เนื้อเพลง Reflection คำอ่านไทย Tool

I have come curiously close to the end, down
( ไอ แฮ็ฝ คัม คยูเรียซลิ คโลส ทู ดิ เอ็นด , เดาน)
Beneath my self-indulgent pitiful hole,
(บินีธ มาย เซ็ลฟ อินดัลเจ็นท พีทอิฟุล โฮล ,)
Defeated, I concede and
(ดิฟีท , ไอ ค็อนซีด แอ็นด)
Move closer
(มูฝ โคลเซอร์)
I may find comfort here
(ไอ เม ไฟนด คัมเฟิท เฮียร)
I may find peace within the emptiness
(ไอ เม ไฟนด พีซ วิฑีน ดิ เอมทิเน็ซ)
How pitiful
(เฮา พีทอิฟุล)

It’s calling me…
(อิทซ คอลลิง มี)

And in my darkest moment, fetal and weeping
(แอ็นด อิน มาย ดาร์คเนท โมเม็นท , fetal แอ็นด วิปพิง)
The moon tells me a secret – my confidant
(เดอะ มูน เท็ล มี อะ ซีคเร็ท มาย คอนฟิแดนท)
As full and bright as I am
(แอ็ส ฟูล แอ็นด ไบร๊ท แอ็ส ซาย แอ็ม)
This light is not my own and
(ดีซ ไลท อีส น็อท มาย โอน แอ็นด)
A million light reflections pass over me
(อะ มีลยัน ไลท ริฟเคลฌัน เพซ โอเฝอะ มี)

Its source is bright and endless
(อิทซ โซซ อีส ไบร๊ท แอ็นด เอ็นเล็ซ)
She resuscitates the hopeless
(ชี ริซัสซิเทท เดอะ โฮพเล็ซ)
Without her, we are lifeless satellites drifting
(วิเฑาท เฮอ , วี อาร์ ไลฟเล็ซ แซทเอะไลท ดริฟทิง)

And as I pull my head out I am without one doubt
(แอ็นด แอ็ส ซาย พุล มาย เฮ็ด เอ้า ไอ แอ็ม วิเฑาท วัน เดาท)
Don’t wanna be down here feeding my narcissism.
(ด้อนท์ วอนนา บี เดาน เฮียร ฟรีดดิง มาย narcissism)
I must crucify the ego before it’s far too late
(ไอ มัซท ครูซิไฟ ดิ อีโก บิโฟ อิทซ ฟา ทู เลท)
I pray the light lifts me out
(ไอ พเร เดอะ ไลท ลิฟท มี เอ้า)
Before I pine away.
(บิโฟ ไอ ไพน อะเว)

So crucify the ego, before it’s far too late
(โซ ครูซิไฟ ดิ อีโก , บิโฟ อิทซ ฟา ทู เลท)
To leave behind this place so negative and blind and cynical,
(ทู ลีฝ บิไฮนด ดีซ พเลซ โซ เนกอะทิฝ แอ็นด บไลนด แอ็นด ซีนอิแค็ล ,)
And you will come to find that we are all one mind
(แอ็นด ยู วิล คัม ทู ไฟนด แดท วี อาร์ ออล วัน ไมนด)
Capable of all that’s imagined and all conceivable.
(แค๊พพะเบิ้ล อ็อฝ ออล แด๊ท อิแมจอิน แอ็นด ออล conceivable)
Just let the light touch you
(จัซท เล็ท เดอะ ไลท ทั๊ช ยู)
And let the words spill through
(แอ็นด เล็ท เดอะ เวิด ซพิล ธรู)
And let them pass right through
(แอ็นด เล็ท เฑ็ม เพซ ไรท ธรู)
Bringing out our hope and reason …
(บริงกิง เอ้า เอ๊า โฮพ แอ็นด รี๊ซั่น)
before we pine away.
(บิโฟ วี ไพน อะเว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Reflection คำอ่านไทย Tool

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น