เนื้อเพลง Burn คำอ่านไทย Deep Purple

The sky is red, I don’t understand,
( เดอะ ซไค อีส เร็ด , ไอ ด้อนท์ อันเดิซแทนด ,)
past midnight I still see the land.
(พาซท มิดไนท์ ไอ ซทิล ซี เดอะ แล็นด)
People are sayin’ the woman is damned,
(พี๊เพิ่ล อาร์ เซย์อิน เดอะ วูมเอิน อีส แด็ม ,)
she makes you burn with a wave of her hand.
(ชี เมค ยู เบิน วิฑ อะ เวฝ อ็อฝ เฮอ แฮ็นด)
The city’s a blaze, the town’s on fire.
(เดอะ ซีทอิ ซา บเลส , เดอะ ทาวน์ ออน ไฟร)
The woman’s flames are reaching higher.
(เดอะ วูมเอิน ฟเลม แซร์ รีชชิง ไฮเออะ)
We were fools, we called her liar.
(วี เวอ ฟูล , วี คอล เฮอ ไลเออะ)
All I hear is ” Burn! ”
(ออล ไอ เฮีย อีส ” เบิน ! “)

I didn’t believe she was devil’s sperm.
(ไอ ดิ๊นอิน บิลีฝ ชี วอส เด๊ฝิ้ล ซเพิม)
She said, ” Curse you all, you’ll never learn!
(ชี เซ็ด , ” เคิซ ยู ออล , โยว เนฝเวอะ เลิน !)
When I leave there’s no return. ”
(ฮเว็น นาย ลีฝ แดร์ โน ริเทิน “)
The people laughed till she said, ” Burn! ”
(เดอะ พี๊เพิ่ล ลาฟ ทิล ชี เซ็ด , ” เบิน ! “)
Warning came, no one cared.
(วอนิง เคม , โน วัน คา)
Earth was shakin’, we stood and stared.
(เอิธ วอส เชคกิน, วี ซทูด แอ็นด ซทา)
When it came no one was spared.
(ฮเว็น หนิด เคม โน วัน วอส ซพา)
Still I hear ” Burn! ”
(ซทิล ไอ เฮีย ” เบิน ! “)

You know we had no time,
(ยู โน วี แฮ็ด โน ไทม ,)
we could not even try.
(วี เคิด น็อท อีเฝ็น ทไร)
You know we had no time.
(ยู โน วี แฮ็ด โน ไทม)

You know we had no time,
(ยู โน วี แฮ็ด โน ไทม ,)
we could not even try.
(วี เคิด น็อท อีเฝ็น ทไร)
You know we had no time.
(ยู โน วี แฮ็ด โน ไทม)

The sky is red, I don’t understand,
(เดอะ ซไค อีส เร็ด , ไอ ด้อนท์ อันเดิซแทนด ,)
past midnight I still see the land.
(พาซท มิดไนท์ ไอ ซทิล ซี เดอะ แล็นด)
People are sayin’ the woman is damned,
(พี๊เพิ่ล อาร์ เซย์อิน เดอะ วูมเอิน อีส แด็ม ,)
she makes you burn with a wave of her hand.
(ชี เมค ยู เบิน วิฑ อะ เวฝ อ็อฝ เฮอ แฮ็นด)
Warning came, no one cared.
(วอนิง เคม , โน วัน คา)
Earth was shakin, we stood and stared.
(เอิธ วอส เชคกิน, วี ซทูด แอ็นด ซทา)
When it came no one was spared.
(ฮเว็น หนิด เคม โน วัน วอส ซพา)
Still I hear ” Burn! ”
(ซทิล ไอ เฮีย ” เบิน ! “)

– Ritchie Blackmore, David Coverdale, Jon Lord & Ian Paice
(Ritchie Blackmore , เดหวิด Coverdale , จอนนี่ ลอด & เอียน Paice)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Burn คำอ่านไทย Deep Purple

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น