เนื้อเพลง Undiscovered คำอ่านไทย Ashlee Simpson

Take it back, take it all back now
( เทค อิท แบ็ค , เทค อิท ดอร์ แบ็ค เนา)
The things i gave, like the taste of my kiss on your lips,
(เดอะ ธิง ซาย เกฝ , ไลค เดอะ เทซท อ็อฝ มาย คิซ ออน ยุร ลิพ ,)
I miss that now
(ไอ มิซ แดท เนา)
I can’t try any harder than i do
(ไอ แค็นท ทไร เอนอิ อาณ์เดอ แฑ็น นาย ดู)
All the reasons i gave, excuses i made for you
(ออล เดอะ รี๊ซั่น ซาย เกฝ , เอ็คซคยูซ ซาย เมด ฟอ ยู)
Are broken in two
(อาร์ บโรเค็น อิน ทู)

All the things left undiscovered
(ออล เดอะ ธิง เล็ฟท undiscovered)
Leave me empty and left to wonder
(ลีฝ มี เอมทิ แอ็นด เล็ฟท ทู วันเดอะ)
I need you
(ไอ นีด ยู)
All the things left undiscovered
(ออล เดอะ ธิง เล็ฟท undiscovered)
Leave me waiting and left to wonder
(ลีฝ มี เวททิง แอ็นด เล็ฟท ทู วันเดอะ)
I need you
(ไอ นีด ยู)
Yeah I need you
(เย่ ไอ นีด ยู)

Don’t walk away
(ด้อนท์ วอค อะเว)

Touch me now how i wanna feel
(ทั๊ช มี เนา เฮา ไอ วอนนา ฟีล)
Something so real, please remind me
(ซัมติง โซ ริแอ็ล , พลีส ริไมนด มี)
My love, and take me back
(มาย ลัฝ , แอ็นด เทค มี แบ็ค)
Cuz im so in love with what we were
(คัซ แอม โซ อิน ลัฝ วิฑ ว็อท วี เวอ)
Im not breathing im suffocating without you
(แอม น็อท บรีสดิง แอม ซัฟโฟะเคทิง วิเฑาท ยู)
Do u feel it to
(ดู ยู ฟีล อิท ทู)

All the things left undiscovered
(ออล เดอะ ธิง เล็ฟท undiscovered)
Leave me waiting and left to wonder
(ลีฝ มี เวททิง แอ็นด เล็ฟท ทู วันเดอะ)
I need you
(ไอ นีด ยู)
All the things left undiscovered
(ออล เดอะ ธิง เล็ฟท undiscovered)
Leave me empty and left to wonder
(ลีฝ มี เอมทิ แอ็นด เล็ฟท ทู วันเดอะ)
I need you
(ไอ นีด ยู)

When im in the dark and all alone
(ฮเว็น แอม อิน เดอะ ดาค แอ็นด ออล อะโลน)
Dreaming that you’ll walk right through my door,
(ดรีมมิง แดท โยว วอค ไรท ธรู มาย โด ,)
Its then i know my heart is whole
(อิทซ เด็น นาย โน มาย ฮาท อีส โฮล)
Theres a million reasons why i cry
(แดร์ ซา มีลยัน รี๊ซั่น ฮไว ไอ คไร)
Hold my covers tight and close my eyes
(โฮลด มาย คัฝเออะ ไทท แอ็นด คโลส มาย ไอ)
Cuz i dont wana be alone
(คัซ ไอ ด้อนท์ วานา บี อะโลน)

All the things left undiscovered
(ออล เดอะ ธิง เล็ฟท undiscovered)
Leave me waiting and left to wonder
(ลีฝ มี เวททิง แอ็นด เล็ฟท ทู วันเดอะ)
I need you
(ไอ นีด ยู)
All the things left undiscovered
(ออล เดอะ ธิง เล็ฟท undiscovered)
Leave me empty and left to wonder
(ลีฝ มี เอมทิ แอ็นด เล็ฟท ทู วันเดอะ)
I need you, I need you
(ไอ นีด ยู , ไอ นีด ยู)

Cuz i cant fake and I cant hate
(คัซ ไอ แค็นท เฟค แอ็นด ดาย แค็นท เฮท)
But it’s my heart
(บัท อิทซ มาย ฮาท)
Thats about to break
(แด๊ท อะเบาท ทู บเรค)
You’re all i need
(ยัวร์ ออล ไอ นีด)
I’m on my knees
(แอม ออน มาย นี)
Watch me bleed
(ว็อช มี บลีด)
Would you listen please
(เวิด ยู ลิ๊สซึ่น พลีส)
I give in
(ไอ กิฝ อิน)
I breathe out
(ไอ บรีฑ เอ้า)
I want you, theres no doubt
(ไอ ว็อนท ยู , แดร์ โน เดาท)
I freak out, I’m left out
(ไอ ฟรีค เอ้า , แอม เล็ฟท เอ้า)
Without you, im without
(วิเฑาท ยู , แอม วิเฑาท)
I’m crossed out
(แอม คร็อซ เอ้า)
I’m kicked out
(แอม คิด เอ้า)
I cry out
(ไอ คไร เอ้า)
I reach out
(ไอ รีช เอ้า)
Don’t walk away
(ด้อนท์ วอค อะเว)
Don’t walk away
(ด้อนท์ วอค อะเว)
Don’t walk away
(ด้อนท์ วอค อะเว)
Don’t walk away
(ด้อนท์ วอค อะเว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Undiscovered คำอ่านไทย Ashlee Simpson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น