เนื้อเพลง Radio/video คำอ่านไทย System of A Down

La lie lie lie lie lie lie,
( ลา ไล ไล ไล ไล ไล ไล ,)
Hey man! Look at me rockin out,
(เฮ แม็น ! ลุค แกท มี รอคกิน เอ้า ,)
I’m on the radiooooooo,
(แอม ออน เดอะ radiooooooo ,)
Hey man! Look at me rockin out,
(เฮ แม็น ! ลุค แกท มี รอคกิน เอ้า ,)
I’m on the videooooooo,
(แอม ออน เดอะ videooooooo ,)
Hey man! Look at me rockin out,
(เฮ แม็น ! ลุค แกท มี รอคกิน เอ้า ,)
I’m on the radiooooooo,
(แอม ออน เดอะ radiooooooo ,)
Hey man! Look at me rockin out,
(เฮ แม็น ! ลุค แกท มี รอคกิน เอ้า ,)
I’m on the videooooooo,
(แอม ออน เดอะ videooooooo ,)
With Danny and Lisa,
(วิฑ แดนนี่ แอ็นด ลีซา ,)

They take me away away from,
(เด เทค มี อะเว อะเว ฟร็อม ,)
The strangest place of…
(เดอะ สแตงเจซ พเลซ อ็อฝ)
Sweet Danny and Lisa,
(สวี้ท แดนนี่ แอ็นด ลีซา ,)
They take me away from…AHHH.
(เด เทค มี อะเว ฟร็อม อาห์)

Hey man! Look at me rockin out,
(เฮ แม็น ! ลุค แกท มี รอคกิน เอ้า ,)
I’m on the radiooooooo,
(แอม ออน เดอะ radiooooooo ,)
Hey man! Look at me rockin out,
(เฮ แม็น ! ลุค แกท มี รอคกิน เอ้า ,)
I’m on the videooooooo,
(แอม ออน เดอะ videooooooo ,)
With Danny and Lisa,
(วิฑ แดนนี่ แอ็นด ลีซา ,)

They take me away away from,
(เด เทค มี อะเว อะเว ฟร็อม ,)
The strangest place of…
(เดอะ สแตงเจซ พเลซ อ็อฝ)
Sweet Danny and Lisa,
(สวี้ท แดนนี่ แอ็นด ลีซา ,)
They take me away from…AHHH.
(เด เทค มี อะเว ฟร็อม อาห์)

[Serj whispering]
([ Serj วิซเปอร์ริง ])
Hey man look at me rockin out,
(เฮ แม็น ลุค แกท มี รอคกิน เอ้า ,)
I’m on the RADIO!!!!!!!
(แอม ออน เดอะ เรดิโอ ! ! ! ! ! ! !)
Hey man look at me rockin out,
(เฮ แม็น ลุค แกท มี รอคกิน เอ้า ,)
I’m on the VIDEO!!!!!!!
(แอม ออน เดอะ ฝีดอิโอ ! ! ! ! ! ! !)
With Danny and Lisa.
(วิฑ แดนนี่ แอ็นด ลีซา)

[Jamican Theme]
([ Jamican ธีม ])
They take me away from,
(เด เทค มี อะเว ฟร็อม ,)
The strangest place of….
(เดอะ สแตงเจซ พเลซ อ็อฝ)
Sweet Danny and LisaAaAaAaAa.
(สวี้ท แดนนี่ แอ็นด LisaAaAaAaAa)

LALALALALALALALALALALALALALALALALA [Sounds kinda German]
(LALALALALALALALALALALALALALALALALA [ เซานด กินดา เจอแม็น ])
NANANANANANAANA AHHHHHHH.
(NANANANANANAANA AHHHHHHH)

Hey man! Look at me rockin out,
(เฮ แม็น ! ลุค แกท มี รอคกิน เอ้า ,)
I’m on the radiooooooo,
(แอม ออน เดอะ radiooooooo ,)
Hey man! Look at me rockin out,
(เฮ แม็น ! ลุค แกท มี รอคกิน เอ้า ,)
I’m on the videooooooo,
(แอม ออน เดอะ videooooooo ,)
Hey man! Look at me rockin out,
(เฮ แม็น ! ลุค แกท มี รอคกิน เอ้า ,)
I’m on the radiooooooo,
(แอม ออน เดอะ radiooooooo ,)
Hey man! Look at me rockin out,
(เฮ แม็น ! ลุค แกท มี รอคกิน เอ้า ,)
I’m on the videooooooo,
(แอม ออน เดอะ videooooooo ,)
With Danny and Lisa.
(วิฑ แดนนี่ แอ็นด ลีซา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Radio/video คำอ่านไทย System of A Down

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น