เนื้อเพลง I Need Somebody คำอ่านไทย Bardot

Don’t need anybody messin with you
( ด้อนท์ นีด เอนอิบอดิ เมซซิน วิฑ ยู)
I want you just the way you are
(ไอ ว็อนท ยู จัซท เดอะ เว ยู อาร์)
Don’t want anything that you can give me
(ด้อนท์ ว็อนท เอนอิธิง แดท ยู แค็น กิฝ มี)
Keep your money and your car
(คีพ ยุร มันอิ แอ็นด ยุร คา)

You bring me your joy
(ยู บริง มี ยุร จอย)
And your love it makes me sing
(แอ็นด ยุร ลัฝ อิท เมค มี ซิง)
It’s got me going
(อิทซ ก็อท มี โกอิ้ง)
It feels like a dream
(อิท ฟีล ไลค เก ดรีม)
[Feels like a dream]
([ ฟีล ไลค เก ดรีม ])
My heart is on fire and filled with such desire
(มาย ฮาท อีส ออน ไฟร แอ็นด ฟิล วิฑ ซัช ดิไสร)
Now I promise to be where you are
(เนา ไอ พรอมอิซ ทู บี ฮแว ยู อาร์)

I need somebody
(ไอ นีด ซัมบอดี้)
I want a lover and a good love too
(ไอ ว็อนท ดา ลัฝเออะ แอ็นด อะ เกิด ลัฝ ทู)
I want somebody that’s gonna turn me on the way you do
(ไอ ว็อนท ซัมบอดี้ แด๊ท กอนนะ เทิน มี ออน เดอะ เว ยู ดู)
[The way you do oh]
([ เดอะ เว ยู ดู โอ ])

So good doin what you doin baby
(โซ เกิด โดย ว็อท ยู โดย เบบิ)
Got me cryin out for more
(ก็อท มี คายอิน เอ้า ฟอ โม)
So good screamin and shoutin baby
(โซ เกิด สครีมมิน แอ็นด เชาดิน เบบิ)
When you take me on the floor
(ฮเว็น ยู เทค มี ออน เดอะ ฟโล)

You bring me your joy
(ยู บริง มี ยุร จอย)
And your love it makes me sing
(แอ็นด ยุร ลัฝ อิท เมค มี ซิง)
It’s got me going
(อิทซ ก็อท มี โกอิ้ง)
It feels like a dream
(อิท ฟีล ไลค เก ดรีม)
[Feels like a dream]
([ ฟีล ไลค เก ดรีม ])
My heart is on fire and filled with such desire
(มาย ฮาท อีส ออน ไฟร แอ็นด ฟิล วิฑ ซัช ดิไสร)
Now I promise to be where you are
(เนา ไอ พรอมอิซ ทู บี ฮแว ยู อาร์)

I need somebody
(ไอ นีด ซัมบอดี้)
I want a lover and a good love too
(ไอ ว็อนท ดา ลัฝเออะ แอ็นด อะ เกิด ลัฝ ทู)
I want somebody that’s gonna turn me on the way you do
(ไอ ว็อนท ซัมบอดี้ แด๊ท กอนนะ เทิน มี ออน เดอะ เว ยู ดู)
I need somebody
(ไอ นีด ซัมบอดี้)
[I need somebody]
([ ไอ นีด ซัมบอดี้ ])
I want a lover and a good love too
(ไอ ว็อนท ดา ลัฝเออะ แอ็นด อะ เกิด ลัฝ ทู)
[Good love too]
([ เกิด ลัฝ ทู ])
I want somebody
(ไอ ว็อนท ซัมบอดี้)
[I want somebody]
([ ไอ ว็อนท ซัมบอดี้ ])
That’s gonna turn me on the way you do
(แด๊ท กอนนะ เทิน มี ออน เดอะ เว ยู ดู)

Oh unbelievable
(โอ อันบีลิฝวาเบิล)
That’s what I’m looking for
(แด๊ท ว็อท แอม ลุคอิง ฟอ)
So incredible
(โซ อินเคร๊ดิเบิ้ล)
Look no more
(ลุค โน โม)
Now you got me going
(เนา ยู ก็อท มี โกอิ้ง)

I need somebody
(ไอ นีด ซัมบอดี้)
Lover and a good love too
(ลัฝเออะ แอ็นด อะ เกิด ลัฝ ทู)
Really want somebody
(ริแอ็ลลิ ว็อนท ซัมบอดี้)
Turn me on the way you do
(เทิน มี ออน เดอะ เว ยู ดู)
I need somebody
(ไอ นีด ซัมบอดี้)
Lover and a good love too
(ลัฝเออะ แอ็นด อะ เกิด ลัฝ ทู)
Really want somebody
(ริแอ็ลลิ ว็อนท ซัมบอดี้)
Turn me on the way you do
(เทิน มี ออน เดอะ เว ยู ดู)

Need somebody
(นีด ซัมบอดี้)
Oh you know i do
(โอ ยู โน ไอ ดู)
Oh oh oh
(โอ โอ โอ)
Turn me on the way you do
(เทิน มี ออน เดอะ เว ยู ดู)
[Turn me on ]
([ เทิน มี ออน ])
Yeah
(เย่)

I need somebody
(ไอ นีด ซัมบอดี้)
I want a lover and a good love too
(ไอ ว็อนท ดา ลัฝเออะ แอ็นด อะ เกิด ลัฝ ทู)
[Lover and a good love too]
([ ลัฝเออะ แอ็นด อะ เกิด ลัฝ ทู ])
I want somebody that’s gonna turn me on the way you do
(ไอ ว็อนท ซัมบอดี้ แด๊ท กอนนะ เทิน มี ออน เดอะ เว ยู ดู)
[Yeah]
([ เย่ ])
I need somebody
(ไอ นีด ซัมบอดี้)
[I need somebody really need somebody]
([ ไอ นีด ซัมบอดี้ ริแอ็ลลิ นีด ซัมบอดี้ ])
I want a lover and a good love too
(ไอ ว็อนท ดา ลัฝเออะ แอ็นด อะ เกิด ลัฝ ทู)
Oh baby
(โอ เบบิ)

I need somebody
(ไอ นีด ซัมบอดี้)
[I need somebody really want somebody]
([ ไอ นีด ซัมบอดี้ ริแอ็ลลิ ว็อนท ซัมบอดี้ ])
That’s gonna turn me on the way you do
(แด๊ท กอนนะ เทิน มี ออน เดอะ เว ยู ดู)
[The way you do oh]
([ เดอะ เว ยู ดู โอ ])
I need somebody
(ไอ นีด ซัมบอดี้)
I want a lover an a good love too
(ไอ ว็อนท ดา ลัฝเออะ แอน อะ เกิด ลัฝ ทู)
A good love too
(อะ เกิด ลัฝ ทู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Need Somebody คำอ่านไทย Bardot

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น