เนื้อเพลง Stay Young คำอ่านไทย Oasis

One way out is all you’re ever gonna get from
( วัน เว เอ้า อีส ซอร์ ยัวร์ เอฝเออะ กอนนะ เก็ท ฟร็อม)
Those who have them out don’t ever let it touch you
(โฑส ฮู แฮ็ฝ เฑ็ม เอ้า ด้อนท์ เอฝเออะ เล็ท ดิธ ทั๊ช ยู)
Cause they’ll put words into your mouth
(คอส เด๊ว พัท เวิด อีนทุ ยุร เมาธ)
They’re makin’ you feel so ashame
(เดรว เมกิน ยู ฟีล โซ ashame)

They’re makin’ you take in the blame
(เดรว เมกิน ยู เทค อิน เดอะ บเลม)
They’re makin’ you cold in the night
(เดรว เมกิน ยู โคลด อิน เดอะ ไนท)
They’re makin’ you question
(เดรว เมกิน ยู คเวซชัน)
Your heart and your soul and I think that it’s not quite right
(ยุร ฮาท แอ็นด ยุร โซล แอ็นด ดาย ธิงค แดท อิทซ น็อท คไวท ไรท)

Hey stay young and invincible
(เฮ ซเท ยัง แอ็นด อินฝิ๊นซิเบิ้ล)
Cause we know just what we are
(คอส วี โน จัซท ว็อท วี อาร์)
And come what may we’re unstoppable
(แอ็นด คัม ว็อท เม เวีย อันสตอพปาเบิล)
Cause we know just what we are
(คอส วี โน จัซท ว็อท วี อาร์)

Yeah we know just what we are
(เย่ วี โน จัซท ว็อท วี อาร์)
Yeah we know just what we are
(เย่ วี โน จัซท ว็อท วี อาร์)

Feed your head with all the things you need when you’re hungry
(ฟี ยุร เฮ็ด วิฑ ออล เดอะ ธิง ยู นีด ฮเว็น ยัวร์ ฮังกริ)
And stay in bed and sleep all day as long as it’s Sunday
(แอ็นด ซเท อิน เบ็ด แอ็นด ซลีพ ออล เด แอ็ส ล็อง แอ็ส อิทซ ซันดิ)
Cause they’ll put words into my mouth
(คอส เด๊ว พัท เวิด อีนทุ มาย เมาธ)
They’re makin’ me feel so ashame
(เดรว เมกิน มี ฟีล โซ ashame)

They’re makin’ me take in the blame
(เดรว เมกิน มี เทค อิน เดอะ บเลม)
They’re makin’ me cold in the night
(เดรว เมกิน มี โคลด อิน เดอะ ไนท)
They’re makin’ me question
(เดรว เมกิน มี คเวซชัน)
My heart and my soul and I think that it’s not quite right
(มาย ฮาท แอ็นด มาย โซล แอ็นด ดาย ธิงค แดท อิทซ น็อท คไวท ไรท)

Hey stay young and invincible
(เฮ ซเท ยัง แอ็นด อินฝิ๊นซิเบิ้ล)
Cause we know just what we are
(คอส วี โน จัซท ว็อท วี อาร์)
And come what may my faith’s unshakable
(แอ็นด คัม ว็อท เม มาย เฟธ unshakable)
Cause we know just what we are
(คอส วี โน จัซท ว็อท วี อาร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Stay Young คำอ่านไทย Oasis

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น