เนื้อเพลง Free คำอ่านไทย Enrique Iglesias

When i moan, when you’re gone, i come
( ฮเว็น นาย โมน , ฮเว็น ยัวร์ กอน , ไอ คัม)
I wanna jump when you wanna jump
(ไอ วอนนา จัมพ ฮเว็น ยู วอนนา จัมพ)
I wanna touch, where it makes you mine
(ไอ วอนนา ทั๊ช , ฮแว อิท เมค ยู ไมน)
I wanna push ’til i get it right
(ไอ วอนนา พุฌ ทิล ไอ เก็ท ดิธ ไรท)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Cos i’m free, free to do the dirty things you like
(คอซ แอม ฟรี , ฟรี ทู ดู เดอะ เดอทิ ธิง ยู ไลค)
I’m free, free , not to do what’s on my mind
(แอม ฟรี , ฟรี , น็อท ทู ดู ว็อท ออน มาย ไมนด)
When you go down and freak on me
(ฮเว็น ยู โก เดาน แอ็นด ฟรีค ออน มี)
That’s when i’m free, that’s when i’m free
(แด๊ท ฮเว็น แอม ฟรี , แด๊ท ฮเว็น แอม ฟรี)

I wanna fall, so you can pick me up
(ไอ วอนนา ฟอล , โซ ยู แค็น พิค มี อัพ)
I wanna scream until it hurts
(ไอ วอนนา ซครีม อันทีล อิท เฮิท)
When you think that i can’t come up
(ฮเว็น ยู ธิงค แดท ไอ แค็นท คัม อัพ)
I’m gonna lay down and show you what’s right
(แอม กอนนะ เล เดาน แอ็นด โฌ ยู ว็อท ไรท)

[Repeat chorus]
([ ริพีท โครัซ ])

I know what you’re thinking, that you can’t be mine
(ไอ โน ว็อท ยัวร์ ติ้งกิง , แดท ยู แค็นท บี ไมน)
You’re knackered, you wanna come, and you can’t lie
(ยัวร์ แทคเกิดทฺ , ยู วอนนา คัม , แอ็นด ยู แค็นท ไล)
Let me read your mind, so i can come inside
(เล็ท มี เร็ด ยุร ไมนด , โซ ไอ แค็น คัม อีนไซด)
See what i see, i want just one more time
(ซี ว็อท ไอ ซี , ไอ ว็อนท จัซท วัน โม ไทม)
Cos i’m free
(คอซ แอม ฟรี)

[Repeat chorus]
([ ริพีท โครัซ ])

I’m free, don’t you know i’m free [x2]
(แอม ฟรี , ด้อนท์ ยู โน แอม ฟรี [ x2 ])

I’m free oh oh
(แอม ฟรี โอ โอ)

De de de de de de de de de de de de [x2]
(ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี [ x2 ])

I am what i am,
(ไอ แอ็ม ว็อท ไอ แอ็ม ,)
What i am could be who you are
(ว็อท ไอ แอ็ม เคิด บี ฮู ยู อาร์)
Yes you’re clean when you smile,
(เย็ซ ยัวร์ คลีน ฮเว็น ยู ซไมล ,)
Cos you built the wall around your heart
(คอซ ยู บิลท เดอะ วอล อะเรานด ยุร ฮาท)
Do the thoughts in your head keep you up
(ดู เดอะ ธอท ซิน ยุร เฮ็ด คีพ ยู อัพ)
Cos you’re feeling lost
(คอซ ยัวร์ ฟีลอิง ล็อซท)
And are you strong enough to be yourself
(แอ็นด อาร์ ยู ซทร็อง อินัฟ ทู บี ยุรเซลฟ)

[Chorus]
([ โครัซ ])
My papa used to say, you’re just a loser and you’re never gonna have what it takes
(มาย พะพา ยูซ ทู เซ , ยัวร์ จัซท ดา ลูสเออะ แอ็นด ยัวร์ เนฝเวอะ กอนนะ แฮ็ฝ ว็อท ดิธ เทค)
Mama used to say don’t like that music you play, ain’t gonna get you nowhere
(มามะ ยูซ ทู เซ ด้อนท์ ไลค แดท มยูสิค ยู พเล , เอน กอนนะ เก็ท ยู โนแวร์)
Naaaaah you gotta be yourself
(Naaaaah ยู กอททะ บี ยุรเซลฟ)
Naaaaah you gotta be yourself
(Naaaaah ยู กอททะ บี ยุรเซลฟ)

If you cried, would you hide
(อิฟ ยู คไร , เวิด ยู ไฮด)
Would you want all the world to know
(เวิด ยู ว็อนท ดอร์ เดอะ เวิลด ทู โน)
And if you believe in love
(แอ็นด อิฟ ยู บิลีฝ อิน ลัฝ)
Would you let it show
(เวิด ยู เล็ท ดิธ โฌ)
Are you in, are you hip, are you cool
(อาร์ ยู อิน , อาร์ ยู ฮิพ , อาร์ ยู คูล)
Do you try too hard
(ดู ยู ทไร ทู ฮาด)
Or are you strong enough to be yourself
(ออ อาร์ ยู ซทร็อง อินัฟ ทู บี ยุรเซลฟ)

[Repeat chorus x2]
([ ริพีท โครัซ x2 ])

De de de de de de de de de de de de [x2]
(ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี [ x2 ])

If you can’t, can’t be yourself
(อิฟ ยู แค็นท , แค็นท บี ยุรเซลฟ)
What are you living for
(ว็อท อาร์ ยู ลีฝอิง ฟอ)
If you can’t, can’t be yourself
(อิฟ ยู แค็นท , แค็นท บี ยุรเซลฟ)
You’re gonna lose it all
(ยัวร์ กอนนะ ลูส อิท ดอร์)
If you can’t, can’t be yourself
(อิฟ ยู แค็นท , แค็นท บี ยุรเซลฟ)
What are you living for
(ว็อท อาร์ ยู ลีฝอิง ฟอ)

You’re gonna find someday, you gotta run away
(ยัวร์ กอนนะ ไฟนด ซัมเดย์ , ยู กอททะ รัน อะเว)
You gotta run run run run away
(ยู กอททะ รัน รัน รัน รัน อะเว)

[Repeat chorus]
([ ริพีท โครัซ ])

De de de de de de de de de de de de [x2]
(ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี [ x2 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Free คำอ่านไทย Enrique Iglesias

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น