เนื้อเพลง Sloop John B คำอ่านไทย The Beach Boys

We come on the SLOOP JOHN B, my grandfather and me
( วี คัมมอน เดอะ ซลูพ จอน บี , มาย grandfather แอ็นด มี)
Around Nassau town we did roam,
(อะเรานด แนซซา ทาวน์ วี ดิด โรม ,)
Drinking all night got into a fight,
(ดริงคิง ออล ไนท ก็อท อีนทุ อะ ไฟท ,)
Well, I feel so broke up, I want to go home.
(เว็ล , ไอ ฟีล โซ บโรค อัพ , ไอ ว็อนท ทู โก โฮม)

So hoist up the John B sails,
(โซ ฮอยซท อัพ เดอะ จอน บี เซล ,)
See how the main sail sets
(ซี เฮา เดอะ เมน เซล เซ็ท)
Call for the Captain ashore and let me go home,
(คอล ฟอ เดอะ แคพทิน อะโฌ แอ็นด เล็ท มี โก โฮม ,)
Let me go home, I wanna go home, [yeah, yeah]
(เล็ท มี โก โฮม , ไอ วอนนา โก โฮม , [ เย่ , เย่ ])
Well, I feel so broke up, I wanna go home.
(เว็ล , ไอ ฟีล โซ บโรค อัพ , ไอ วอนนา โก โฮม)

The first mate he got drunk, broke in the Cap’n’s trunk,
(เดอะ เฟิซท เมท ฮี ก็อท ดรังค , บโรค อิน เดอะ Capns ทรังค ,)
Constable had to come and take him away,
(Constable แฮ็ด ทู คัม แอ็นด เทค ฮิม อะเว ,)
Sheriff Johnstone, hy don’t you leave me alone, [yeah yeah]
(เฌริฟ Johnstone , hy ด้อนท์ ยู ลีฝ มี อะโลน , [ เย่ เย่ ])
Well, I feel so broke up, I wanna go home.
(เว็ล , ไอ ฟีล โซ บโรค อัพ , ไอ วอนนา โก โฮม)

So hoist up the John B sails
(โซ ฮอยซท อัพ เดอะ จอน บี เซล)
See how the main sail’s set
(ซี เฮา เดอะ เมน เซล เซ็ท)

Call for the Captain ashore and let me go home,
(คอล ฟอ เดอะ แคพทิน อะโฌ แอ็นด เล็ท มี โก โฮม ,)

[Let me go home]
([ เล็ท มี โก โฮม ])
I wanna go home,
(ไอ วอนนา โก โฮม ,)
[Let me go home]
([ เล็ท มี โก โฮม ])
Why don’t you let me go home
(ฮไว ด้อนท์ ยู เล็ท มี โก โฮม)
[Hoist up the John B’s sail]
([ ฮอยซท อัพ เดอะ จอน Bs เซล ])
I feel so broke up I wanna go home
(ไอ ฟีล โซ บโรค อัพ ไอ วอนนา โก โฮม)
[Let me go home]
([ เล็ท มี โก โฮม ])

The poor cook he caught the fits and threw away all my grits,
(เดอะ พูร คุ๊ค ฮี คอท เดอะ ฟิท แซน ธรู อะเว ออล มาย กริท ,)
And then he took and he ate up all of my corn,
(แอ็นด เด็น ฮี ทุค แอ็นด ฮี เอท อัพ ออล อ็อฝ มาย คอน ,)
Let me go home… Why don’t they let me go home?
(เล็ท มี โก โฮม ฮไว ด้อนท์ เด เล็ท มี โก โฮม)
This is the worst trip I’ve ever been on.
(ดีซ ซิส เดอะ เวิซท ทริพ แอฝ เอฝเออะ บีน ออน)

So hoist up the John B’s sail
(โซ ฮอยซท อัพ เดอะ จอน Bs เซล)
See how the main sail sets
(ซี เฮา เดอะ เมน เซล เซ็ท)
Call for the Captain ashore
(คอล ฟอ เดอะ แคพทิน อะโฌ)
Let me go home, [let me go home]
(เล็ท มี โก โฮม , [ เล็ท มี โก โฮม ])
I wanna go home, [let me go home]
(ไอ วอนนา โก โฮม , [ เล็ท มี โก โฮม ])
Why don’t you let me go home?
(ฮไว ด้อนท์ ยู เล็ท มี โก โฮม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sloop John B คำอ่านไทย The Beach Boys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น