เนื้อเพลง In the Air Tonite คำอ่านไทย Lil’ Kim

What we gonna do right here is go back [go back]
( ว็อท วี กอนนะ ดู ไรท เฮียร อีส โก แบ็ค [ โก แบ็ค ])
Way back [way back]- back into time [into time]
(เว แบ็ค [ เว แบ็ค ] แบ็ค อีนทุ ไทม [ อีนทุ ไทม ])

[Chorus]
([ โครัซ ])
{Phil Collins}
({ฟิล โคลลินสฺ })
I can feel it coming in the air tonight
(ไอ แค็น ฟีล อิท คัมอิง อิน ดิ แอ ทุไนท)
Oh Lord
(โอ ลอด)
And I’ve been waiting for this moment
(แอ็นด แอฝ บีน เวททิง ฟอ ดีซ โมเม็นท)
For all my life
(ฟอ ออล มาย ไลฟ)
Oh Lord, Oh Lord
(โอ ลอด , โอ ลอด)

{Lil’ Kim}
({ลิล คิม })
Keep stealing the sh*t
(คีพ สติลลิงเดอะ ฌะ *ที)
Killing the rhyme
(คีลลิง เดอะ ไรม)
The Queen stay poppin’ the wine and cockin’ the nine
(เดอะ ควีน ซเท พอพปิน เดอะ ไวน แอ็นด cockin เดอะ ไนน)
For those who think they stoppin’ my doe
(ฟอ โฑส ฮู ธิงค เด สตอปพิน มาย โด)
Wanna copy my show, wha
(วอนนา คอพอิ มาย โฌ , wha)
I’m switchin’ my flow, can’t take it no mo’
(แอม สวิทชิน มาย ฟโล , แค็นท เทค อิท โน โม)
Oh you think I’m playin’ around
(โอ ยู ธิงค แอม เพลย์ยิน อะเรานด)
I’m layin ya down
(แอม เลย์อิน ยา เดาน)
Album drop, new millenium shuttin’ it down
(แอลบัม ดร็อพ , นยู millenium ชัทดิน หนิด เดาน)
Better off givin’ it up, I’m rippin’ it up
(เบทเทอะ ออฟฟ กีฝอิน หนิด อัพ , แอม ริพปิน หนิด อัพ)
Spendin’ money, livin’ it up, not giving a f*ck
(สเปนดิน มันอิ , ลีฝอิน หนิด อัพ , น็อท กีฝวิง อะ เอฟ *ck)

Hotter than toast, Runnin’ the coast
(ฮอทเดอ แฑ็น โทซท , รูนนิน เดอะ โคซท)
Makin’ n*ggas catch the Holy Ghost
(เมกิน เอ็น *ggas แค็ช เดอะ โฮลิ โกซท)
I’m realer than most, wha
(แอม realer แฑ็น โมซท , wha)
The trendsetter, the Brooklyn repper
(เดอะ เทรนเซทเดอร์ , เดอะ บรูกคิน repper)
You know the routine
(ยู โน เดอะ รูทีน)
Smoke you like a ciggarette-r
(ซโมค ยู ไลค เก ciggarette อาร์)
You’ve been out in a bit
(ยู๊ฟ บีน เอ้า อิน อะ บิท)
Y’all still talkin’ sh*t
(ยอล ซทิล ทอคกิ่น ฌะ *ที)
Ain’t that a b*tch?
(เอน แดท ดา บี *tch)
What part of the game was this?
(ว็อท พาท อ็อฝ เดอะ เกม วอส ดีซ)

{Lil’ Kim}
({ลิล คิม })
Millions I’m holdin’
(มีลยัน แอม โฮดดิน)
Drop tops rollin’
(ดร็อพ ท็อพ โรลลิน)
Diamonds on my neck
(ไดมันด ออน มาย เน็ค)
And Bentley ballin’
(แอ็นด เบนลี่ บอลลิน)
Me and my n*ggas gettin’ high all day
(มี แอ็นด มาย เอ็น *ggas เกดดิน ไฮ ออล เด)
Straight to the top, cuz we on our way
(ซทเรท ทู เดอะ ท็อพ , คัซ วี ออน เอ๊า เว)

{Lil’ Kim}
({ลิล คิม })
Comin’ for y’all, comin’ for y’all
(คัมอิน ฟอ ยอล , คัมอิน ฟอ ยอล)
That’s right I got something for y’all
(แด๊ท ไรท ไอ ก็อท ซัมติง ฟอ ยอล)
Something for y’all, wha
(ซัมติง ฟอ ยอล , wha)
God bless me, look at all I’ve been through
(ก็อด บเล็ซ มี , ลุค แกท ออล แอฝ บีน ธรู)
It’s my time, I can feel it, can’t you?
(อิทซ มาย ไทม , ไอ แค็น ฟีล อิท , แค็นท ยู)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Can you feel it coming in the air tonight?
(แค็น ยู ฟีล อิท คัมอิง อิน ดิ แอ ทุไนท)
Oh Lord, Oh Lord
(โอ ลอด , โอ ลอด)

{DJ Clark Kent}
({ดีเจ ครัก Kent})
JM, JM
(JM , JM)
Lil’ Kim, Lil’ Kim
(ลิล คิม , ลิล คิม)
PC, PC
(พีซี , พีซี)
Clark
(ครัก)

{Phil Collins}
({ฟิล โคลลินสฺ })
Well I remember..
(เว็ล ไอ ริเมมเบอะ)

{Lil’ Kim}
({ลิล คิม })
…back when it used to be the eighties
(แบ็ค ฮเว็น หนิด ยูซ ทู บี ดิ เอ๊ดดี้)
Said the world gon’ end in 2000 [that’s crazy]
(เซ็ด เดอะ เวิลด ก็อน เอ็นด อิน 2000 [ แด๊ท คเรสิ ])
I’m the only thing to fear
(แอม ดิ โอ๊นลี่ ธิง ทู เฟีย)
For the new year
(ฟอ เดอะ นยู เยีย)
New year, and if BIG was here [woo]
(นยู เยีย , แอ็นด อิฟ บิก วอส เฮียร [ วู ])
Get the fans, we the ones to talk
(เก็ท เดอะ แฟน , วี ดิ วัน ทู ทอค)
We die real on the streets
(วี ได ริแอ็ล ออน เดอะ ซทรีท)
So watch where you walk
(โซ ว็อช ฮแว ยู วอค)
And you can find me, usually
(แอ็นด ยู แค็น ไฟนด มี , ยูฉัวลิ)
Talkin’ dirty to a cat thugged out
(ทอคกิ่น เดอทิ ทู อะ แค็ท ตัง เอ้า)
Or even kinda nerdy
(ออ อีเฝ็น กินดา nerdy)
Lil’ Kim, Lil’ Cease and JM
(ลิล คิม , ลิล ซีซ แอ็นด JM)
Taking over like a plague on a town
(เทคอิง โอเฝอะ ไลค เก พเลก ออน อะ ทาวน์)
All y’all can do is pray and watch it go down
(ออล ยอล แค็น ดู อีส พเร แอ็นด ว็อช อิท โก เดาน)
Like when the ball drop
(ไลค ฮเว็น เดอะ บอล ดร็อพ)
My fam’s all I got, we keep it gangsta
(มาย แฟมซอร์ ไอ ก็อท , วี คีพ อิท แก๊งซดา)

Comin’ for y’all, comin’ for y’all
(คัมอิน ฟอ ยอล , คัมอิน ฟอ ยอล)
That’s right I got something for y’all
(แด๊ท ไรท ไอ ก็อท ซัมติง ฟอ ยอล)
Something for y’all, wha
(ซัมติง ฟอ ยอล , wha)
God bless me, look at all I’ve been through
(ก็อด บเล็ซ มี , ลุค แกท ออล แอฝ บีน ธรู)
It’s my time, I can feel it, can’t you?
(อิทซ มาย ไทม , ไอ แค็น ฟีล อิท , แค็นท ยู)

{Phil Collins}
({ฟิล โคลลินสฺ })
Well, if you told me, you were drowning
(เว็ล , อิฟ ยู โทลด มี , ยู เวอ ดเรานอิง)
I would not a lend a hand
(ไอ เวิด น็อท ดา เล็นด อะ แฮ็นด)
I’ve seen your face before my friend
(แอฝ ซีน ยุร เฟซ บิโฟ มาย ฟเร็นด)
But I don’t know if you know who I am
(บัท ไอ ด้อนท์ โน อิฟ ยู โน ฮู ไอ แอ็ม)
Well I was there and I saw what you did
(เว็ล ไอ วอส แดร์ แอ็นด ดาย ซอ ว็อท ยู ดิด)
Saw it with my own two eyes
(ซอ อิท วิฑ มาย โอน ทู ไอ)
So you can wipe off that grin
(โซ ยู แค็น ไวพ ออฟฟ แดท กริน)
I know where you’ve been
(ไอ โน ฮแว ยู๊ฟ บีน)
It’s all been a pack of lies
(อิทซ ซอร์ บีน อะ แพ็ค อ็อฝ ไล)

{Phil Collins}
({ฟิล โคลลินสฺ })
I can feel it coming in the air tonight
(ไอ แค็น ฟีล อิท คัมอิง อิน ดิ แอ ทุไนท)
Oh Lord
(โอ ลอด)
And I’ve been waiting for this moment
(แอ็นด แอฝ บีน เวททิง ฟอ ดีซ โมเม็นท)
For all my life
(ฟอ ออล มาย ไลฟ)
Oh Lord, Oh Lord
(โอ ลอด , โอ ลอด)

I can feel it coming in the air tonight
(ไอ แค็น ฟีล อิท คัมอิง อิน ดิ แอ ทุไนท)
Oh Lord
(โอ ลอด)
And I’ve been waiting for this moment
(แอ็นด แอฝ บีน เวททิง ฟอ ดีซ โมเม็นท)
All my life
(ออล มาย ไลฟ)
Oh Lord, Oh Lord
(โอ ลอด , โอ ลอด)

{Clark Kent}
({ครัก Kent})
Lil’ Kim, Lil’ Kim
(ลิล คิม , ลิล คิม)
JM, JM
(JM , JM)

…..fades
(เฝด)
[feat. Phil Collins]
([ ฟีท ฟิล โคลลินสฺ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง In the Air Tonite คำอ่านไทย Lil’ Kim

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น