เนื้อเพลง Present Tense คำอ่านไทย Pearl Jam

Do You See The Way That Tree Bends Does It Inspire>
( ดู ยู ซี เดอะ เว แดท ทรี เบ็นด โด ซิท อินซไพร >)
Leaning Out To Catch The Sun’s Rays A Lesson To Be Applied
(ลีนอิง เอ้า ทู แค็ช เดอะ ซัน เร ซา เล๊ซซั่น ทู บี แอ็พไล)
Are You Getting Something Out Of This All Encompassing Trip
(อาร์ ยู เกดดดิ้ง ซัมติง เอ้า อ็อฝ ดีซ ซอร์ Encompassings ทริพ)

You Can Spend Your Time Alone Redigesting Past Regrets Ohh Or You Can Come To Terms And Realize You’re The Only One Who Can Forgive Yourself Oh
(ยู แค็น ซเพ็นด ยุร ไทม อะโลน Redigestings พาซท ริกเรท โอ้ ออ ยู แค็น คัม ทู เทิม แซน รีแอะไลส ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน ฮู แค็น เฟาะกีฝ ยุรเซลฟ โอ)
Makes Much More Sense To Live In The Present Tense
(เมค มัช โม เซ็นซ ทู ไลฝ อิน เดอะ เพร๊สเซ่นท เท็นซ)

Have You Ideas On How This Life Ends
(แฮ็ฝ ยู ไอดีอะ ออน เฮา ดีซ ไลฟ เอ็นด)
Checked Your Hands And Studied The Lines
(เช็ค ยุร แฮ็นด แซน ซทัดอิด เดอะ ไลน)
Have You The Belief That The Road Ahead Ascends Off Into The Light
(แฮ็ฝ ยู เดอะ บิลีฟ แดท เดอะ โรด อะเฮด แอ็ซเซนด ออฟฟ อีนทุ เดอะ ไลท)
Seems That Needlessly It’s Getting Harder To Find An Approach And A Way To Live
(ซีม แดท นีดเล็ซลิ อิทซ เกดดดิ้ง อาณ์เดอ ทู ไฟนด แอน แอ็พโรช แอ็นด อะ เว ทู ไลฝ)
Are We Getting Something Out Of This All Encompassing Trip
(อาร์ วี เกดดดิ้ง ซัมติง เอ้า อ็อฝ ดีซ ซอร์ Encompassings ทริพ)

You Can Spend Your Time Alone Redigesting Past Regrets Ohh Or You Can Come To Terms And Realize You’re The Only One Who Cannot Forgive Yourself Oh Ohh
(ยู แค็น ซเพ็นด ยุร ไทม อะโลน Redigestings พาซท ริกเรท โอ้ ออ ยู แค็น คัม ทู เทิม แซน รีแอะไลส ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน ฮู แคนน็อท เฟาะกีฝ ยุรเซลฟ โอ โอ้)
Makes More Sense To Live In The Present Tense
(เมค โม เซ็นซ ทู ไลฝ อิน เดอะ เพร๊สเซ่นท เท็นซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Present Tense คำอ่านไทย Pearl Jam

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น