เนื้อเพลง Obviously 5 Believers คำอ่านไทย Bob Dylan

by Bob Dylan
( ไบ บ็อบ ดายแลน)

Early in the mornin’
(เออลิ อิน เดอะ มอร์นิน)
Early in the mornin’
(เออลิ อิน เดอะ มอร์นิน)
I’m callin’ you to
(แอม คอลลิน ยู ทู)
I’m callin’ you to
(แอม คอลลิน ยู ทู)
Please come home
(พลีส คัม โฮม)
Yes, I guess I could make it without you
(เย็ซ , ไอ เก็ซ ซาย เคิด เมค อิท วิเฑาท ยู)
If I just didn’t feel so all alone
(อิฟ ฟาย จัซท ดิ๊นอิน ฟีล โซ ออล อะโลน)

Don’t let me down
(ด้อนท์ เล็ท มี เดาน)
Don’t let me down
(ด้อนท์ เล็ท มี เดาน)
I won’t let you down
(ไอ ว็อนท เล็ท ยู เดาน)
I won’t let you down
(ไอ ว็อนท เล็ท ยู เดาน)
No I won’t
(โน ไอ ว็อนท)
You know I can if you can, honey
(ยู โน ไอ แค็น อิฟ ยู แค็น , ฮันอิ)
But, honey, please don’t
(บัท , ฮันอิ , พลีส ด้อนท์)

I got my black dog barkin’
(ไอ ก็อท มาย บแล็ค ด็อก barkin)
Black dog barkin’
(บแล็ค ด็อก barkin)
Yes it is now
(เย็ซ ซิท อีส เนา)
Yes it is now
(เย็ซ ซิท อีส เนา)
Outside my yard
(เอาทไซด มาย ยาด)
Yes, I could tell you what he means
(เย็ซ , ไอ เคิด เท็ล ยู ว็อท ฮี มีน)
If I just didn’t have to try so hard
(อิฟ ฟาย จัซท ดิ๊นอิน แฮ็ฝ ทู ทไร โซ ฮาด)

Your mama’s workin’
(ยุร มามะ เวิคกิน)
Your mama’s moanin’
(ยุร มามะ โมวนิน)
She’s cryin’ you know
(ชี คายอิน ยู โน)
She’s tryin’ you know
(ชี ทายอิน ยู โน)
You better go now
(ยู เบทเทอะ โก เนา)
Well, I’d tell you what she wants
(เว็ล , อาย เท็ล ยู ว็อท ชี ว็อนท)
But I just don’t know how
(บัท ไอ จัซท ด้อนท์ โน เฮา)

Fifteen jugglers
(ฟีฟทีน jugglers)
Fifteen jugglers
(ฟีฟทีน jugglers)
Five believers
(ไฟฝ บิลีฝเฝอะ)
Five believers
(ไฟฝ บิลีฝเฝอะ)
All dressed like men
(ออล ดเรซ ไลค เม็น)
Tell yo’ mama not to worry because
(เท็ล โย มามะ น็อท ทู เวอริ บิคอส)
They’re just my friends
(เดรว จัซท มาย ฟเร็นด)

Early in the mornin’
(เออลิ อิน เดอะ มอร์นิน)
Early in the mornin’
(เออลิ อิน เดอะ มอร์นิน)
I’m callin’ you to
(แอม คอลลิน ยู ทู)
I’m callin’ you to
(แอม คอลลิน ยู ทู)
Please come home
(พลีส คัม โฮม)
Yes, I could make it without you
(เย็ซ , ไอ เคิด เมค อิท วิเฑาท ยู)
If I just did not feel so all alone
(อิฟ ฟาย จัซท ดิด น็อท ฟีล โซ ออล อะโลน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Obviously 5 Believers คำอ่านไทย Bob Dylan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น