เนื้อเพลง Thank You คำอ่านไทย Charice

They said when you find love
( เด เซ็ด ฮเว็น ยู ไฟนด ลัฝ)
you’d better hold on
(ยูต เบทเทอะ โฮลด ออน)
You gotta keep it
(ยู กอททะ คีพ อิท)
close to you
(คโลส ทู ยู)
but you gotta give love
(บัท ยู กอททะ กิฝ ลัฝ)
if you gonna get love
(อิฟ ยู กอนนะ เก็ท ลัฝ)
and you will know when
(แอ็นด ยู วิล โน ฮเว็น)
love’s found you
(ลัฝ เฟานด ยู)

So I just wanna thank you
(โซ ไอ จัซท วอนนา แธ็งค ยู)
for all you have done
(ฟอ ออล ยู แฮ็ฝ ดัน)

[Chorus #1]
([ โครัซ #1 ])
Gave me strength
(เกฝ มี ซทเร็งธ)
when I had none at all
(ฮเว็น นาย แฮ็ด นัน แอ็ท ดอร์)
Gave me hope
(เกฝ มี โฮพ)
when I was running low
(ฮเว็น นาย วอส รันนิง โล)
Showed me how
(โฌ มี เฮา)
to make it through and
(ทู เมค อิท ธรู แอ็นด)
For everything
(ฟอ เอ๊วี่ติง)
you know I thank you
(ยู โน ไอ แธ็งค ยู)
You believed when I’d no reason to
(ยู บิลีฝ ฮเว็น อาย โน รี๊ซั่น ทู)
You were there when I needed you, oh
(ยู เวอ แดร์ ฮเว็น นาย นีด ยู , โอ)

And I just wanna thank you
(แอ็นด ดาย จัซท วอนนา แธ็งค ยู)
I just wanna thank you
(ไอ จัซท วอนนา แธ็งค ยู)

I could imagine a world without you
(ไอ เคิด อิแมจอิน อะ เวิลด วิเฑาท ยู)
facing the hard times
(เฟซอิง เดอะ ฮาด ไทม)
all alone
(ออล อะโลน)
It’d be a cold world
(อิทด บี อะ โคลด เวิลด)
I’d be a lost girl
(อาย บี อะ ล็อซท เกิล)
If I didn’t have you
(อิฟ ฟาย ดิ๊นอิน แฮ็ฝ ยู)
close to home
(คโลส ทู โฮม)

So I just wanna thank you for all you gave up
(โซ ไอ จัซท วอนนา แธ็งค ยู ฟอ ออล ยู เกฝ อัพ)

[Chorus #2]
([ โครัซ #2 ])
Gave me strength
(เกฝ มี ซทเร็งธ)
when I had none at all
(ฮเว็น นาย แฮ็ด นัน แอ็ท ดอร์)
Gave me hope
(เกฝ มี โฮพ)
when I was running low
(ฮเว็น นาย วอส รันนิง โล)
Showed me how
(โฌ มี เฮา)
to make it through and
(ทู เมค อิท ธรู แอ็นด)
For everything
(ฟอ เอ๊วี่ติง)
I wanna thank you
(ไอ วอนนา แธ็งค ยู)
You believed when I had given up
(ยู บิลีฝ ฮเว็น นาย แฮ็ด กีฝเอ็น อัพ)
Carried me and I was lifted up
(แคร์รี่ มี แอ็นด ดาย วอส ลิฟท อัพ)

I just wanna thank you
(ไอ จัซท วอนนา แธ็งค ยู)
I just wanna thank you oh
(ไอ จัซท วอนนา แธ็งค ยู โอ)

[Bridge]
([ บริจ ])
Oh I’ll be stranded
(โอ แอล บี ซทแร็นด)
I’d be nowhere
(อาย บี โนแวร์)
Million miles away from all I know oh
(มีลยัน ไมล อะเว ฟร็อม ออล ไอ โน โอ)

But you were there to keep me grounded
(บัท ยู เวอ แดร์ ทู คีพ มี กเรานด)
I counted on you
(ไอ เคานท ออน ยู)
You brought me home oh
(ยู บรอท มี โฮม โอ)

You gave me strength
(ยู เกฝ มี ซทเร็งธ)

[Chorus #1]
([ โครัซ #1 ])

And I’m still standing here
(แอ็นด แอม ซทิล ซแทนดิง เฮียร)
I just wanna thank you
(ไอ จัซท วอนนา แธ็งค ยู)
I just wanna thank you
(ไอ จัซท วอนนา แธ็งค ยู)

Thank You, Thank you, Thank you
(แธ็งค ยู , แธ็งค ยู , แธ็งค ยู)

I just wanna thank you [just wanna thank you]
(ไอ จัซท วอนนา แธ็งค ยู [ จัซท วอนนา แธ็งค ยู ])
I just wanna thank you
(ไอ จัซท วอนนา แธ็งค ยู)
I just wanna thank you [just wanna thank you]
(ไอ จัซท วอนนา แธ็งค ยู [ จัซท วอนนา แธ็งค ยู ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Thank You คำอ่านไทย Charice

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น