เนื้อเพลง I Only Wanted คำอ่านไทย Mariah Carey

Doesn’t it ever stay
( ดัสอินท ดิธ เอฝเออะ ซเท)
Must it always fade away
(มัซท ดิธ ออลเว เฝด อะเว)
Couldn’t love ever be
(คูดซึ่น ลัฝ เอฝเออะ บี)
Something tangible and real
(ซัมติง tangible แอ็นด ริแอ็ล)
Farewell, fairweather friend
(แฟเวล , fairweather ฟเร็นด)
Abandonment returns to taunt me again
(อะแบนดันเม็นท ริเทิน ทู ทอน มี อะเกน)

I only wanted you to stay
(ไอ โอ๊นลี่ ว็อนท ยู ทู ซเท)
Linger and mean the words you said
(ลีงเกอะ แอ็นด มีน เดอะ เวิด ยู เซ็ด)
Foolishly I romanticized
(ฟูลอิฌลิ ไอ โระแมนทิไซส)
Someone was saving my life
(ซัมวัน วอส เซฝอิง มาย ไลฟ)
For the first time
(ฟอ เดอะ เฟิซท ไทม)
I only wanted you to be there when I
(ไอ โอ๊นลี่ ว็อนท ยู ทู บี แดร์ ฮเว็น นาย)
Opened up my eyes
(โอเพ็น อัพ มาย ไอ)

I was caught in your masquerade
(ไอ วอส คอท อิน ยุร มาซเคอะเรด)
Wish I’d stayed beneath my veil
(วิฌ อาย ซเท บินีธ มาย เฝล)
But it just seemed so easy to
(บัท ดิธ จัซท ซีมี โซ อีสอิ ทู)
Open up myself to you
(โอเพ็น อัพ ไมเซลฟ ทู ยู)
Once more into the wind
(วันซ โม อีนทุ เดอะ วินด)
The embers scatter
(ดิ เอมเบิส ซแคทเทอะ)
And the chill settles in
(แอ็นด เดอะ ชิล เซ็ทเทิ่ล ซิน)

I only wanted you to stay
(ไอ โอ๊นลี่ ว็อนท ยู ทู ซเท)
Linger and mean the words you said
(ลีงเกอะ แอ็นด มีน เดอะ เวิด ยู เซ็ด)
Foolishly I romanticized
(ฟูลอิฌลิ ไอ โระแมนทิไซส)
Someone was saving my life
(ซัมวัน วอส เซฝอิง มาย ไลฟ)
For the first time
(ฟอ เดอะ เฟิซท ไทม)
I only wanted you to be there when I
(ไอ โอ๊นลี่ ว็อนท ยู ทู บี แดร์ ฮเว็น นาย)
Opened up my eyes
(โอเพ็น อัพ มาย ไอ)

Oh
(โอ)
I only wanted you to stay
(ไอ โอ๊นลี่ ว็อนท ยู ทู ซเท)
Linger and mean the words you said
(ลีงเกอะ แอ็นด มีน เดอะ เวิด ยู เซ็ด)
Foolishly I romanticized
(ฟูลอิฌลิ ไอ โระแมนทิไซส)
Someone was saving my life
(ซัมวัน วอส เซฝอิง มาย ไลฟ)
For the first time
(ฟอ เดอะ เฟิซท ไทม)
I only wanted you to be
(ไอ โอ๊นลี่ ว็อนท ยู ทู บี)
The one to get me through that night
(ดิ วัน ทู เก็ท มี ธรู แดท ไนท)

I only wanted you
(ไอ โอ๊นลี่ ว็อนท ยู)
To be there when I
(ทู บี แดร์ ฮเว็น นาย)
Opened up my eyes
(โอเพ็น อัพ มาย ไอ)
Oh
(โอ)
Doesn’t it ever stay?
(ดัสอินท ดิธ เอฝเออะ ซเท)
I only wanted you to
(ไอ โอ๊นลี่ ว็อนท ยู ทู)
Stay
(ซเท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Only Wanted คำอ่านไทย Mariah Carey

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น