เนื้อเพลง Don’t Cry out Loud คำอ่านไทย Rachelle Ann Go

Baby cried the day the circus came to town,
( เบบิ คไร เดอะ เด เดอะ เซอคัซ เคม ทู ทาวน์ ,)
Cause she didn’t want parades just passing by her.
(คอส ชี ดิ๊นอิน ว็อนท พะเรด จัซท พาซซิง ไบ เฮอ)
So she painted on a smile and took up with some clown,
(โซ ชี เพนท ออน อะ ซไมล แอ็นด ทุค อัพ วิฑ ซัม คเลาน ,)
While she danced without a net upon the wire.
(ฮไวล ชี ดานซ วิเฑาท ดา เน็ท อุพอน เดอะ ไวร)
I know a lot about her, ’cause you see,
(ไอ โน อะ ล็อท อะเบาท เฮอ , คอส ยู ซี ,)
Baby, is an awful lot like me.
(เบบิ , อีส แอน ออฟุล ล็อท ไลค มี)

Don’t cry out loud,
(ด้อนท์ คไร เอ้า เลาด ,)
Just keep it inside,
(จัซท คีพ อิท อีนไซด ,)
Learn how to hide your feelings.
(เลิน เฮา ทู ไฮด ยุร ฟีลอิง)
Fly high and proud.
(ฟไล ไฮ แอ็นด พเราด)
And if you should fall,
(แอ็นด อิฟ ยู เชิด ฟอล ,)
Remember you almost had it all.
(ริเมมเบอะ ยู ออลโมซท แฮ็ด ดิท ออล)

Baby saw that when they pulled that big top down,
(เบบิ ซอ แดท ฮเว็น เด พุล แดท บิก ท็อพ เดาน ,)
They left behind her dreams among the letter.
(เด เล็ฟท บิไฮนด เฮอ ดรีม อะมัง เดอะ เลทเทอะ)
The different kind of love she thought she’d found,
(เดอะ ดีฟเฟอะเร็นท ไคนด อ็อฝ ลัฝ ชี ธอท ชี เฟานด ,)
There was nothing left but sawdust and some glitter.
(แดร์ วอส นัธอิง เล็ฟท บัท sawdust แอ็นด ซัม กลีทเทอะ)
But baby can’t be broken, ’cause you see,
(บัท เบบิ แค็นท บี บโรเค็น , คอส ยู ซี ,)
She had the finest teacher, that was me.
(ชี แฮ็ด เดอะ ไฟเนทส์ ทีชเออะ , แดท วอส มี)
I told her:
(ไอ โทลด เฮอ :)

Don’t cry out loud,
(ด้อนท์ คไร เอ้า เลาด ,)
Just keep it inside,
(จัซท คีพ อิท อีนไซด ,)
Learn how to hide your feelings.
(เลิน เฮา ทู ไฮด ยุร ฟีลอิง)
Fly high and proud.
(ฟไล ไฮ แอ็นด พเราด)
And if you should fall,
(แอ็นด อิฟ ยู เชิด ฟอล ,)
Remember you almost had it all.
(ริเมมเบอะ ยู ออลโมซท แฮ็ด ดิท ออล)

Don’t cry out loud,
(ด้อนท์ คไร เอ้า เลาด ,)
Just keep it inside,
(จัซท คีพ อิท อีนไซด ,)
Learn how to hide your feelings.
(เลิน เฮา ทู ไฮด ยุร ฟีลอิง)
Fly high and proud.
(ฟไล ไฮ แอ็นด พเราด)
And if you should fall,
(แอ็นด อิฟ ยู เชิด ฟอล ,)
Remember you almost made it.
(ริเมมเบอะ ยู ออลโมซท เมด อิท)

Don’t cry out loud,
(ด้อนท์ คไร เอ้า เลาด ,)
Just keep it inside,
(จัซท คีพ อิท อีนไซด ,)
And learn how to hide your feelings.
(แอ็นด เลิน เฮา ทู ไฮด ยุร ฟีลอิง)
Fly high and proud.
(ฟไล ไฮ แอ็นด พเราด)
And if you should fall,
(แอ็นด อิฟ ยู เชิด ฟอล ,)
Remember you almost had it all.
(ริเมมเบอะ ยู ออลโมซท แฮ็ด ดิท ออล)

Don’t Cry….
(ด้อนท์ คไร)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Don’t Cry out Loud คำอ่านไทย Rachelle Ann Go

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น