เนื้อเพลง Come Back In One Piece คำอ่านไทย Aaliyah

Soundtrack version is edited – missing words are in brackets
( ซาวแทร็ค เฝอฉัน อีส เอดอิท มีซซิง เวิด แซร์ อิน บแรคเค็ท)

[DMX]
([ DMX ])
There we go, okay, okay
(แดร์ วี โก , โอเค , โอเค)
Don’t do me Greasy, okay
(ด้อนท์ ดู มี กรีซอิ , โอเค)
Uh, ay yo
(อา , ไอ โย)
You know what a dog needs
(ยู โน ว็อท ดา ด็อก นีด)
Do you really know what a dog needs?
(ดู ยู ริแอ็ลลิ โน ว็อท ดา ด็อก นีด)
Uh a dog needs a grrr!
(อา อะ ด็อก นีด ซา grrr !)
What? What? A dog needs a grrr!
(ว็อท ว็อท ดา ด็อก นีด ซา grrr !)
Come on
(คัมมอน)
Not just any uh but a real uh
(น็อท จัซท เอนอิ อา บัท ดา ริแอ็ล อา)
That’s gonna hold that dog down
(แด๊ท กอนนะ โฮลด แดท ด็อก เดาน)
Arf! Arf!
(Arf ! Arf !)

Baby I am what I am, I’m gon’ be who I be
(เบบิ ไอ แอ็ม ว็อท ไอ แอ็ม , แอม ก็อน บี ฮู ไอ บี)
Everything from chasing a cat to {pissin} on a tree
(เอ๊วี่ติง ฟร็อม เชซิง อะ แค็ท ทู {พิสซิน } ออน อะ ทรี)
Let me see what I gotta to see
(เล็ท มี ซี ว็อท ไอ กอททะ ทู ซี)
Do what I gotta to do
(ดู ว็อท ไอ กอททะ ทู ดู)
Dog for life but keep it true
(ด็อก ฟอ ไลฟ บัท คีพ อิท ทรู)
Every once in a while I’ll break out the backyard to roam
(เอฝริ วันซ อิน อะ ฮไวล แอล บเรค เอ้า เดอะ แบคคีหยาด ทู โรม)
And get reckless
(แอ็นด เก็ท เรคเล็ซ)
But I still know that home is home
(บัท ไอ ซทิล โน แดท โฮม อีส โฮม)
And when I get there
(แอ็นด ฮเว็น นาย เก็ท แดร์)
I’mma sit there
(แอมมา ซิท แดร์)
Take a {sh*t} there put my {d*ck} there
(เทค เก {ฌะ *ที } แดร์ พัท มาย {*ck} แดร์)
Do I handle my business?
(ดู ไอ แฮ๊นเดิ้ล มาย บีสเน็ซ)
{sh*t} yeah
({ฌะ *ที } เย่)
I’mma run till I bust my gun and empty the clip
(แอมมา รัน ทิล ไอ บัซท มาย กัน แอ็นด เอมทิ เดอะ คลิพ)
Never come home, I gotta go just gimme the whip
(เนฝเวอะ คัม โฮม , ไอ กอททะ โก จัซท กีมมิ เดอะ ฮวิพ)
I ain’t got time for the lip
(ไอ เอน ก็อท ไทม ฟอ เดอะ ลิพ)
Just open the fence
(จัซท โอเพ็น เดอะ เฟ็นซ)
Let me go I’ll come back
(เล็ท มี โก แอล คัม แบ็ค)
I ain’t got time to convince
(ไอ เอน ก็อท ไทม ทู ค็อนฝีนซ)
Ever since I was a pup
(เอฝเออะ ซินซ ไอ วอส ซา พัพ)
I’ve been stuck with the street {sh*t}
(แอฝ บีน ซทัค วิฑ เดอะ ซทรีท {ฌะ *ที })
Keep the heat {sh*t}
(คีพ เดอะ ฮีท {ฌะ *ที })
{f*ck} it {n*gga} gotta eat
({เอฟ *ck} อิท {เอ็น *gga} กอททะ อีท)
I past on a weak {sh*t}
(ไอ พาซท ออน อะ วีค {ฌะ *ที })
If it’s out there I want it
(อิฟ อิทซ เอ้า แดร์ ไอ ว็อนท ดิธ)
All at one time
(ออล แอ็ท วัน ไทม)
So when it’s my time I’ve done it
(โซ ฮเว็น อิทซ มาย ไทม แอฝ ดัน อิท)

[Aaliyah]
([ แอลรีแยซ ])
I know you’ll kill for me
(ไอ โน โยว คิล ฟอ มี)
You’ll die you me
(โยว ได ยู มี)
I know you like to rip and run the streets
(ไอ โน ยู ไลค ทู ริพ แอ็นด รัน เดอะ ซทรีท)
But I get nervous sometimes
(บัท ไอ เก็ท เนอฝัซ ซัมไทม์)
Ooh baby I can’t help to think
(อู้ เบบิ ไอ แค็นท เฮ็ลพ ทู ธิงค)
You might not make it home to eat
(ยู ไมท น็อท เมค อิท โฮม ทู อีท)
I barely sleep
(ไอ แบลิ ซลีพ)
Could you pick up a phone and call me at home?
(เคิด ยู พิค อัพ อะ โฟน แอ็นด คอล มี แอ็ท โฮม)
And let me know you ain’t in some heat
(แอ็นด เล็ท มี โน ยู เอน อิน ซัม ฮีท)
And don’t go crying, you’re grown
(แอ็นด ด้อนท์ โก คไรอิง , ยัวร์ กโรน)
You know I’m looking out for you
(ยู โน แอม ลุคอิง เอ้า ฟอ ยู)
Cause you be looking out for me, me, me
(คอส ยู บี ลุคอิง เอ้า ฟอ มี , มี , มี)

1 – [Chorus]
(วัน [ โครัซ ])
Yo you can go with your dogs
(โย ยู แค็น โก วิฑ ยุร ด็อก)
If you make this promise to me
(อิฟ ยู เมค ดีซ พรอมอิซ ทู มี)
You make it back in one piece
(ยู เมค อิท แบ็ค อิน วัน พีซ)
Said you can go with your dogs
(เซ็ด ยู แค็น โก วิฑ ยุร ด็อก)
If you make this promise to me
(อิฟ ยู เมค ดีซ พรอมอิซ ทู มี)
You make it back in one piece
(ยู เมค อิท แบ็ค อิน วัน พีซ)
‘Fore you go bendin the law
(โฟ ยู โก bendin เดอะ ลอ)
If you make this promise to me
(อิฟ ยู เมค ดีซ พรอมอิซ ทู มี)
You make it back in one piece
(ยู เมค อิท แบ็ค อิน วัน พีซ)
I know you up in it all
(ไอ โน ยู อัพ อิน หนิด ออล)
If you make this promise to me
(อิฟ ยู เมค ดีซ พรอมอิซ ทู มี)
You make it back in one piece
(ยู เมค อิท แบ็ค อิน วัน พีซ)

[Aaliyah][DMX]
([ แอลรีแยซ ] [ DMX ])
And oh boy I know you got to do what you do, ooh-ooh
(แอ็นด โอ บอย ไอ โน ยู ก็อท ทู ดู ว็อท ยู ดู , อู้ อู้)
You’re making moves, I’m makin’ moves yo we cool
(ยัวร์ เมคอิง มูฝ , แอม เมกิน มูฝ โย วี คูล)
[What? What? What?]
([ ว็อท ว็อท ว็อท ])
Lay on your paws I got your back if you fall, hey-hey
(เล ออน ยุร พอ ซาย ก็อท ยุร แบ็ค อิฟ ยู ฟอล , เฮ เฮ)
Nothing’s to big, nothing’s to small just go ball, yeah
(นัธอิง ทู บิก , นัธอิง ทู ซมอล จัซท โก บอล , เย่)

[DMX]
([ DMX ])
Uh dog tags around my neck
(อา ด็อก แท็ก อะเรานด มาย เน็ค)
The streets are mine
(เดอะ ซทรีท แซร์ ไมน)
I might leave the heat behind
(ไอ ไมท ลีฝ เดอะ ฮีท บิไฮนด)
Cause in the streets I’m fine
(คอส อิน เดอะ ซทรีท แอม ไฟน)
That’s why {n*ggaz} sleep till nine
(แด๊ท ฮไว {เอ็น *ggaz} ซลีพ ทิล ไนน)
Out by ten back by ten
(เอ้า ไบ เท็น แบ็ค ไบ เท็น)
Sleep till nine do it again
(ซลีพ ทิล ไนน ดู อิท อะเกน)
If you love something let it go
(อิฟ ยู ลัฝ ซัมติง เล็ท ดิธ โก)
If it comes back to you it yours
(อิฟ อิท คัม แบ็ค ทู ยู อิท ยุร)
If it doesn’t {f*ck} it you’ll never know
(อิฟ อิท ดัสอินท {เอฟ *ck} อิท โยว เนฝเวอะ โน)
You got me I got you, uh
(ยู ก็อท มี ไอ ก็อท ยู , อา)
Dog with a dog, ride till we die
(ด็อก วิฑ อะ ด็อก , ไรด ทิล วี ได)
If it’s on then it’s on
(อิฟ อิทซ ออน เด็น อิทซ ออน)

Repeat 1 till end
(ริพีท วัน ทิล เอ็นด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Come Back In One Piece คำอ่านไทย Aaliyah

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น