เนื้อเพลง Fire Woman คำอ่านไทย The Cult

Wound up, can’t sleep, can’t do anything right, little honey,
( วูนด อัพ , แค็นท ซลีพ , แค็นท ดู เอนอิธิง ไรท , ลิ๊ทเทิ่ล ฮันอิ ,)
Oh, since I set my eyes on you.
(โอ , ซินซ ไอ เซ็ท มาย ไอ ออน ยู)
I tell you the truth.
(ไอ เท็ล ยู เดอะ ทรูธ)
Twistin’ like a flame in a slow dance, baby,
(ทวิซติน ไลค เก ฟเลม อิน อะ ซโล ดานซ , เบบิ ,)
You’re driving me crazy.
(ยัวร์ ดรายวิง มี คเรสิ)
Come on, little honey, come on now!
(คัมมอน , ลิ๊ทเทิ่ล ฮันอิ , คัมมอน เนา !)

Fire! Smoke, she is a rising!
(ไฟร ! ซโมค , ชี อีส ซา ไรสอิง !)
Fire! Smoke on the horizon!
(ไฟร ! ซโมค ออน เดอะ ฮอไร๊ซั่น !)
Fire! Smoke, she is a rising!
(ไฟร ! ซโมค , ชี อีส ซา ไรสอิง !)
Fire! Smoke stack lightning!
(ไฟร ! ซโมค ซแท็ค ไลทนิง !)

You shake it up, you’re to blame, got me swayin’ little honey.
(ยู เฌค อิท อัพ , ยัวร์ ทู บเลม , ก็อท มี สเวย์อิน ลิ๊ทเทิ่ล ฮันอิ)
My heart’s a ball of burnin’ flame.
(มาย ฮาท ซา บอล อ็อฝ เบินนิน ฟเลม)
Oh, yes it is.
(โอ , เย็ซ ซิท อีส)
Trancing like a cat on a hot tin shack,
(Trancings ไลค เก แค็ท ออน อะ ฮ็อท ทิน แฌ็ค ,)
Lord, have mercy! Come on little sister, come on and shake it!
(ลอด , แฮ็ฝ เมอซิ ! คัมมอน ลิ๊ทเทิ่ล ซีซเทอะ , คัมมอน แอ็นด เฌค อิท !)

Fire! Smoke, she is a rising!
(ไฟร ! ซโมค , ชี อีส ซา ไรสอิง !)
Fire! Smoke on the horizon!
(ไฟร ! ซโมค ออน เดอะ ฮอไร๊ซั่น !)
Fire! Smoke, she is a rising!
(ไฟร ! ซโมค , ชี อีส ซา ไรสอิง !)
Fire! Smoke stack lightning!
(ไฟร ! ซโมค ซแท็ค ไลทนิง !)

I was thinking what I’ve been missing.
(ไอ วอส ติ้งกิง ว็อท แอฝ บีน มีซซิง)
I’ll tell you truthfully, well.
(แอล เท็ล ยู ทรูธฟุลิ , เว็ล)
She’s coming close now.
(ชี คัมอิง คโลส เนา)
I can feel her.
(ไอ แค็น ฟีล เฮอ)

She’s getting close to me.
(ชี เกดดดิ้ง คโลส ทู มี)
Fire! Smoke, she is a rising!
(ไฟร ! ซโมค , ชี อีส ซา ไรสอิง !)
Fire! Smoke on the horizon!
(ไฟร ! ซโมค ออน เดอะ ฮอไร๊ซั่น !)
Fire! Smoke, she is a rising!
(ไฟร ! ซโมค , ชี อีส ซา ไรสอิง !)
Fire! Smoke stack lightning!
(ไฟร ! ซโมค ซแท็ค ไลทนิง !)

Fire woman you’re to blame
(ไฟร วูมเอิน ยัวร์ ทู บเลม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fire Woman คำอ่านไทย The Cult

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น