เนื้อเพลง Private Show คำอ่านไทย Pink

Silly You Silly Me
( ซีลลิ ยู ซีลลิ มี)
To Let You In And Put A Move On Me
(ทู เล็ท ยู อิน แอ็นด พัท ดา มูฝ ออน มี)
Never Once Asked For Love
(เนฝเวอะ วันซ อาซค ฟอ ลัฝ)
Always Took It For What It’s Worth
(ออลเว ทุค อิท ฟอ ว็อท อิทซ เวิธ)
Memories
(เมรโมรี)

I Don’t Wanna Meet
(ไอ ด้อนท์ วอนนา มีท)
On A Lonely Street
(ออน อะ โลนลิ ซทรีท)
Where The Talk Is Cheap
(ฮแว เดอะ ทอค อีส ชีพ)
And The Price Is Sweet
(แอ็นด เดอะ พไรซ อีส สวี้ท)
I’m Not That Girl
(แอม น็อท แดท เกิล)
I’m Not That Girl
(แอม น็อท แดท เกิล)
And You Don’t Wanna See
(แอ็นด ยู ด้อนท์ วอนนา ซี)
The Other Side Of Me
(ดิ อัฑเออะ ไซด อ็อฝ มี)
So I’m A Hit You Off
(โซ แอม มา ฮิท ยู ออฟฟ)
And I’m A Set You Feel
(แอ็นด แอม มา เซ็ท ยู ฟีล)
Before You Fall Too Deep
(บิโฟ ยู ฟอล ทู ดีพ)
Don’t Fall Too Deep
(ด้อนท์ ฟอล ทู ดีพ)

He Don’t Know
(ฮี ด้อนท์ โน)
I’m Gonna Be The One
(แอม กอนนะ บี ดิ วัน)
Who’s Gonna Let Him Go
(ฮู กอนนะ เล็ท ฮิม โก)
Even If He Wants To Stay
(อีเฝ็น อิฟ ฮี ว็อนท ทู ซเท)
I’ll Let Him Go
(แอล เล็ท ฮิม โก)
Cause All He Wants From Me Is
(คอส ออล ฮี ว็อนท ฟร็อม มี อีส)
A Private Show Oh Oh Oh
(อะ พไรฝิท โฌ โอ โอ โอ)

He’s All Talk
(อีส ซอร์ ทอค)
Thinks He Knows
(ธิงค ฮี โน)
How This Game’s Supposed To Go
(เฮา ดีซ เกม ซัพโพส ทู โก)
For Everyone
(ฟอ เอ๊วี่วัน)
Still It Seems
(ซทิล อิท ซีม)
He Can’t Se
(ฮี แค็นท Se)
Thinks He’s Just Usin’ Me
(ธิงค อีส จัซท ยูซิน มี)
Usin’ Me
(ยูซิน มี)

I Don’t Wanna Meet
(ไอ ด้อนท์ วอนนา มีท)
On A Lonely Street
(ออน อะ โลนลิ ซทรีท)
Where The Talk Is Cheap
(ฮแว เดอะ ทอค อีส ชีพ)
And The Price Is Sweet
(แอ็นด เดอะ พไรซ อีส สวี้ท)
I’m Not That Girl
(แอม น็อท แดท เกิล)
I’m Not That Girl
(แอม น็อท แดท เกิล)
And You Don’t Wanna See
(แอ็นด ยู ด้อนท์ วอนนา ซี)
The Other Side Of Me
(ดิ อัฑเออะ ไซด อ็อฝ มี)
So I’m A Hit You Off
(โซ แอม มา ฮิท ยู ออฟฟ)
And I’m A Set You Feel
(แอ็นด แอม มา เซ็ท ยู ฟีล)
Before You Fall Too Deep
(บิโฟ ยู ฟอล ทู ดีพ)
Don’t Fall Too Deep
(ด้อนท์ ฟอล ทู ดีพ)

He Don’t Know
(ฮี ด้อนท์ โน)
I’m Gonna Be The One
(แอม กอนนะ บี ดิ วัน)
Who’s Gonna Let Him Go
(ฮู กอนนะ เล็ท ฮิม โก)
Even If He Wants To Stay
(อีเฝ็น อิฟ ฮี ว็อนท ทู ซเท)
I’ll Let Him Go I’ll Let Him Go
(แอล เล็ท ฮิม โก แอล เล็ท ฮิม โก)
Cause All He Wants From Me Is
(คอส ออล ฮี ว็อนท ฟร็อม มี อีส)
A Private Show Private Show Oh Oh Oh
(อะ พไรฝิท โฌ พไรฝิท โฌ โอ โอ โอ)

He Don’t Know
(ฮี ด้อนท์ โน)
Maybe If He Wasn’t
(เมบี อิฟ ฮี วอสซึ้น)
Such A Gigolo A Nasty Ho
(ซัช อะ จีกโอะโล อะ นาซทิ โฮ)
I Would Let Him Stay
(ไอ เวิด เล็ท ฮิม ซเท)
Instead I Let Him Go Gotta Let You Go
(อินซเทด ดาย เล็ท ฮิม โก กอททะ เล็ท ยู โก)
Cause All He Wants From Me Is
(คอส ออล ฮี ว็อนท ฟร็อม มี อีส)
A Private Show Oh Oh Oh
(อะ พไรฝิท โฌ โอ โอ โอ)

He Don’t Know He Don’t Know
(ฮี ด้อนท์ โน ฮี ด้อนท์ โน)
I’m Gonna Be The One
(แอม กอนนะ บี ดิ วัน)
Who’s Gonna Let Him Go
(ฮู กอนนะ เล็ท ฮิม โก)
Even If He Wants To Stay
(อีเฝ็น อิฟ ฮี ว็อนท ทู ซเท)
I’ll Let Him Go I’ll Let Him Go
(แอล เล็ท ฮิม โก แอล เล็ท ฮิม โก)
Cause All He Wants From Me Is
(คอส ออล ฮี ว็อนท ฟร็อม มี อีส)
A Private Show Private Show Oh Oh Oh
(อะ พไรฝิท โฌ พไรฝิท โฌ โอ โอ โอ)

He Don’t Know He Don’t Know
(ฮี ด้อนท์ โน ฮี ด้อนท์ โน)
Maybe If He Wasn’t
(เมบี อิฟ ฮี วอสซึ้น)
Such A Gigolo I‘ll Let Him Go
(ซัช อะ จีกโอะโล แอล เล็ท ฮิม โก)
I Would Let Him Stay
(ไอ เวิด เล็ท ฮิม ซเท)
Instead I Let Him Go Nasty Ho
(อินซเทด ดาย เล็ท ฮิม โก นาซทิ โฮ)
Cause All He Wants From Me Is
(คอส ออล ฮี ว็อนท ฟร็อม มี อีส)
A Private Show Oh Oh Oh
(อะ พไรฝิท โฌ โอ โอ โอ)

He Don’t Know He Don’t Know
(ฮี ด้อนท์ โน ฮี ด้อนท์ โน)
Let Him Go Even If He Wants To Stay
(เล็ท ฮิม โก อีเฝ็น อิฟ ฮี ว็อนท ทู ซเท)
I’ll Let Him Go
(แอล เล็ท ฮิม โก)
Cause All He Wants From Me Is
(คอส ออล ฮี ว็อนท ฟร็อม มี อีส)
A Private Show Oh Oh Oh
(อะ พไรฝิท โฌ โอ โอ โอ)

He Don’t Know
(ฮี ด้อนท์ โน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Private Show คำอ่านไทย Pink

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น