เนื้อเพลง Packt Like Sardines in a Crushed Tin Box คำอ่านไทย Radiohead

After Years Of Waiting Nothing Came
( อาฟเทอะ เยีย อ็อฝ เวททิง นัธอิง เคม)
As Your Life Flashed Before Your Eyes
(แอ็ส ยุร ไลฟ ฟแล็ฌ บิโฟ ยุร ไอ)
You Realize
(ยู รีแอะไลส)

I’m A Reasonable Man
(แอม มา รีเซินนาเบิล แม็น)
Get Off Get Off Get Off My Case
(เก็ท ออฟฟ เก็ท ออฟฟ เก็ท ออฟฟ มาย เคซ)
I’m A Reasonable Man
(แอม มา รีเซินนาเบิล แม็น)
Get Off My Case X2
(เก็ท ออฟฟ มาย เคซ X2)

After Years Of Waiting
(อาฟเทอะ เยีย อ็อฝ เวททิง)
After Years Of Waiting Nothing Came
(อาฟเทอะ เยีย อ็อฝ เวททิง นัธอิง เคม)
And You Realize You’re Looking Looking In The Wrong Place
(แอ็นด ยู รีแอะไลส ยัวร์ ลุคอิง ลุคอิง อิน เดอะ ร็อง พเลซ)

I’m A Reasonable Man
(แอม มา รีเซินนาเบิล แม็น)
Get Off My Case X2
(เก็ท ออฟฟ มาย เคซ X2)
I’m A Reasonable Man
(แอม มา รีเซินนาเบิล แม็น)
Get Off My Case X3
(เก็ท ออฟฟ มาย เคซ X3)
I’m A Reasonable Man
(แอม มา รีเซินนาเบิล แม็น)
Get Off My Case X3
(เก็ท ออฟฟ มาย เคซ X3)

After Years Of Waiting
(อาฟเทอะ เยีย อ็อฝ เวททิง)
You’re A Reasonable Man
(ยัวร์ อะ รีเซินนาเบิล แม็น)
Get Off Our Case X3
(เก็ท ออฟฟ เอ๊า เคซ X3)
I’m A Reasonable Man
(แอม มา รีเซินนาเบิล แม็น)
Get Off My Case X3
(เก็ท ออฟฟ มาย เคซ X3)

I’m A Reasonable Man
(แอม มา รีเซินนาเบิล แม็น)
Get Off My Case X3
(เก็ท ออฟฟ มาย เคซ X3)
I’m A Reasonable Man
(แอม มา รีเซินนาเบิล แม็น)
Get Off My Case X3
(เก็ท ออฟฟ มาย เคซ X3)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Packt Like Sardines in a Crushed Tin Box คำอ่านไทย Radiohead

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น