เนื้อเพลง Lay Low คำอ่านไทย Snoop Dogg feat Butch Cassidy, Tha Eastsidaz, Dr. Dre

[BEEP]
( [ บีพ ])

[Dr. Dre]
([ เดทเออะ ดรี ])
Ay ay Snoop whattup? This your n*gga Dre
(ไอ ไอ ซนูพ ฮวอทดั๊พ ดีซ ยุร เอ็น *gga ดรี)
Ay man I was thinkin I ain’t said sh*t on your whole motherf*ckin album
(ไอ แม็น นาย วอส ติ้งกิน นาย เอน เซ็ด ฌะ *ที ออน ยุร โฮล motherf*ckin แอลบัม)
So check it out, put this on there:
(โซ เช็ค อิท เอ้า , พัท ดีซ ออน แดร์ :)
All you motherf*ckin haters out there, can s*ck my motherf*ckin d*ck!
(ออล ยู motherf*ckin เฮเดอ เอ้า แดร์ , แค็น เอส *ck มาย motherf*ckin d*ck !)
And we still smokin, what?!
(แอ็นด วี ซทิล สโมกิน , ว็อท !)

[Chorus: Nate Dogg]
([ โครัซ : แนตชฺ ด๊อก ])
For the n*gga who be talkin loud and holdin his d*ck
(ฟอ เดอะ เอ็น *gga ฮู บี ทอคกิ่น เลาด แอ็นด โฮดดิน ฮิส d*ck)
Talkin sh*t, he better LAY LOW
(ทอคกิ่น ฌะ *ที , ฮี เบทเทอะ เล โล)
For the b*tch that said I shot some sh*t up out of my d*ck
(ฟอ เดอะ บี *tch แดท เซ็ด ดาย ฌ็อท ซัม ฌะ *ที อัพ เอ้า อ็อฝ มาย d*ck)
Now she sick, she better LAY LOW
(เนา ชี ซิค , ชี เบทเทอะ เล โล)
For the n*ggaz who be claimin my hood
(ฟอ เดอะ เอ็น *ggaz ฮู บี คลีมมิน มาย ฮุด)
and really ain’t from my gang, better LAY LOW
(แอ็นด ริแอ็ลลิ เอน ฟร็อม มาย แก็ง , เบทเทอะ เล โล)
I hope he don’t be thinkin I’m just talkin
(ไอ โฮพ ฮี ด้อนท์ บี ติ้งกิน แอม จัซท ทอคกิ่น)
and I won’t do a thing, really HOPE SO!
(แอ็นด ดาย ว็อนท ดู อะ ธิง , ริแอ็ลลิ โฮพ โซ !)

[Snoop Dogg]
([ ซนูพ ด๊อก ])
Hmm, lay low, nobody move until I say so
(อึม , เล โล , โนบอดี้ มูฝ อันทีล ไอ เซ โซ)
Limo tint rollin deep like the President
(ลิมโม ทินท โรลลิน ดีพ ไลค เดอะ พเรสอิเด็นท)
See I don’t go to clubs, I never chase a b*tch [beitch]
(ซี ไอ ด้อนท์ โก ทู คลับ , ไอ เนฝเวอะ เชซ อะ บี *tch [ beitch ])
I’m here to bang that gangsta sh*t to the apocalypse
(แอม เฮียร ทู แบ็ง แดท แก๊งซดา ฌะ *ที ทู ดิ อะพอคอะลิพซ)
We call it stress, some of y’all call it chocolate
(วี คอล อิท ซทเร็ซ , ซัม อ็อฝ ยอล คอล อิท ชอคโอะลิท)
Return of the Top Dogg, and ain’t no stoppin this
(ริเทิน อ็อฝ เดอะ ท็อพ ด๊อก , แอ็นด เอน โน สตอปพิน ดีซ)
Whatever the case, I ain’t tryin to catch it
(ฮว็อทเอฝเออะ เดอะ เคซ , ไอ เอน ทายอิน ทู แค็ช อิท)
Lay low, blow big dope, and slang records
(เล โล , บโล บิก โดพ , แอ็นด ซแล็ง เรคออด)
Unseen but well heard, do not disturb
(อันซีน บัท เว็ล เฮิด , ดู น็อท ดิซเทิบ)
The only reason you alive cause I ain’t sent the word
(ดิ โอ๊นลี่ รี๊ซั่น ยู อะไลฝ คอส ไอ เอน เซ็นท เดอะ เวิด)
I flip, faster than birds, Snoop Dogg will emerge
(ไอ ฟลิพ , ฟาสเทอะ แฑ็น เบิด , ซนูพ ด๊อก วิล อิเมิจ)
from the smoke and go loc, you shouldn’t provoke
(ฟร็อม เดอะ ซโมค แอ็นด โก loc , ยู ชูดดึ่น พโระโฝค)
I bring the worst from the L.B.C.
(ไอ บริง เดอะ เวิซท ฟร็อม เดอะ แอล บี ซี)
Smash motherf*ckers thinkin they gon’ smash on me
(ซแม็ฌ motherf*ckers ติ้งกิน เด ก็อน ซแม็ฌ ออน มี)
Snoop and Dre give a F*CK about what y’all say
(ซนูพ แอ็นด ดรี กิฝ อะ เอฟ *CK อะเบาท ว็อท ยอล เซ)
From the ” World’s Most Dangerous Group ” – N.W.A
(ฟร็อม เดอะ ” เวิลด โมซท เดนเจอะรัซ กรูพ ” เอ็น ดับบิว อะ)
Ay, ay
(ไอ , ไอ)

[Butch Cassidy]
([ Butch แคซซีดี ])
Our rise, it was no surprise
(เอ๊า ไรส , อิท วอส โน เซิพไรส)
I always knew these fools would trip
(ไอ ออลเว นยู ฑิส ฟูล เวิด ทริพ)
Hatin, fakin, schemin on mine
(แฮดดิน , เฟกิน , สคริมมิน ออน ไมน)
and on the down low talkin sh*t
(แอ็นด ออน เดอะ เดาน โล ทอคกิ่น ฌะ *ที)
Best move cause I refuse to lose
(เบ็ซท มูฝ คอส ไอ เรฟยุซ ทู ลูส)
no matter which damn road I choose
(โน แมทเทอะ ฮวิช แด็ม โรด ดาย ชูส)
So lay low cause you might be bruised
(โซ เล โล คอส ยู ไมท บี บรูส)
Top story on the evening news
(ท็อพ ซโทริ ออน ดิ อีฝนิง นยู)
I ain’t for games, so if you wanna play ’em lay low
(ไอ เอน ฟอ เกม , โซ อิฟ ยู วอนนา พเล เอ็ม เล โล)
Lay down on the floor
(เล เดาน ออน เดอะ ฟโล)
I’m in a rage, so if we gotta do this let me know
(แอม อิน อะ เรจ , โซ อิฟ วี กอททะ ดู ดีซ เล็ท มี โน)
That’s what I came fo’
(แด๊ท ว็อท ไอ เคม โฟ)

[Goldie Loc – Eastsidaz]
([ Goldie Loc Eastsidaz ])
Where that n*gga who be talkin sh*t?
(ฮแว แดท เอ็น *gga ฮู บี ทอคกิ่น ฌะ *ที)
He don’t come around no more because I f*cked his b*tch
(ฮี ด้อนท์ คัม อะเรานด โน โม บิคอส ไอ เอฟ *cked ฮิส บี *tch)
I made her s*ck my d*ck, while I was squeezin the tits
(ไอ เมด เฮอ เอส *ck มาย d*ck , ฮไวล ไอ วอส สควีซิน เดอะ ทิท)
Then I hit it from the back, gripped tight on them hips
(เด็น นาย ฮิท ดิธ ฟร็อม เดอะ แบ็ค , กริพ ไทท ออน เฑ็ม ฮิพ)
She tried to make me cum, but I was tryin to take her home
(ชี ทไร ทู เมค มี คัม , บัท ไอ วอส ทายอิน ทู เทค เฮอ โฮม)
Dropped you off and seen you fishin on your raggedy Brougham
(ดร็อพ ยู ออฟฟ แอ็นด ซีน ยู ฟิซชิน ออน ยุร แรกเกดี บรูม)
Coulda thumped you and the dog [you little fag]
(คอดา ธัมพ ยู แอ็นด เดอะ ด็อก [ ยู ลิ๊ทเทิ่ล แฟ็ก ])
And don’t sag too hard, you show everybody your thong
(แอ็นด ด้อนท์ แซ็ก ทู ฮาด , ยู โฌ เอวี่บอดี้ ยุร ธอง)

[Tray Deee – Eastsidaz]
([ ทเร Deee Eastsidaz ])
Booyaka booyaka, we bring it straight to ya
(Booyaka booyaka , วี บริง อิท ซทเรท ทู ยา)
From 22’s to Luger’s the sh*t that shoot through ya
(ฟร็อม 22s ทู Lugers เดอะ ฌะ *ที แดท ฌูท ธรู ยา)
Who you motherf*ckers think the Top Dogg bang with?
(ฮู ยู motherf*ckers ธิงค เดอะ ท็อพ ด๊อก แบ็ง วิฑ)
The same click he came with and made the game flip
(เดอะ เซม คลิค ฮี เคม วิฑ แอ็นด เมด เดอะ เกม ฟลิพ)
Now n*ggaz grow they hair, hope they stayin act hard
(เนา เอ็น *ggaz กโร เด แฮ , โฮพ เด สเตยิน แอ็คท ฮาด)
That’s even tho’ yo’ CEO talk sh*t get slapped hard
(แด๊ท อีเฝ็น โฑ โย CEO ทอค ฌะ *ที เก็ท สแลพ ฮาด)
The backyard is where we get our scrap on
(เดอะ แบคคีหยาด อีส ฮแว วี เก็ท เอ๊า ซคแร็พ ออน)
The black car drive by then you get capped on
(เดอะ บแล็ค คา ดไรฝ ไบ เด็น ยู เก็ท capped ออน)

[Master P]
([ มาซเทอะ พี ])
Whassup pimpin? It’s P and Snoop
(ฮวัดสับ พิมปิน อิทซ พี แอ็นด ซนูพ)
With Dre on the beat, this ain’t nuttin but loot
(วิฑ ดรี ออน เดอะ บีท , ดีซ เอน นัทดินบัท ลูท)
They call me Jackhammer for all the bread I got
(เด คอล มี Jackhammer ฟอ ออล เดอะ บเร็ด ดาย ก็อท)
but they call me Bill Clinton for all the head I got
(บัท เด คอล มี บิล คินทัน ฟอ ออล เดอะ เฮ็ด ดาย ก็อท)
I keeps it real-ah, cause I’m all about my scrilla
(ไอ คีพ ซิท ริแอ็ล อา , คอส แอม ออล อะเบาท มาย สครีเรีย)
The ladies love me cause I’m a million dolla hitta
(เดอะ เลดิส ลัฝ มี คอส แอม มา มีลยัน ดอลล่า ฮิทดา)
It’s, No Limit til I D-I-E
(อิทซ , โน ลีมอิท ทิล ไอ ดี ดาย อี)
C-P-3, or Richmond, Cali’s where I be
(ซี พี ที , ออ Richmond , กาลี ฮแว ไอ บี)

[Chorus]
([ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lay Low คำอ่านไทย Snoop Dogg feat Butch Cassidy, Tha Eastsidaz, Dr. Dre

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น