เนื้อเพลง Here In My Heart คำอ่านไทย Martina McBride

Wondering Waiting
( วันเดอะริง เวททิง)
Restless For A Sign
(เรซทเล็ซ ฟอ รา ไซน)
I Thought You Walked So Slow
(ไอ ธอท ยู วอค โซ ซโล)
In My Haste I Left You Behind
(อิน มาย เฮซท ไอ เล็ฟท ยู บิไฮนด)
Caught In The Pace Of This Madness
(คอท อิน เดอะ เพซ อ็อฝ ดีซ แมดเน็ซ)
Searching For Shelter I Find
(เซิชอิง ฟอ เฌลเทอะ ไอ ไฟนด)

That Here In My Heart There’s A Refuge Waiting
(แดท เฮียร อิน มาย ฮาท แดร์ ซา เรฟยูจ เวททิง)
Here In My Heart You Just Won’t Let Me Go
(เฮียร อิน มาย ฮาท ยู จัซท ว็อนท เล็ท มี โก)
I Could Run Away Run Away
(ไอ เคิด รัน อะเว รัน อะเว)
But You Stay Here In My Heart
(บัท ยู ซเท เฮียร อิน มาย ฮาท)

Meaning Purpose
(มีนนิง เพอพัซ)
Got Lost In Pursuit Of My Dreams
(ก็อท ล็อซท อิน เพิซยูท อ็อฝ มาย ดรีม)
I’ve Been Longing Aching
(แอฝ บีน ลองอิง เอคอิง)
In Quest For A Love That’s Supreme
(อิน คเว็ซท ฟอ รา ลัฝ แด๊ท ซิวพรีม)
I Couldn’t See You Were Reaching
(ไอ คูดซึ่น ซี ยู เวอ รีชชิง)
But I Should’ve Known All Along
(บัท ไอ ชูดดิฝ โนน ออล อะลอง)

That Here In My Heart There’s A Refuge Waiting
(แดท เฮียร อิน มาย ฮาท แดร์ ซา เรฟยูจ เวททิง)
Here In My Heart You Just Won’t Let Me Go
(เฮียร อิน มาย ฮาท ยู จัซท ว็อนท เล็ท มี โก)
I Could Run Away Run Away
(ไอ เคิด รัน อะเว รัน อะเว)
But You Stay Here In My Heart
(บัท ยู ซเท เฮียร อิน มาย ฮาท)
There’s A Refuge Waiting
(แดร์ ซา เรฟยูจ เวททิง)
Here In My Heart You Just Won’t Let Me Go
(เฮียร อิน มาย ฮาท ยู จัซท ว็อนท เล็ท มี โก)
I Could Run Away Run Away
(ไอ เคิด รัน อะเว รัน อะเว)
But You Stay Here In My Heart
(บัท ยู ซเท เฮียร อิน มาย ฮาท)

I Couldn’t See You Were Reaching
(ไอ คูดซึ่น ซี ยู เวอ รีชชิง)
But I Should’ve Known All Along
(บัท ไอ ชูดดิฝ โนน ออล อะลอง)

That Here In My Heart There’s A Refuge Waiting
(แดท เฮียร อิน มาย ฮาท แดร์ ซา เรฟยูจ เวททิง)
Here In My Heart You Just Won’t Let Me Go
(เฮียร อิน มาย ฮาท ยู จัซท ว็อนท เล็ท มี โก)
I Could Run Away Run Away
(ไอ เคิด รัน อะเว รัน อะเว)
But You Stay Here In My Heart
(บัท ยู ซเท เฮียร อิน มาย ฮาท)
There’s A Refuge Waiting
(แดร์ ซา เรฟยูจ เวททิง)
Here In My Heart You Just Won’t Let Me Go
(เฮียร อิน มาย ฮาท ยู จัซท ว็อนท เล็ท มี โก)
I Could Run Away Run Away
(ไอ เคิด รัน อะเว รัน อะเว)
I Could Run Away Run Away
(ไอ เคิด รัน อะเว รัน อะเว)
I Could Run Away Run Away
(ไอ เคิด รัน อะเว รัน อะเว)
But You Stay Here In My Heart
(บัท ยู ซเท เฮียร อิน มาย ฮาท)
Here In My Heart Here In My Heart
(เฮียร อิน มาย ฮาท เฮียร อิน มาย ฮาท)
Here In My Heart Here In My Heart
(เฮียร อิน มาย ฮาท เฮียร อิน มาย ฮาท)
Here In My Heart Here In My Heart
(เฮียร อิน มาย ฮาท เฮียร อิน มาย ฮาท)
Here In My Heart Here In My Heart
(เฮียร อิน มาย ฮาท เฮียร อิน มาย ฮาท)
Here In My Heart
(เฮียร อิน มาย ฮาท)
Here In My Heart
(เฮียร อิน มาย ฮาท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Here In My Heart คำอ่านไทย Martina McBride

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น