เนื้อเพลง No More (Baby I’ma Do Right) คำอ่านไทย 3 Little Women

I’m getting a little tired
( แอม เกดดดิ้ง อะ ลิ๊ทเทิ่ล ไทร)
Of your broken promises, promises
(อ็อฝ ยุร บโรเค็น พรอมอิซ , พรอมอิซ)
Lookin’ at your pager
(ลุคกิน แอ็ท ยุร เฝน)
Seein’ different numbers, numbers
(ซีอินดีฟเฟอะเร็นท นัมเบอะ , นัมเบอะ)
Call you on your cell
(คอล ยู ออน ยุร เซ็ล)
You’re hangin’ with the fellas, fellas
(ยัวร์ แฮนจิ้นวิฑ เดอะ เฟลลา , เฟลลา)
Hangin’ with my girls
(แฮนจิ้นวิฑ มาย เกิล)
You always gettin’ jealous, jealous
(ยู ออลเว เกดดิน เจลอัซ , เจลอัซ)

I was with you when
(ไอ วอส วิฑ ยู ฮเว็น)
You didn’t have no dollas, no dollas
(ยู ดิ๊นอิน แฮ็ฝ โน ดอลล่า , โน ดอลล่า)
Hangin’ at the crib
(แฮนจิ้นแอ็ท เดอะ คริบ)
Chillin’ with your momma, your momma
(ชิลลินวิฑ ยุร มอมมา, ยุร มอมมา)
Never fronted you
(เนฝเวอะ ฟรันท ยู)
Never brought the drama, the drama
(เนฝเวอะ บรอท เดอะ ดรามะ , เดอะ ดรามะ)
Now you flip the script
(เนา ยู ฟลิพ เดอะ ซคริพท)
Playa, please
(พอลเย , พลีส)

No, I’m not the one
(โน , แอม น็อท ดิ วัน)
[Say it again, say it again, oh]
([ เซ อิท อะเกน , เซ อิท อะเกน , โอ ])
No, I’m not the one
(โน , แอม น็อท ดิ วัน)
[You do or you don’t]
([ ยู ดู ออ ยู ด้อนท์ ])

* You do or you don’t, don’t
(* ยู ดู ออ ยู ด้อนท์ , ด้อนท์)
You will or you won’t, won’t
(ยู วิล ออ ยู ว็อนท , ว็อนท)
No more
(โน โม)
No more, baby I’ma do right
(โน โม , เบบิ แอมอา ดู ไรท)

You can or you can’t, can’t
(ยู แค็น ออ ยู แค็นท , แค็นท)
Be a man, be a man, man
(บี อะ แม็น , บี อะ แม็น , แม็น)
No more
(โน โม)
No more, baby I’ma do right
(โน โม , เบบิ แอมอา ดู ไรท)

You treat me like a lady
(ยู ทรีท มี ไลค เก เลดิ)
When you open doors, doors
(ฮเว็น ยู โอเพ็น โด , โด)
But then you wanna front
(บัท เด็น ยู วอนนา ฟรันท)
When you’re with your boys, your boys
(ฮเว็น ยัวร์ วิฑ ยุร บอย , ยุร บอย)
How you gonna play me
(เฮา ยู กอนนะ พเล มี)
When I bought your clothes, your clothes
(ฮเว็น นาย บอท ยุร คโลฑ , ยุร คโลฑ)
The ones that you be wearin’
(ดิ วัน แดท ยู บี เวียริน)
When you with your hoes, your hoes
(ฮเว็น ยู วิฑ ยุร โฮ , ยุร โฮ)

I know you never thought
(ไอ โน ยู เนฝเวอะ ธอท)
That I would have the nerve, the nerve
(แดท ไอ เวิด แฮ็ฝ เดอะ เนิฝ , เดอะ เนิฝ)
Think about it more
(ธิงค อะเบาท ดิธ โม)
Since you at the curb, the curb
(ซินซ ยู แอ็ท เดอะ เคิบ , เดอะ เคิบ)
Blowin’ up my pager
(โบลวิน อัพ มาย เฝน)
Say you want a chance, a chance
(เซ ยู ว็อนท ดา ชานซ , อะ ชานซ)
Listen when I say
(ลิ๊สซึ่น ฮเว็น นาย เซ)
Playa, please
(พอลเย , พลีส)

[Repeat *]
([ ริพีท * ])

** No, I’m not the one
(** โน , แอม น็อท ดิ วัน)
[Baby, I’ma do right, do right]
([ เบบิ , แอมอา ดู ไรท , ดู ไรท ])
No, I’m not the one
(โน , แอม น็อท ดิ วัน)
[Baby, I’ma do right, do right]
([ เบบิ , แอมอา ดู ไรท , ดู ไรท ])

[Repeat **]
([ ริพีท ** ])

I just wanna know
(ไอ จัซท วอนนา โน)
What happened to our love
(ว็อท แฮพเพ็น ทู เอ๊า ลัฝ)
We used to be best friends
(วี ยูซ ทู บี เบ็ซท ฟเร็นด)
Where did it go wrong
(ฮแว ดิด ดิท โก ร็อง)
When you gonna see
(ฮเว็น ยู กอนนะ ซี)
How good it is with me
(เฮา เกิด ดิท อีส วิฑ มี)
I’m tired and I’m through
(แอม ไทร แอ็นด แอม ธรู)
With all your ” listen baby ”
(วิฑ ออล ยุร ” ลิ๊สซึ่น เบบิ “)

[Rap]
([ แร็พ ])
Listen what, playa chill now
(ลิ๊สซึ่น ว็อท , พอลเย ชิล เนา)
Tell me how you gon’ cite me when I found out
(เท็ล มี เฮา ยู ก็อน ไซท มี ฮเว็น นาย เฟานด เอ้า)
Honey gotta break it down, down
(ฮันอิ กอททะ บเรค อิท เดาน , เดาน)
I said it ain’t no thing
(ไอ เซ็ด ดิท เอน โน ธิง)
Girl, what’s my name?
(เกิล , ว็อท มาย เนม)
Keelay, Keelay
(Keelay , Keelay)
Look me in the face and tell me
(ลุค มี อิน เดอะ เฟซ แอ็นด เท็ล มี)
What the dealie, dealie
(ว็อท เดอะ dealie , dealie)
Oh, you wanna go shade now
(โอ , ยู วอนนา โก เฌด เนา)
But I’m paid now, I know that you hate that
(บัท แอม เพลด เนา , ไอ โน แดท ยู เฮท แดท)
Oh, you got the one now, you warm now
(โอ , ยู ก็อท ดิ วัน เนา , ยู วอม เนา)
Cuz you thought you’d come right back, save that
(คัซ ยู ธอท ยูต คัม ไรท แบ็ค , เซฝ แดท)
You could do whatever to me, and be together with me
(ยู เคิด ดู ฮว็อทเอฝเออะ ทู มี , แอ็นด บี ทุเกฑเออะ วิฑ มี)
Like you do better than me [you do or you don’t]
(ไลค ยู ดู เบทเทอะ แฑ็น มี [ ยู ดู ออ ยู ด้อนท์ ])
No more, never for me
(โน โม , เนฝเวอะ ฟอ มี)

[Repeat * , ** , **]
([ ริพีท * , ** , ** ])

No, I’m not the one
(โน , แอม น็อท ดิ วัน)
[Say it again, s-say it, say it again]
([ เซ อิท อะเกน , เอส เซ อิท , เซ อิท อะเกน ])
No, I’m not the one
(โน , แอม น็อท ดิ วัน)
[Say it again, s-say it, say it again]
([ เซ อิท อะเกน , เอส เซ อิท , เซ อิท อะเกน ])

No, I’m not the one
(โน , แอม น็อท ดิ วัน)
[I could do bad all by myself]
([ ไอ เคิด ดู แบ็ด ออล ไบ ไมเซลฟ ])
No, I’m not the one
(โน , แอม น็อท ดิ วัน)
[I’m not the one, the one]
([ แอม น็อท ดิ วัน , ดิ วัน ])

[Repeat *] … till fade
([ ริพีท * ] ทิล เฝด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง No More (Baby I’ma Do Right) คำอ่านไทย 3 Little Women

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น