night long
(ออล ไนท ล็อง)
And if you want me we can keep this going
(แอ็นด อิฟ ยู ว็อนท มี วี แค็น คีพ ดีซ โกอิ้ง)
Let me tell you I’m the type that’s strong
(เล็ท มี เท็ล ยู แอม เดอะ ไทพ แด๊ท ซทร็อง)
And I don’t trust a lot of men I’m independent I’m ain’t like some other woman
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ ทรัซท ดา ล็อท อ็อฝ เม็น แอม อินดิเพนเด็นท แอม เอน ไลค ซัม อัฑเออะ วูมเอิน)

Anywhere I go I spot it
(เอนอิฮแว ไอ โก ไอ สพอท ดิธ)
And anything I want I got it
(แอ็นด เอนอิธิง ไอ ว็อนท ไอ ก็อท ดิธ)
5’5 with brown eyes
(55 วิฑ บเราน ไอ)
Smile like the sunrise
(ซไมล ไลค เดอะ ซีนไลท์)

Anywhere I go I spot it
(เอนอิฮแว ไอ โก ไอ สพอท ดิธ)
And anything I want I got it
(แอ็นด เอนอิธิง ไอ ว็อนท ไอ ก็อท ดิธ)
5’5 with brown eyes
(55 วิฑ บเราน ไอ)
Smile like the sunrise
(ซไมล ไลค เดอะ ซีนไลท์)

And I keep and I keep my mind
(แอ็นด ดาย คีพ แอ็นด ดาย คีพ มาย ไมนด)
Baby girl don’t you know you’re a star
(เบบิ เกิล ด้อนท์ ยู โน ยัวร์ อะ ซทา)
We could take a little trip to mi casa
(วี เคิด เทค เก ลิ๊ทเทิ่ล ทริพ ทู มี คาซซา)
Spend the night popping cris in the hot tub
(ซเพ็นด เดอะ ไนท พ๊อพปิง คริซ ซิน เดอะ ฮ็อท ทับ)
See I ain’t never seen no girl like you
(ซี ไอ เอน เนฝเวอะ ซีน โน เกิล ไลค ยู)
Every sexy little thing you do
(เอฝริ เซคซิ ลิ๊ทเทิ่ล ธิง ยู ดู)
5’5′ brown eyes with your thick thighs
(55 บเราน ไอ วิฑ ยุร ธิค ไธ)
Every time I see your smile its got me hypnotized
(เอฝริ ไทม ไอ ซี ยุร ซไมล อิทซ ก็อท มี ฮีพโนะไทส)

[Singing in Spanish]
([ ซิงกิง อิน ซแพนอิฌ ])

Anywhere I go I spot it
(เอนอิฮแว ไอ โก ไอ สพอท ดิธ)
And anything I want I got it
(แอ็นด เอนอิธิง ไอ ว็อนท ไอ ก็อท ดิธ)
5’5 with brown eyes
(55 วิฑ บเราน ไอ)
Smile like the sunrise [4x]
(ซไมล ไลค เดอะ ซีนไลท์ [ 4x ])
5’5 with brown eyes
(55 วิฑ บเราน ไอ)
sun like the sunrise
(ซัน ไลค เดอะ ซีนไลท์)
[2x]
([ 2x ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Caramel คำอ่านไทย City High

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น