เนื้อเพลง Un-Thinkable (I’m Ready) คำอ่านไทย Alicia Keys

Verse 1:
( เฝิซ วัน :)

Moment of honesty
(โมเม็นท อ็อฝ ออนเอ็ซทิ)
Someone’s gotta take the lead tonight
(ซัมวัน กอททะ เทค เดอะ เล็ด ทุไนท)
Whose it gonna be?
(ฮูส อิท กอนนะ บี)
I’m gonna sit right here
(แอม กอนนะ ซิท ไรท เฮียร)
And tell you all that comes to me
(แอ็นด เท็ล ยู ออล แดท คัม ทู มี)
If you have something to say
(อิฟ ยู แฮ็ฝ ซัมติง ทู เซ)
You should say it right now
(ยู เชิด เซ อิท ไรท เนา)
[Drake: You should say it right now]
([ เดรก : ยู เชิด เซ อิท ไรท เนา ])

You ready?
(ยู เรดอิ)

Bridge:
(บริจ :)

You give me a feeling that I never felt before
(ยู กิฝ มี อะ ฟีลอิง แดท ไอ เนฝเวอะ เฟ็ลท บิโฟ)
And I deserve it, I think I deserve it
(แอ็นด ดาย ดิเสิฝ อิท , ไอ ธิงค ไอ ดิเสิฝ อิท)
[Drake: I deserve it, I think it deserve it..Let it go]
([ เดรก : ไอ ดิเสิฝ อิท , ไอ ธิงค อิท ดิเสิฝ อิท เล็ท ดิธ โก ])
It’s becoming something that’s impossible to ignore
(อิทซ บิคัมอิง ซัมติง แด๊ท อิมพ๊อซซิเบิ้ล ทู อิกโน)
And I can’t take it
(แอ็นด ดาย แค็นท เทค อิท)
[Drake: I can’t take it]
([ เดรก : ไอ แค็นท เทค อิท ])

Chorus-Alicia & Drake:
(โครัซ อลีเชีย & เดรก :)

I was wondering maybe
(ไอ วอส วันเดอะริง เมบี)
Could I make you my baby
(เคิด ดาย เมค ยู มาย เบบิ)
If we do the unthinkable would it make us look crazy
(อิฟ วี ดู ดิ อันติงเคอเบิล เวิด ดิท เมค อัซ ลุค คเรสิ)
If you ask me I’m ready
(อิฟ ยู อาซค มี แอม เรดอิ)
[Echo: I’m ready, I’m ready]
([ เอคโอ : แอม เรดอิ , แอม เรดอิ ])
If you ask me I’m ready
(อิฟ ยู อาซค มี แอม เรดอิ)
[Echo: I’m ready, I’m ready]
([ เอคโอ : แอม เรดอิ , แอม เรดอิ ])

Verse 2:
(เฝิซ ทู :)
I know you once said to me
(ไอ โน ยู วันซ เซ็ด ทู มี)
” This is exactly how it should feel when it’s meant to be ”
(” ดีซ ซิส เอ็กแสคทลิ เฮา อิท เชิด ฟีล ฮเว็น อิทซ เม็นท ทู บี “)
Time is only wasting so why wait for eventually?
(ไทม อีส โอ๊นลี่ เวซทิง โซ ฮไว เวท ฟอ อิเฝนชัวลิ)
If we gon’ do something ’bout it
(อิฟ วี ก็อน ดู ซัมติง เบาท ดิธ)
We should do it right now
(วี เชิด ดู อิท ไรท เนา)
[Drake: We should do it right now]
([ เดรก : วี เชิด ดู อิท ไรท เนา ])

Bay, uh
(เบ , อา)

Bridge:
(บริจ :)

You give me a feeling that I never felt before
(ยู กิฝ มี อะ ฟีลอิง แดท ไอ เนฝเวอะ เฟ็ลท บิโฟ)
And I deserve it, I know I deserve it
(แอ็นด ดาย ดิเสิฝ อิท , ไอ โน ไอ ดิเสิฝ อิท)
[Drake: I deserve it, I know I deserve it. Let it go]
([ เดรก : ไอ ดิเสิฝ อิท , ไอ โน ไอ ดิเสิฝ อิท เล็ท ดิธ โก ])
Its becoming something that’s impossible to ignore
(อิทซ บิคัมอิง ซัมติง แด๊ท อิมพ๊อซซิเบิ้ล ทู อิกโน)
It’s what we make it
(อิทซ ว็อท วี เมค อิท)
[Drake: It’s what we make it]
([ เดรก : อิทซ ว็อท วี เมค อิท ])

Chorus-Alicia & Drake:
(โครัซ อลีเชีย & เดรก :)

I was wondering maybe
(ไอ วอส วันเดอะริง เมบี)
Could I make you my baby
(เคิด ดาย เมค ยู มาย เบบิ)
If we do the unthinkable would it make us look crazy
(อิฟ วี ดู ดิ อันติงเคอเบิล เวิด ดิท เมค อัซ ลุค คเรสิ)
Or would it be so beautiful either way I’m sayin’
(ออ เวิด ดิท บี โซ บยูทิฟุล อีเฑอะ เว แอม เซย์อิน)
If you ask me I’m ready
(อิฟ ยู อาซค มี แอม เรดอิ)
[Echo: I’m ready I’m ready]
([ เอคโอ : แอม เรดอิ แอม เรดอิ ])
If you ask me I’m ready
(อิฟ ยู อาซค มี แอม เรดอิ)
[Echo: I’m ready]
([ เอคโอ : แอม เรดอิ ])

Yeah, sing…
(เย่ , ซิง)

Hook:
(ฮุค :)

Why give up before we try
(ฮไว กิฝ อัพ บิโฟ วี ทไร)
Feel the lows before the highs
(ฟีล เดอะ โล บิโฟ เดอะ ไฮ)
Clip our wings before we fly away
(คลิพ เอ๊า วิง บิโฟ วี ฟไล อะเว)
I can’t say I came prepared
(ไอ แค็นท เซ ไอ เคม พริแพ)
I’m suspended in the air
(แอม ซัซเพนด อิน ดิ แอ)
Won’t you come be in the sky with me
(ว็อนท ยู คัม บี อิน เดอะ ซไค วิฑ มี)

Chorus-Alicia & Drake:
(โครัซ อลีเชีย & เดรก :)

I was wondering maybe
(ไอ วอส วันเดอะริง เมบี)
Could I make you my baby
(เคิด ดาย เมค ยู มาย เบบิ)
If we do the unthinkable would it make us look crazy
(อิฟ วี ดู ดิ อันติงเคอเบิล เวิด ดิท เมค อัซ ลุค คเรสิ)
Or would it be so beautiful either way I’m sayin’
(ออ เวิด ดิท บี โซ บยูทิฟุล อีเฑอะ เว แอม เซย์อิน)
If you ask me I’m ready
(อิฟ ยู อาซค มี แอม เรดอิ)
[Echo: I’m ready, I’m ready]
([ เอคโอ : แอม เรดอิ , แอม เรดอิ ])
If you ask me I’m ready
(อิฟ ยู อาซค มี แอม เรดอิ)
[Echo: I’m ready, I’m ready]
([ เอคโอ : แอม เรดอิ , แอม เรดอิ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Un-Thinkable (I’m Ready) คำอ่านไทย Alicia Keys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น