เนื้อเพลง Pain Inside คำอ่านไทย Adema

Realize that I’ve lost control, impulses keep flashing through my head
( รีแอะไลส แดท แอฝ ล็อซท ค็อนทโรล , อีมพัลซ คีพ แฟ๊ดชิง ธรู มาย เฮ็ด)
I’m on the outside
(แอม ออน ดิ เอาทไซด)

Take up all my life inside, why would I let them make up my mind
(เทค อัพ ออล มาย ไลฟ อีนไซด , ฮไว เวิด ดาย เล็ท เฑ็ม เมค อัพ มาย ไมนด)
And be mislead
(แอ็นด บี มีซลีด)
Go ahead make up your mind
(โก อะเฮด เมค อัพ ยุร ไมนด)
I have had enough of who they want
(ไอ แฮ็ฝ แฮ็ด อินัฟ อ็อฝ ฮู เด ว็อนท)
Leave me alone
(ลีฝ มี อะโลน)

This pain inside I can’t understand
(ดีซ เพน อีนไซด ไอ แค็นท อันเดิซแทนด)
This hate in life that will not go away [Go away]
(ดีซ เฮท อิน ไลฟ แดท วิล น็อท โก อะเว [ โก อะเว ])

Go ahead make up your mind
(โก อะเฮด เมค อัพ ยุร ไมนด)
I have had enough of who they want
(ไอ แฮ็ฝ แฮ็ด อินัฟ อ็อฝ ฮู เด ว็อนท)
Leave me alone
(ลีฝ มี อะโลน)
Realize that I’ve lost control, impulses keep flashing through my head
(รีแอะไลส แดท แอฝ ล็อซท ค็อนทโรล , อีมพัลซ คีพ แฟ๊ดชิง ธรู มาย เฮ็ด)
I’m on the outside
(แอม ออน ดิ เอาทไซด)

This pain inside I can’t understand
(ดีซ เพน อีนไซด ไอ แค็นท อันเดิซแทนด)
This hate in life that will not go away [Go away]
(ดีซ เฮท อิน ไลฟ แดท วิล น็อท โก อะเว [ โก อะเว ])
This pain inside I can not live with it
(ดีซ เพน อีนไซด ไอ แค็น น็อท ไลฝ วิฑ อิท)
It feels like no one really understands
(อิท ฟีล ไลค โน วัน ริแอ็ลลิ อันเดิซแทนด)

It’s always killing me [Killing me]
(อิทซ ออลเว คีลลิง มี [ คีลลิง มี ])
The problems I face daily
(เดอะ พรอบเล็ม ซาย เฟซ เดลิ)
It’s always things that I have always take in vain
(อิทซ ออลเว ธิง แดท ไอ แฮ็ฝ ออลเว เทค อิน เฝน)
I’m sick of you judging me
(แอม ซิค อ็อฝ ยู จั๊ดจิ้ง มี)
I’m sick of you judging me
(แอม ซิค อ็อฝ ยู จั๊ดจิ้ง มี)
I’m sick of you judging me
(แอม ซิค อ็อฝ ยู จั๊ดจิ้ง มี)

This pain inside I can’t understand
(ดีซ เพน อีนไซด ไอ แค็นท อันเดิซแทนด)
This hate in life that will not go away [Go away]
(ดีซ เฮท อิน ไลฟ แดท วิล น็อท โก อะเว [ โก อะเว ])
This pain inside I can not live with it
(ดีซ เพน อีนไซด ไอ แค็น น็อท ไลฝ วิฑ อิท)
It feels like no one really understands
(อิท ฟีล ไลค โน วัน ริแอ็ลลิ อันเดิซแทนด)

It’s always killing me
(อิทซ ออลเว คีลลิง มี)
The problems I face daily
(เดอะ พรอบเล็ม ซาย เฟซ เดลิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Pain Inside คำอ่านไทย Adema

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น