เนื้อเพลง If I Had $1000000 คำอ่านไทย Barenaked Ladies

If I Had $1000000 [If I Had $1000000]
( อิฟ ฟาย แฮ็ด $1000000 [ อิฟ ฟาย แฮ็ด $1000000 ])
I’d buy you a house [I would buy you a house]
(อาย ไบ ยู อะ เฮาซ [ ไอ เวิด ไบ ยู อะ เฮาซ ])
If I Had $1000000 [If I Had $1000000]
(อิฟ ฟาย แฮ็ด $1000000 [ อิฟ ฟาย แฮ็ด $1000000 ])
I’d buy you furniture for your house
(อาย ไบ ยู เฟอนิเชอะ ฟอ ยุร เฮาซ)
[Maybe a nice chesterfield or an ottoman]
([ เมบี อะ ไน๊ซ์ เชซเทอะฟีลด ออ แอน ออทโทะแม็น ])
If I Had $1000000 [If I Had $1000000]
(อิฟ ฟาย แฮ็ด $1000000 [ อิฟ ฟาย แฮ็ด $1000000 ])
I’d buy you a K-Car [a nice Reliant automobile]
(อาย ไบ ยู อะ เค คา [ อะ ไน๊ซ์ ริไลแอ็นท ออโทะโมะบีล ])
If I Had $1000000 I’d buy your love.
(อิฟ ฟาย แฮ็ด $1000000 อาย ไบ ยุร ลัฝ)

If I Had $1000000
(อิฟ ฟาย แฮ็ด $1000000)
I’d build a tree fort in our yard.
(อาย บิลด อะ ทรี โฟท อิน เอ๊า ยาด)
If I Had $1000000
(อิฟ ฟาย แฮ็ด $1000000)
You could help, it wouldn’t be that hard.
(ยู เคิด เฮ็ลพ , อิท วูดดึ่น บี แดท ฮาด)
If I Had $1000000
(อิฟ ฟาย แฮ็ด $1000000)
Maybe we could put a refrigerator in there.
(เมบี วี เคิด พัท ดา ริฟรีจเออะเรเทอะ อิน แดร์)
[Wouldn’t that be fabulous]
([ วูดดึ่น แดท บี แฟบอิวลัซ ])

If I Had $1000000 [If I Had $1000000]
(อิฟ ฟาย แฮ็ด $1000000 [ อิฟ ฟาย แฮ็ด $1000000 ])
I’d buy you a fur coat [but not a real fur coat that’s cruel]
(อาย ไบ ยู อะ เฟอ โคท [ บัท น็อท ดา ริแอ็ล เฟอ โคท แด๊ท ครูเอ็ล ])
If I Had $1000000 [If I Had $1000000]
(อิฟ ฟาย แฮ็ด $1000000 [ อิฟ ฟาย แฮ็ด $1000000 ])
I’d buy you an exotic pet [Like a llama or an emu]
(อาย ไบ ยู แอน เอ็กสอทอิค เพ็ท [ ไลค เก ลามะ ออ แอน อีมยู ])
If I Had $1000000 [If I Had $1000000]
(อิฟ ฟาย แฮ็ด $1000000 [ อิฟ ฟาย แฮ็ด $1000000 ])
I’d buy you John Merrick’s remains [All them crazy elephant bones]
(อาย ไบ ยู จอน Merricks ริเมน [ ออล เฑ็ม คเรสิ เอลอิแฟ็นท บอน ])
If I Had $1000000 I’d buy your love
(อิฟ ฟาย แฮ็ด $1000000 อาย ไบ ยุร ลัฝ)

If I Had $1000000
(อิฟ ฟาย แฮ็ด $1000000)
We wouldn’t have to walk to the store
(วี วูดดึ่น แฮ็ฝ ทู วอค ทู เดอะ ซโท)
If I Had $1000000
(อิฟ ฟาย แฮ็ด $1000000)
We’d take a limousine ’cause it costs more
(เว็ด เทค เก ลีมอุสีน คอส อิท ค็อซท โม)
If I Had $1000000
(อิฟ ฟาย แฮ็ด $1000000)
We wouldn’t have to eat Kraft Dinner.
(วี วูดดึ่น แฮ็ฝ ทู อีท คแร็ฟท ดีนเนอะ)
[But we would eat Kraft Dinner. Of course we would, we’d just eat more.
([ บัท วี เวิด อีท คแร็ฟท ดีนเนอะ อ็อฝ โคซ วี เวิด , เว็ด จัซท อีท โม)
And buy really expensive ketchup with it.
(แอ็นด ไบ ริแอ็ลลิ เอ็คซเพนซิฝ เคชอัพ วิฑ อิท)
That’s right, all the fanciest Dijon Ketchup. Mmmmmm.]
(แด๊ท ไรท , ออล เดอะ fanciest Dijon เคชอัพ อึม ])

If I Had $1000000 [If I Had $1000000]
(อิฟ ฟาย แฮ็ด $1000000 [ อิฟ ฟาย แฮ็ด $1000000 ])
I’d buy you a green dress [but not a real green dress, that’s cruel]
(อาย ไบ ยู อะ กรีน ดเรซ [ บัท น็อท ดา ริแอ็ล กรีน ดเรซ , แด๊ท ครูเอ็ล ])
If I Had $1000000 [If I Had $1000000]
(อิฟ ฟาย แฮ็ด $1000000 [ อิฟ ฟาย แฮ็ด $1000000 ])
I’d buy you some art [a Picasso or a Garfunkel]
(อาย ไบ ยู ซัม อาท [ อะ พีคาสโซ ออ รา การ์ฟิวเคิล ])
If I Had $1000000 [If I Had $1000000]
(อิฟ ฟาย แฮ็ด $1000000 [ อิฟ ฟาย แฮ็ด $1000000 ])

I’d buy you a monkey [haven’t you always wanted a monkey?]
(อาย ไบ ยู อะ มังคิ [ แฮฟเวน ยู ออลเว ว็อนท อะ มังคิ ])
If I Had $1000000 I’d buy your love
(อิฟ ฟาย แฮ็ด $1000000 อาย ไบ ยุร ลัฝ)

If I Had $1000000, If I Had $1000000
(อิฟ ฟาย แฮ็ด $1000000 , อิฟ ฟาย แฮ็ด $1000000)
If I Had $1000000, If I Had $1000000
(อิฟ ฟาย แฮ็ด $1000000 , อิฟ ฟาย แฮ็ด $1000000)
I’d be rich.
(อาย บี ริช)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง If I Had $1000000 คำอ่านไทย Barenaked Ladies

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น