เนื้อเพลง Higher Ground คำอ่านไทย Red Hot Chili Peppers

People
( พี๊เพิ่ล)
Keep on learnin’
(คีพ ออน เลินนิน)
Soldiers
(โซลเจอะ)
Keep on warrin’
(คีพ ออน warrin)
World,
(เวิลด ,)
Keep on turnin’
(คีพ ออน เทินนิน)
Cause it won’t be too long.
(คอส อิท ว็อนท บี ทู ล็อง)
Powers
(เพาเออะ)
Keep on lyin’,
(คีพ ออน ลายอิน ,)
While your people
(ฮไวล ยุร พี๊เพิ่ล)
Keep on dyin’
(คีพ ออน ดายอิน)
World,
(เวิลด ,)
Keep on turnin’,
(คีพ ออน เทินนิน ,)
Cause it won’t be too long.
(คอส อิท ว็อนท บี ทู ล็อง)

Chorus:
(โครัซ :)

I’m so darn glad He let me try it again,
(แอม โซ ดาน กแล็ด ฮี เล็ท มี ทไร อิท อะเกน ,)
Cause my last time on earth I lived a whole world of sin.
(คอส มาย ลาซท ไทม ออน เอิธ ไอ ไลฝ อะ โฮล เวิลด อ็อฝ ซิน)
I’m so glad that I know more than I knew then.
(แอม โซ กแล็ด แดท ไอ โน โม แฑ็น นาย นยู เด็น)
Gonna keep on tryin’ till I reach the highest ground.
(กอนนะ คีพ ออน ทายอิน ทิล ไอ รีช เดอะ ฮายเอส กเรานด)

Teachers,
(ทีชเออะ ,)
Keep on teachin’
(คีพ ออน teachin)
Preachers,
(พิทเชอร์ ,)
Keep on preachin’,
(คีพ ออน พีรีชิน ,)
World, keep on turnin’,
(เวิลด , คีพ ออน เทินนิน ,)
Cause it won’t be too long.
(คอส อิท ว็อนท บี ทู ล็อง)
Oh, no
(โอ , โน)
Lovers,
(ลัฝเออะ ,)
Keep on lovin’
(คีพ ออน ลัฝวิน)
While believers
(ฮไวล บิลีฝเฝอะ)
Keep on believin’.
(คีพ ออน บีลิฝวิน)
Sleepers,
(ซลีพเออะ ,)
Just stop sleepin’
(จัซท ซท็อพ สลีฟปิน)
Cause it won’t be too long.
(คอส อิท ว็อนท บี ทู ล็อง)
Oh, no!
(โอ , โน !)

Chorus
(โครัซ)

[Spoken] An’ Stevie knows that, uh, no-body’s gonna bring me down.
([ ซโพเค็น ] แอน สตีฝวี่ โน แดท , อา , โน บอดอิ กอนนะ บริง มี เดาน)
Till I reach the highest ground.
(ทิล ไอ รีช เดอะ ฮายเอส กเรานด)
[Spoken] ’cause me ‘n’ Stevie, see, we’re gonna be a sailin’ on the funky sound
([ ซโพเค็น ] คอส มี เอ็น สตีฝวี่ , ซี , เวีย กอนนะ บี อะ เซลิน ออน เดอะ ฟังคิ เซานด)
Till I reach the highest ground.
(ทิล ไอ รีช เดอะ ฮายเอส กเรานด)
[Spoken] Bustin’ out, an I’ll break you out, ’cause I’m sailin’ on.
([ ซโพเค็น ] บัสติน เอ้า , แอน แอล บเรค ยู เอ้า , คอส แอม เซลิน ออน)
Till I reach the highest ground
(ทิล ไอ รีช เดอะ ฮายเอส กเรานด)
[Spoken]Just, uh, sailin’ on sailin’ on the higher ground
([ ซโพเค็น ] จัซท , อา , เซลิน ออน เซลิน ออน เดอะ ไฮเออะ กเรานด)
Till I reach the highest ground
(ทิล ไอ รีช เดอะ ฮายเอส กเรานด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Higher Ground คำอ่านไทย Red Hot Chili Peppers

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น