เนื้อเพลง Positivity คำอ่านไทย Suede

You say what you want to say
( ยู เซ ว็อท ยู ว็อนท ทู เซ)
Your diamonds are drops of rain
(ยุร ไดมันด แซร์ ดร็อพ อ็อฝ เรน)
Your smile is your credit card
(ยุร ซไมล อีส ยุร คเรดอิท คาด)
And your currency is your love
(แอ็นด ยุร เคอเร็นซิ อีส ยุร ลัฝ)

And the morning is for you
(แอ็นด เดอะ มอนิง อีส ฟอ ยู)
And the air is free
(แอ็นด ดิ แอ อีส ฟรี)
And the birds sing for you
(แอ็นด เดอะ เบิด ซิง ฟอ ยู)
And your positivity
(แอ็นด ยุร พอสิทีฝอิทิ)

Watch out
(ว็อช เอ้า)

So you play where you want to play
(โซ ยู พเล ฮแว ยู ว็อนท ทู พเล)
On the main streets where the creeps all pray
(ออน เดอะ เมน ซทรีท ฮแว เดอะ ครีพ ซอร์ พเร)
And you can feel like you’re in dynasty [And where your mind is your masterpiece*]
(แอ็นด ยู แค็น ฟีล ไลค ยัวร์ อิน ไดแน็ซทิ [ แอ็นด ฮแว ยุร ไมนด อีส ยุร masterpiece* ])
And you can be what you want to be [Your limousine is the streets*]
(แอ็นด ยู แค็น บี ว็อท ยู ว็อนท ทู บี [ ยุร ลีมอุสีน อีส เดอะ ซทรีท * ])

And the morning is for you
(แอ็นด เดอะ มอนิง อีส ฟอ ยู)
And the air is free
(แอ็นด ดิ แอ อีส ฟรี)
And the birds sing for you
(แอ็นด เดอะ เบิด ซิง ฟอ ยู)
And your positivity
(แอ็นด ยุร พอสิทีฝอิทิ)

And the cars crash for you
(แอ็นด เดอะ คา คแร็ฌ ฟอ ยู)
And the sunshine is free
(แอ็นด เดอะ ซันชาย อีส ฟรี)
And the sirens call you
(แอ็นด เดอะ ไซเร็น คอล ยู)

Yes, the morning is for you
(เย็ซ , เดอะ มอนิง อีส ฟอ ยู)
Yes, the air is free
(เย็ซ , ดิ แอ อีส ฟรี)
Yes, the world spins for you
(เย็ซ , เดอะ เวิลด ซพิน ฟอ ยู)
And your positivity
(แอ็นด ยุร พอสิทีฝอิทิ)
Positivity
(พอสิทีฝอิทิ)

Note:
(โนท :)
* were the lines in the dvd version prior to the song’s final version
(* เวอ เดอะ ไลน ซิน เดอะ dvd เฝอฉัน พไรเออะ ทู เดอะ ซ็อง ไฟแน็ล เฝอฉัน)

Written by Anderson/Oakes/Gilbert/Osman/Codling
(วึ้น ไบ แอนเดอซัน /Oakes/Gilbert/Osman/คอดลิง)
Produced by John Leckie, 2002
(พรอดยูซ ไบ จอน Leckie , 2002)
[Post production and mix by Stephen Street]
([ โพซท พโระดัคฌัน แอ็นด มิคซ ไบ สติบเปน ซทรีท ])
Song duration – 2:57
(ซ็อง ดิวเรฌัน ทู : 57)
Track 1 on the album ” A New Morning ”
(ทแรค วัน ออน ดิ แอลบัม ” อะ นยู มอนิง “)
Suede’s 18th single
(ซเวด 18th ซิ๊งเกิ้ล)
Early raw version available as a hidden track in ” Lost in TV ” DVD
(เออลิ รอ เฝอฉัน อะเฝลอะบึล แอ็ส ซา ฮีดดน ทแรค อิน ” ล็อซท อิน ทีวี ” DVD)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Positivity คำอ่านไทย Suede

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น