เนื้อเพลง Because You Loved Me คำอ่านไทย Clay Aiken

For all those times you stood by me
( ฟอ ออล โฑส ไทม ยู ซทูด ไบ มี)
For all the truth that you made me see
(ฟอ ออล เดอะ ทรูธ แดท ยู เมด มี ซี)
For all the joy you brought to my life
(ฟอ ออล เดอะ จอย ยู บรอท ทู มาย ไลฟ)
For all the wrong that you made right
(ฟอ ออล เดอะ ร็อง แดท ยู เมด ไรท)
For every dream you made come true
(ฟอ เอฝริ ดรีม ยู เมด คัม ทรู)
For all the love I found in you
(ฟอ ออล เดอะ ลัฝ ไอ เฟานด อิน ยู)
I’ll be forever thankful baby
(แอล บี เฟาะเรฝเออะ แธงคฟุล เบบิ)
You’re the one who held me up
(ยัวร์ ดิ วัน ฮู เฮ็ลด มี อัพ)
Never let me fall
(เนฝเวอะ เล็ท มี ฟอล)
You’re the one who saw me through through it all
(ยัวร์ ดิ วัน ฮู ซอ มี ธรู ธรู อิท ดอร์)

You were my strength when I was weak
(ยู เวอ มาย ซทเร็งธ ฮเว็น นาย วอส วีค)
You were my voice when I couldn’t speak
(ยู เวอ มาย ฝอยซ ฮเว็น นาย คูดซึ่น ซพีค)
You were my eyes when I couldn’t see
(ยู เวอ มาย ไอ ฮเว็น นาย คูดซึ่น ซี)
You saw the best there was in me
(ยู ซอ เดอะ เบ็ซท แดร์ วอส ซิน มี)
Lifted me up when I couldn’t reach
(ลิฟท มี อัพ ฮเว็น นาย คูดซึ่น รีช)
You gave me faith ‘coz you believed
(ยู เกฝ มี เฟธ คอซ ยู บิลีฝ)
I’m everything I am
(แอม เอ๊วี่ติง ไอ แอ็ม)
Because you loved me
(บิคอส ยู ลัฝ มี)

You gave me wings and made me fly
(ยู เกฝ มี วิง แซน เมด มี ฟไล)
You touched my hand I could touch the sky
(ยู ทั๊ช มาย แฮ็นด ดาย เคิด ทั๊ช เดอะ ซไค)
I lost my faith, you gave it back to me
(ไอ ล็อซท มาย เฟธ , ยู เกฝ อิท แบ็ค ทู มี)
You said no star was out of reach
(ยู เซ็ด โน ซทา วอส เอ้า อ็อฝ รีช)
You stood by me and I stood tall
(ยู ซทูด ไบ มี แอ็นด ดาย ซทูด ทอล)
I had your love I had it all
(ไอ แฮ็ด ยุร ลัฝ ไอ แฮ็ด ดิท ออล)
I’m grateful for each day you gave me
(แอม กเรทฟุล ฟอ อีช เด ยู เกฝ มี)
Maybe I don’t know that much
(เมบี ไอ ด้อนท์ โน แดท มัช)
But I know this much is true
(บัท ไอ โน ดีซ มัช อีส ทรู)
I was blessed because I was loved by you
(ไอ วอส บเล็ซ บิคอส ไอ วอส ลัฝ ไบ ยู)

You were my strength when I was weak
(ยู เวอ มาย ซทเร็งธ ฮเว็น นาย วอส วีค)
You were my voice when I couldn’t speak
(ยู เวอ มาย ฝอยซ ฮเว็น นาย คูดซึ่น ซพีค)
You were my eyes when I couldn’t see
(ยู เวอ มาย ไอ ฮเว็น นาย คูดซึ่น ซี)
You saw the best there was in me
(ยู ซอ เดอะ เบ็ซท แดร์ วอส ซิน มี)
Lifted me up when I couldn’t reach
(ลิฟท มี อัพ ฮเว็น นาย คูดซึ่น รีช)
You gave me faith ‘coz you believed
(ยู เกฝ มี เฟธ คอซ ยู บิลีฝ)
I’m everything I am
(แอม เอ๊วี่ติง ไอ แอ็ม)
Because you loved me
(บิคอส ยู ลัฝ มี)

You were always there for me
(ยู เวอ ออลเว แดร์ ฟอ มี)
The tender wind that carried me
(เดอะ เทนเดอะ วินด แดท แคร์รี่ มี)
A light in the dark shining your love into my life
(อะ ไลท อิน เดอะ ดาค ชายนิง ยุร ลัฝ อีนทุ มาย ไลฟ)
You’ve been my inspiration
(ยู๊ฟ บีน มาย อินซพิเรฌัน)
Through the lies you were the truth
(ธรู เดอะ ไล ยู เวอ เดอะ ทรูธ)
My world is a better place because of you
(มาย เวิลด อีส ซา เบทเทอะ พเลซ บิคอส อ็อฝ ยู)

You were my strength when I was weak
(ยู เวอ มาย ซทเร็งธ ฮเว็น นาย วอส วีค)
You were my voice when I couldn’t speak
(ยู เวอ มาย ฝอยซ ฮเว็น นาย คูดซึ่น ซพีค)
You were my eyes when I couldn’t see
(ยู เวอ มาย ไอ ฮเว็น นาย คูดซึ่น ซี)
You saw the best there was in me
(ยู ซอ เดอะ เบ็ซท แดร์ วอส ซิน มี)
Lifted me up when I couldn’t reach
(ลิฟท มี อัพ ฮเว็น นาย คูดซึ่น รีช)
You gave me faith ‘coz you believed
(ยู เกฝ มี เฟธ คอซ ยู บิลีฝ)
I’m everything I am
(แอม เอ๊วี่ติง ไอ แอ็ม)
Because you loved me
(บิคอส ยู ลัฝ มี)

You were my strength when I was weak
(ยู เวอ มาย ซทเร็งธ ฮเว็น นาย วอส วีค)
You were my voice when I couldn’t speak
(ยู เวอ มาย ฝอยซ ฮเว็น นาย คูดซึ่น ซพีค)
You were my eyes when I couldn’t see
(ยู เวอ มาย ไอ ฮเว็น นาย คูดซึ่น ซี)
You saw the best there was in me
(ยู ซอ เดอะ เบ็ซท แดร์ วอส ซิน มี)
Lifted me up when I couldn’t reach
(ลิฟท มี อัพ ฮเว็น นาย คูดซึ่น รีช)
You gave me faith ‘coz you believed
(ยู เกฝ มี เฟธ คอซ ยู บิลีฝ)
I’m everything I am
(แอม เอ๊วี่ติง ไอ แอ็ม)
Because you loved me
(บิคอส ยู ลัฝ มี)

I’m everything I am
(แอม เอ๊วี่ติง ไอ แอ็ม)
Because you loved me
(บิคอส ยู ลัฝ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Because You Loved Me คำอ่านไทย Clay Aiken

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น