เนื้อเพลง Bad คำอ่านไทย U2

If you twist and turn away
( อิฟ ยู ทวิซท แอ็นด เทิน อะเว)
If you tear yourself in two again
(อิฟ ยู เทีย ยุรเซลฟ อิน ทู อะเกน)
If I could, yes I would
(อิฟ ฟาย เคิด , เย็ซ ซาย เวิด)
If I could, I would
(อิฟ ฟาย เคิด , ไอ เวิด)
Let it go
(เล็ท ดิธ โก)
Surrender
(ซะเรนเดอะ)
Dislocate
(ดีซโละเคท)

If I could throw this
(อิฟ ฟาย เคิด ธโร ดีซ)
Lifeless lifeline to the wind
(ไลฟเล็ซ ไลฟ์ไลน์ ทู เดอะ วินด)
Leave this heart of clay
(ลีฝ ดีซ ฮาท อ็อฝ คเล)
See you walk, walk away
(ซี ยู วอค , วอค อะเว)
Into the night
(อีนทุ เดอะ ไนท)
And through the rain
(แอ็นด ธรู เดอะ เรน)
Into the half-light
(อีนทุ เดอะ ฮาล์ฟ ไลท)
And through the flame
(แอ็นด ธรู เดอะ ฟเลม)

If I could through myself
(อิฟ ฟาย เคิด ธรู ไมเซลฟ)
Set your spirit free
(เซ็ท ยุร ซพีริท ฟรี)
I’d lead your heart away
(อาย เล็ด ยุร ฮาท อะเว)
See you break, break away
(ซี ยู บเรค , บเรค อะเว)
Into the light
(อีนทุ เดอะ ไลท)
And to the day
(แอ็นด ทู เดอะ เด)

To let it go
(ทู เล็ท ดิธ โก)
And so to fade away
(แอ็นด โซ ทู เฝด อะเว)
To let it go
(ทู เล็ท ดิธ โก)
And so fade away
(แอ็นด โซ เฝด อะเว)

I’m wide awake
(แอม ไวด อะเวค)
I’m wide awake
(แอม ไวด อะเวค)
Wide awake
(ไวด อะเวค)
I’m not sleeping
(แอม น็อท ซลีพพิง)
Oh, no, no, no
(โอ , โน , โน , โน)

If you should ask then maybe they’d
(อิฟ ยู เชิด อาซค เด็น เมบี เดยฺ)
Tell you what I would say
(เท็ล ยู ว็อท ไอ เวิด เซ)
True colors fly in blue and black
(ทรู คัลเออะ ฟไล อิน บลู แอ็นด บแล็ค)
Bruised silken sky and burning flag
(บรูส ซีลเค็น ซไค แอ็นด เบรินนิง ฟแล็ก)
Colors crash, collide in blood shot eyes
(คัลเออะ คแร็ฌ , ค็อลไลด อิน บลัด ฌ็อท ไอ)

If I could, you know I would
(อิฟ ฟาย เคิด , ยู โน ไอ เวิด)
If I could, I would
(อิฟ ฟาย เคิด , ไอ เวิด)
Let it go…
(เล็ท ดิธ โก)

This desperation
(ดีซ เดซเพอะเรฌัน)
Dislocation
(ดิซโละเคฌัน)
Separation
(เซพะเรฌัน)
Condemnation
(คอนเด็มเนฌัน)
Revelation
(เรเฝะเลฌัน)
In temptation
(อิน เทมเทฌัน)
Isolation
(ไอโซะเลฌัน)
Desolation
(เดโซะเลฌัน)
Let it go
(เล็ท ดิธ โก)

And so fade away
(แอ็นด โซ เฝด อะเว)
To let it go
(ทู เล็ท ดิธ โก)
And so fade away
(แอ็นด โซ เฝด อะเว)
To let it go
(ทู เล็ท ดิธ โก)
And so to fade away
(แอ็นด โซ ทู เฝด อะเว)

I’m wide awake
(แอม ไวด อะเวค)
I’m wide awake
(แอม ไวด อะเวค)
Wide awake
(ไวด อะเวค)
I’m not sleeping
(แอม น็อท ซลีพพิง)
Oh, no, no, no
(โอ , โน , โน , โน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bad คำอ่านไทย U2

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น