เนื้อเพลง I Don’t Wanna คำอ่านไทย Aaliyah

Chorus:
( โครัซ :)
I don’t wanna be, [be without cha, be without cha]
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี , [ บี วิเฑาท ชา , บี วิเฑาท ชา ])
I don’t wanna live, [live without cha, live without cha]
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ไลฝ , [ ไลฝ วิเฑาท ชา , ไลฝ วิเฑาท ชา ])
I don’t wanna go, [go without cha, go without cha]
(ไอ ด้อนท์ วอนนา โก , [ โก วิเฑาท ชา , โก วิเฑาท ชา ])
I don’t wanna be alone
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี อะโลน)

Verse 1:
(เฝิซ วัน :)
When we hooked up
(ฮเว็น วี ฮุค อัพ)
We sat down
(วี แซ็ท เดาน)
Made an agreement
(เมด แอน อักรีเม็นท)
We vowed that
(วี เฝา แดท)
That we’d always
(แดท เว็ด ออลเว)
Be together
(บี ทุเกฑเออะ)
Through whatever
(ธรู ฮว็อทเอฝเออะ)
We said that
(วี เซ็ด แดท)
no one would ever
(โน วัน เวิด เอฝเออะ)
get between us
(เก็ท บีทวิน อัซ)
So love would
(โซ ลัฝ เวิด)
never ever leave us
(เนฝเวอะ เอฝเออะ ลีฝ อัซ)
That was a while ago…
(แดท วอส ซา ฮไวล อะโก)

But now lately
(บัท เนา เลทลิ)
It feels like
(อิท ฟีล ไลค)
I mean I feel like
(ไอ มีน นาย ฟีล ไลค)
All we do is fight
(ออล วี ดู อีส ไฟท)
Every single night
(เอฝริ ซิ๊งเกิ้ล ไนท)
Can’t we make it tight
(แค็นท วี เมค อิท ไทท)
Can’t we get it right
(แค็นท วี เก็ท ดิธ ไรท)
I just wanna go back
(ไอ จัซท วอนนา โก แบ็ค)
Take it way back
(เทค อิท เว แบ็ค)
All the way back
(ออล เดอะ เว แบ็ค)
Can we start again?
(แค็น วี ซทาท อะเกน)
Do it over?
(ดู อิท โอเฝอะ)
Can we straighten it out?
(แค็น วี สเตจเทน หนิด เอ้า)
Can we work it out?
(แค็น วี เวิค อิท เอ้า)
Cause I dont’ wanna be…
(คอส ไอ ด้อนท์ วอนนา บี)

Chorus:
(โครัซ :)
I don’t wanna be, [be without cha, be without cha]
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี , [ บี วิเฑาท ชา , บี วิเฑาท ชา ])
I don’t wanna live, [live without cha, live without cha]
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ไลฝ , [ ไลฝ วิเฑาท ชา , ไลฝ วิเฑาท ชา ])
I don’t wanna go, [go without cha, go without cha]
(ไอ ด้อนท์ วอนนา โก , [ โก วิเฑาท ชา , โก วิเฑาท ชา ])
I don’t wanna be alone
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี อะโลน)

Verse 2:
(เฝิซ ทู :)
Do you realize…
(ดู ยู รีแอะไลส)
I can’t sleep without you
(ไอ แค็นท ซลีพ วิเฑาท ยู)
Think without you
(ธิงค วิเฑาท ยู)
Eat without you
(อีท วิเฑาท ยู)
Speak without you
(ซพีค วิเฑาท ยู)
Be without you
(บี วิเฑาท ยู)
I can’t even breathe without you [uhhh]
(ไอ แค็นท อีเฝ็น บรีฑ วิเฑาท ยู [ อากรีเอดสฺ ])
I can’t feel without you
(ไอ แค็นท ฟีล วิเฑาท ยู)
Deal without you
(ดีล วิเฑาท ยู)
Spend without you
(ซเพ็นด วิเฑาท ยู)
My whole world is upside down
(มาย โฮล เวิลด อีส อัพไซต์ เดาน)
Don’t wanna go out
(ด้อนท์ วอนนา โก เอ้า)
Cause I can’t ride without you
(คอส ไอ แค็นท ไรด วิเฑาท ยู)
Feel like I’m gon’ die without you
(ฟีล ไลค แอม ก็อน ได วิเฑาท ยู)
What is a girl supposed to do?
(ว็อท อีส ซา เกิล ซัพโพส ทู ดู)
When I spend my last dime to be in your life
(ฮเว็น นาย ซเพ็นด มาย ลาซท ไดม ทู บี อิน ยุร ไลฟ)
I don’t wanna be without you…
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี วิเฑาท ยู)

Chorus:
(โครัซ :)
I don’t wanna be, [be without cha, be without cha]
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี , [ บี วิเฑาท ชา , บี วิเฑาท ชา ])
I don’t wanna live, [live without cha, live without cha]
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ไลฝ , [ ไลฝ วิเฑาท ชา , ไลฝ วิเฑาท ชา ])
I don’t wanna go, [go without cha, go without cha]
(ไอ ด้อนท์ วอนนา โก , [ โก วิเฑาท ชา , โก วิเฑาท ชา ])
I don’t wanna be alone
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี อะโลน)

Bridge:
(บริจ :)
How can this be?
(เฮา แค็น ดีซ บี)
That it’s not working out [that’s it’s not working out]
(แดท อิทซ น็อท เวิคกิง เอ้า [ แด๊ท อิทซ น็อท เวิคกิง เอ้า ])
We vowed to be [we vowed to be]
(วี เฝา ทู บี [ วี เฝา ทู บี ])
Always together
(ออลเว ทุเกฑเออะ)
It’s hurting me [hurting me]
(อิทซ เฮอดิง มี [ เฮอดิง มี ])
That we don’t talk no more
(แดท วี ด้อนท์ ทอค โน โม)
It wasn’t supposed to be this way
(อิท วอสซึ้น ซัพโพส ทู บี ดีซ เว)
Where did we go wrong?
(ฮแว ดิด วี โก ร็อง)
We both made mistakes
(วี โบธ เมด มิซเทค)
We gotta carry on
(วี กอททะ แคริ ออน)

Chorus:
(โครัซ :)
I don’t wanna be, [be without cha, be without cha]
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี , [ บี วิเฑาท ชา , บี วิเฑาท ชา ])
I don’t wanna live, [live without cha, live without cha]
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ไลฝ , [ ไลฝ วิเฑาท ชา , ไลฝ วิเฑาท ชา ])
I don’t wanna go, [go without cha, go without cha]
(ไอ ด้อนท์ วอนนา โก , [ โก วิเฑาท ชา , โก วิเฑาท ชา ])
I don’t wanna be alone
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี อะโลน)

fade out…
(เฝด เอ้า)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Don’t Wanna คำอ่านไทย Aaliyah

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น