เนื้อเพลง Sara คำอ่านไทย Bob Dylan

by Bob Dylan
( ไบ บ็อบ ดายแลน)

I laid on a dune, I looked at the sky,
(ไอ เลด ออน อะ ดยูน , ไอ ลุค แอ็ท เดอะ ซไค ,)
When the children were babies and played on the beach.
(ฮเว็น เดอะ ชีลดเร็น เวอ เบบีสฺ แซน พเล ออน เดอะ บีช)
You came up behind me, I saw you go by,
(ยู เคม อัพ บิไฮนด มี , ไอ ซอ ยู โก ไบ ,)
You were always so close and still within reach.
(ยู เวอ ออลเว โซ คโลส แอ็นด ซทิล วิฑีน รีช)

Sara, Sara,
(เซร่า , เซร่า ,)
Whatever made you want to change your mind?
(ฮว็อทเอฝเออะ เมด ยู ว็อนท ทู เชนจ ยุร ไมนด)
Sara, Sara,
(เซร่า , เซร่า ,)
So easy to look at, so hard to define.
(โซ อีสอิ ทู ลุค แกท , โซ ฮาด ทู ดิไฟน)

I can still see them playin’ with their pails in the sand,
(ไอ แค็น ซทิล ซี เฑ็ม เพลย์ยิน วิฑ แด pails ซิน เดอะ แซ็นด ,)
They run to the water their buckets to fill.
(เด รัน ทู เดอะ วอเทอะ แด บัคเค็ท ทู ฟิล)
I can still see the shells fallin’ out of their hands
(ไอ แค็น ซทิล ซี เดอะ เฌ็ล แฟลลิน เอ้า อ็อฝ แด แฮ็นด)
As they follow each other back up the hill.
(แอ็ส เด ฟอลโล อีช อัฑเออะ แบ็ค อัพ เดอะ ฮิล)

Sara, Sara,
(เซร่า , เซร่า ,)
Sweet virgin angel, sweet love of my life,
(สวี้ท เฝอจิน เอนเจล , สวี้ท ลัฝ อ็อฝ มาย ไลฟ ,)
Sara, Sara,
(เซร่า , เซร่า ,)
Radiant jewel, mystical wife.
(เรเดียนท จูเอ็ล , มีซทิแค็ล ไวฟ)

Sleepin’ in the woods by a fire in the night,
(สลีฟปิน อิน เดอะ วู๊ด ไบ อะ ไฟร อิน เดอะ ไนท ,)
Drinkin’ white rum in a Portugal bar,
(ดริงคิน ฮไวท รัม อิน อะ โพชิวแก็ล บา ,)
Them playin’ leapfrog and hearin’ about Snow White,
(เฑ็ม เพลย์ยิน leapfrog แอ็นด เฮียริน อะเบาท ซโน ฮไวท ,)
You in the marketplace in Savanna-la-Mar.
(ยู อิน เดอะ marketplace อิน ซะแฝนนะ ลา มา)

Sara, Sara,
(เซร่า , เซร่า ,)
It’s all so clear, I could never forget,
(อิทซ ซอร์ โซ คเลีย , ไอ เคิด เนฝเวอะ เฟาะเกท ,)
Sara, Sara,
(เซร่า , เซร่า ,)
Lovin’ you is the one thing I’ll never regret.
(ลัฝวิน ยู อีส ดิ วัน ธิง แอล เนฝเวอะ ริกเรท)

I can still hear the sounds of those Methodist bells,
(ไอ แค็น ซทิล เฮีย เดอะ เซานด อ็อฝ โฑส เมธอะดิซท เบลล์ ,)
I’d taken the cure and had just gotten through,
(อาย เทคเอ็น เดอะ คิวเร แอ็นด แฮ็ด จัซท กอททน ธรู ,)
Stayin’ up for days in the Chelsea Hotel,
(สเตยิน อัพ ฟอ เด ซิน เดอะ Chelsea โฮเทล ,)
Writin’ ” Sad-Eyed Lady of the Lowlands ” for you.
(ไรดิน ” แซ็ด ไอ เลดิ อ็อฝ เดอะ โลววิดสฺ ” ฟอ ยู)

Sara, Sara,
(เซร่า , เซร่า ,)
Wherever we travel we’re never apart.
(ฮแวเรฝเออะ วี ทแรฝแอ็ล เวีย เนฝเวอะ อะพาท)
Sara, oh Sara,
(เซร่า , โอ เซร่า ,)
Beautiful lady, so dear to my heart.
(บยูทิฟุล เลดิ , โซ เดีย ทู มาย ฮาท)

How did I meet you? I don’t know.
(เฮา ดิด ดาย มีท ยู ไอ ด้อนท์ โน)
A messenger sent me in a tropical storm.
(อะ เมซเซ็นเจอะ เซ็นท มี อิน อะ ทรอพอิแค็ล ซทอม)
You were there in the winter, moonlight on the snow
(ยู เวอ แดร์ อิน เดอะ วีนเทอะ , มูนไลท์ ออน เดอะ ซโน)
And on Lily Pond Lane when the weather was warm.
(แอ็นด ออน ลีลอิ พ็อนด เลน ฮเว็น เดอะ เวฑเออะ วอส วอม)

Sara, oh Sara,
(เซร่า , โอ เซร่า ,)
Scorpio Sphinx in a calico dress,
(ซคอพิโอ ซฟิงซ อิน อะ แคลอิโค ดเรซ ,)
Sara, Sara,
(เซร่า , เซร่า ,)
You must forgive me my unworthiness.
(ยู มัซท เฟาะกีฝ มี มาย unworthiness)

Now the beach is deserted except for some kelp
(เนา เดอะ บีช อีส เดสเอิท เอ็กเซพท ฟอ ซัม kelp)
And a piece of an old ship that lies on the shore.
(แอ็นด อะ พีซ อ็อฝ แอน โอลด ฌิพ แดท ไล ออน เดอะ โฌ)
You always responded when I needed your help,
(ยู ออลเว ริซพอนด ฮเว็น นาย นีด ยุร เฮ็ลพ ,)
You gimme a map and a key to your door.
(ยู กีมมิ อะ แม็พ แอ็นด อะ คี ทู ยุร โด)

Sara, oh Sara,
(เซร่า , โอ เซร่า ,)
Glamorous nymph with an arrow and bow,
(กแลมเออะรัซ นิมฟ วิฑ แอน แอโร แอ็นด เบา ,)
Sara, oh Sara,
(เซร่า , โอ เซร่า ,)
Don’t ever leave me, don’t ever go.
(ด้อนท์ เอฝเออะ ลีฝ มี , ด้อนท์ เอฝเออะ โก)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sara คำอ่านไทย Bob Dylan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น