เนื้อเพลง Got The Feelin’ คำอ่านไทย Five

Na na na na na na! Na na na na na na na-ah! [X2]
( นา นา นา นา นา นา ! นา นา นา นา นา นา นา อา ! [ X2 ])

[rap]
([ แร็พ ])
Ah, Here we go again with the beats.
(อา , เฮียร วี โก อะเกน วิฑ เดอะ บีท)
We got yer heads bumping now yer jumpin’ from yer seats.
(วี ก็อท yer เฮ็ด bumpings เนา yer จัมปิน ฟร็อม yer ซีท)
If this is what you want and over there,
(อิฟ ดีซ ซิส ว็อท ยู ว็อนท แอ็นด โอเฝอะ แดร์ ,)
Throw yer hands up in the air,
(ธโร yer แฮ็นด อัพ อิน ดิ แอ ,)
Cause you know we bring the sounds so unique.
(คอส ยู โน วี บริง เดอะ เซานด โซ ยุนีค)
Now everybody’s movin’, everybody’s groovin’,
(เนา เอวี่บอดี้ มูฝวิน , เอวี่บอดี้ กรูฝวิน ,)
Gettin’ down with Five when we come yer way.
(เกดดิน เดาน วิฑ ไฟฝ ฮเว็น วี คัม yer เว)
Move it to the left, now you shake it to the right,
(มูฝ อิท ทู เดอะ เล็ฟท , เนา ยู เฌค อิท ทู เดอะ ไรท ,)
Because you know we gotta keep this party bumpin’ through the night… Check me out…
(บิคอส ยู โน วี กอททะ คีพ ดีซ พาทิ บั้มปิน ธรู เดอะ ไนท เช็ค มี เอ้า)

Yo, 7-6-5-4-3-2-1, I’m on the microphone,
(โย , เซฝเว่น ซิก ไฟท์ โฟว ที ทู วัน , แอม ออน เดอะ ไมคโระโฟน ,)
Got you hot like the sun.
(ก็อท ยู ฮ็อท ไลค เดอะ ซัน)
So I 1-2-3 now I’m waitin’ number 4.
(โซ ไอ วัน ทู ที เนา แอม เว๊ทดิน นัมเบอะ โฟว)
Kick down the door and turn it up a little more.
(คิด เดาน เดอะ โด แอ็นด เทิน หนิด อัพ อะ ลิ๊ทเทิ่ล โม)

[chorus]
([ โครัซ ])
If you’ve got the feelin’, jump up to the ceiling.
(อิฟ ยู๊ฟ ก็อท เดอะ ฟีลิน , จัมพ อัพ ทู เดอะ ซีลอิง)
Are we gettin down tonight?
(อาร์ วี เกดดิน เดาน ทุไนท)
One if ya gonna, Two if ya wanna,
(วัน อิฟ ยา กอนนะ , ทู อิฟ ยา วอนนา ,)
Three if everything’s alright.
(ธรี อิฟ เอ๊วี่ติง ออลไร๊ท)
If you’ve got the feelin’, let’s stop the dreamin’.
(อิฟ ยู๊ฟ ก็อท เดอะ ฟีลิน , เล็ท ซท็อพ เดอะ ดรีมมิน)
Are we getting down tonight?
(อาร์ วี เกดดดิ้ง เดาน ทุไนท)
It’s just round the corner, tell me if ya wanna,
(อิทซ จัซท เรานด เดอะ คอเนอะ , เท็ล มี อิฟ ยา วอนนา ,)
Five will make ya feel alright.
(ไฟฝ วิล เมค ยา ฟีล ออลไร๊ท)

Uh…move at the back to the track.
(อา มูฝ แอ็ท เดอะ แบ็ค ทู เดอะ ทแรค)
We got it going on, we’re the leaders of the pack.
(วี ก็อท ดิธ โกอิ้ง ออน , เวีย เดอะ ลีดเออะ อ็อฝ เดอะ แพ็ค)
Now if ya feel it right, hold it tight, see we wanna carry on,
(เนา อิฟ ยา ฟีล อิท ไรท , โฮลด ดิท ไทท , ซี วี วอนนา แคริ ออน ,)
Cause we gonna take ya through it till the dawn…
(คอส วี กอนนะ เทค ยา ธรู อิท ทิล เดอะ ดอน)
Now everybody’s movin’, everybody’s groovin’,
(เนา เอวี่บอดี้ มูฝวิน , เอวี่บอดี้ กรูฝวิน ,)
Gettin’ down with Five when we come yer way.
(เกดดิน เดาน วิฑ ไฟฝ ฮเว็น วี คัม yer เว)
So raise up yer arms as we drop it on the one,
(โซ เรส อัพ yer อาม แอ็ส วี ดร็อพ อิท ออน ดิ วัน ,)
You see, we’re gonna carry on because the fun has just begun …Check us out.
(ยู ซี , เวีย กอนนะ แคริ ออน บิคอส เดอะ ฟัน แฮ็ส จัซท บิกัน เช็ค อัซ เอ้า)

Yo, 7-6-5-4-3-2-1, I’m on the microphone,
(โย , เซฝเว่น ซิก ไฟท์ โฟว ที ทู วัน , แอม ออน เดอะ ไมคโระโฟน ,)
Got you hot like the sun.
(ก็อท ยู ฮ็อท ไลค เดอะ ซัน)
So I 1-2-3 now I’m waitin’ number 4.
(โซ ไอ วัน ทู ที เนา แอม เว๊ทดิน นัมเบอะ โฟว)
Kick down the door and turn it up a little more.
(คิด เดาน เดอะ โด แอ็นด เทิน หนิด อัพ อะ ลิ๊ทเทิ่ล โม)

[chorus]
([ โครัซ ])
If you’ve got the feelin’, jump up to the ceiling.
(อิฟ ยู๊ฟ ก็อท เดอะ ฟีลิน , จัมพ อัพ ทู เดอะ ซีลอิง)
Are we gettin down tonight?.
(อาร์ วี เกดดิน เดาน ทุไนท)
One if ya gonna, Two if ya wanna,
(วัน อิฟ ยา กอนนะ , ทู อิฟ ยา วอนนา ,)
Three if everything’s alright.
(ธรี อิฟ เอ๊วี่ติง ออลไร๊ท)
If you’ve got the feelin’, let’s stop the dreamin’.
(อิฟ ยู๊ฟ ก็อท เดอะ ฟีลิน , เล็ท ซท็อพ เดอะ ดรีมมิน)
Are we getting down tonight?
(อาร์ วี เกดดดิ้ง เดาน ทุไนท)
It’s just round the corner, tell me if ya wanna,
(อิทซ จัซท เรานด เดอะ คอเนอะ , เท็ล มี อิฟ ยา วอนนา ,)
Five will make ya feel alright.
(ไฟฝ วิล เมค ยา ฟีล ออลไร๊ท)

oh, oh, oh…na na na na na na na na-ah! [repeat]
(โอ , โอ , โอ นา นา นา นา นา นา นา นา อา ! [ ริพีท ])

[chorus three times]
([ โครัซ ธรี ไทม ])
If you’ve got the feelin’, jump up to the ceiling.
(อิฟ ยู๊ฟ ก็อท เดอะ ฟีลิน , จัมพ อัพ ทู เดอะ ซีลอิง)
Are we gettin down tonight?
(อาร์ วี เกดดิน เดาน ทุไนท)
One if ya gonna, Two if ya wanna,
(วัน อิฟ ยา กอนนะ , ทู อิฟ ยา วอนนา ,)
Three if everything’s alright.
(ธรี อิฟ เอ๊วี่ติง ออลไร๊ท)
If you’ve got the feelin’, let’s stop the dreamin’.
(อิฟ ยู๊ฟ ก็อท เดอะ ฟีลิน , เล็ท ซท็อพ เดอะ ดรีมมิน)
Are we getting down tonight?
(อาร์ วี เกดดดิ้ง เดาน ทุไนท)
It’s just round the corner, tell me if ya wanna,
(อิทซ จัซท เรานด เดอะ คอเนอะ , เท็ล มี อิฟ ยา วอนนา ,)
Five will make ya feel alright.
(ไฟฝ วิล เมค ยา ฟีล ออลไร๊ท)

If you’ve got the feelin’, jump up to the ceiling. [Na na na na na]
(อิฟ ยู๊ฟ ก็อท เดอะ ฟีลิน , จัมพ อัพ ทู เดอะ ซีลอิง [ นา นา นา นา นา ])
Are we gettin down tonight? [Na na na na na]
(อาร์ วี เกดดิน เดาน ทุไนท [ นา นา นา นา นา ])
One if ya gonna, Two if ya wanna, [Na na na na na]
(วัน อิฟ ยา กอนนะ , ทู อิฟ ยา วอนนา , [ นา นา นา นา นา ])
Three if everything’s alright. [Na na na na na]
(ธรี อิฟ เอ๊วี่ติง ออลไร๊ท [ นา นา นา นา นา ])
If you’ve got the feelin’, let’s stop the dreamin’. [Na na na na na]
(อิฟ ยู๊ฟ ก็อท เดอะ ฟีลิน , เล็ท ซท็อพ เดอะ ดรีมมิน [ นา นา นา นา นา ])
Are we getting down tonight? [Na na na na na]
(อาร์ วี เกดดดิ้ง เดาน ทุไนท [ นา นา นา นา นา ])
It’s just round the corner, tell me if ya wanna, [Na na na na na]
(อิทซ จัซท เรานด เดอะ คอเนอะ , เท็ล มี อิฟ ยา วอนนา , [ นา นา นา นา นา ])
Five will make ya feel alright. [Na na na na na]
(ไฟฝ วิล เมค ยา ฟีล ออลไร๊ท [ นา นา นา นา นา ])

If you’ve got the feelin’, jump up to the ceiling. [Na na na na na]
(อิฟ ยู๊ฟ ก็อท เดอะ ฟีลิน , จัมพ อัพ ทู เดอะ ซีลอิง [ นา นา นา นา นา ])
Are we gettin down tonight? [Na na na na na]
(อาร์ วี เกดดิน เดาน ทุไนท [ นา นา นา นา นา ])
One if ya gonna, Two if ya wanna, [Na na na na na]
(วัน อิฟ ยา กอนนะ , ทู อิฟ ยา วอนนา , [ นา นา นา นา นา ])
Three if everything’s alright. [Na na na na na]
(ธรี อิฟ เอ๊วี่ติง ออลไร๊ท [ นา นา นา นา นา ])
If you’ve got the feelin’, let’s stop the dreamin’. [Na na na na na]
(อิฟ ยู๊ฟ ก็อท เดอะ ฟีลิน , เล็ท ซท็อพ เดอะ ดรีมมิน [ นา นา นา นา นา ])
Are we getting down tonight? [Na na na na na]
(อาร์ วี เกดดดิ้ง เดาน ทุไนท [ นา นา นา นา นา ])
It’s just round the corner, tell me if ya wanna, [Na na na na na]
(อิทซ จัซท เรานด เดอะ คอเนอะ , เท็ล มี อิฟ ยา วอนนา , [ นา นา นา นา นา ])
Five will make ya feel alright.
(ไฟฝ วิล เมค ยา ฟีล ออลไร๊ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Got The Feelin’ คำอ่านไทย Five

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น