เนื้อเพลง Dear Miami คำอ่านไทย Roisin Murphy

Behind these walls
( บิไฮนด ฑิส วอล)
You can be so self-absorbed
(ยู แค็น บี โซ เซ็ลฟ แอ็บซอบ)
Behind those eyes, no disguise
(บิไฮนด โฑส ไอ , โน ดิซไกส)
Disguise, no you can’t disguise
(ดิซไกส , โน ยู แค็นท ดิซไกส)
Behind this fortress of an address
(บิไฮนด ดีซ ฟอทเร็ซ อ็อฝ แอน แอ็ดเรซ)
Stuck in the passion void
(ซทัค อิน เดอะ แพฌอัน ฝอยด)
With a little style full and for a while
(วิฑ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ซไทล ฟูล แอ็นด ฟอ รา ฮไวล)
But you can’t turn back time
(บัท ยู แค็นท เทิน แบ็ค ไทม)

Dear Miami
(เดีย มายเอมอี)
You’re the first to go
(ยัวร์ เดอะ เฟิซท ทู โก)
Disappearing
(ดิสเพียริง)
Under melting snow
(อันเดอะ เมลทิง ซโน)
Each and everyone
(อีช แอ็นด เอ๊วี่วัน)
Turn your critical eye
(เทิน ยุร ครีทอิแค็ล ไอ)
On the burning sun
(ออน เดอะ เบรินนิง ซัน)
And try not to cry
(แอ็นด ทไร น็อท ทู คไร)

Strictly rolling V.I.P.
(ซทรีคลิ โรลลิง วี ไอ พี)
Strictly rolling V.I.P.
(ซทรีคลิ โรลลิง วี ไอ พี)

We got it all
(วี ก็อท ดิธ ดอร์)
The empire ever falls
(ดิ เอมไพร เอฝเออะ ฟอล)
We got all control, untold power to
(วี ก็อท ดอร์ ค็อนทโรล , อันโทลด เพาเออะ ทู)
Do what we wanna do
(ดู ว็อท วี วอนนา ดู)
We got the moves
(วี ก็อท เดอะ มูฝ)
But there’s nothing left to prove
(บัท แดร์ นัธอิง เล็ฟท ทู พรูฝ)
There’s only stardust memories
(แดร์ โอ๊นลี่ ซตาทดัซ เมรโมรี)
We can make come true
(วี แค็น เมค คัม ทรู)

Dear Miami
(เดีย มายเอมอี)
You’re the first to go
(ยัวร์ เดอะ เฟิซท ทู โก)
Disappearing
(ดิสเพียริง)
Under melting snow
(อันเดอะ เมลทิง ซโน)
Each and everyone
(อีช แอ็นด เอ๊วี่วัน)
Turn your critical eye
(เทิน ยุร ครีทอิแค็ล ไอ)
On the burning sun
(ออน เดอะ เบรินนิง ซัน)
And try not to cry
(แอ็นด ทไร น็อท ทู คไร)

Dear Miami
(เดีย มายเอมอี)
You’re the first to go
(ยัวร์ เดอะ เฟิซท ทู โก)
Disappearing
(ดิสเพียริง)
Under melting snow
(อันเดอะ เมลทิง ซโน)
Each and everyone
(อีช แอ็นด เอ๊วี่วัน)
Turn your critical eye
(เทิน ยุร ครีทอิแค็ล ไอ)
On the burning sun
(ออน เดอะ เบรินนิง ซัน)
And try not to cry
(แอ็นด ทไร น็อท ทู คไร)

Merry-go-round again
(เมริ โก เรานด อะเกน)
A carousel
(อะ แครระเซิล)
Passionate raid
(แพฌอะนิท เรด)
An escapade
(แอน เอซคะเพด)

Strictly rolling V.I.P.
(ซทรีคลิ โรลลิง วี ไอ พี)
Strictly rolling V.I.P.
(ซทรีคลิ โรลลิง วี ไอ พี)
Strictly rolling V.I.P.
(ซทรีคลิ โรลลิง วี ไอ พี)
Strictly rolling V.I.P.
(ซทรีคลิ โรลลิง วี ไอ พี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dear Miami คำอ่านไทย Roisin Murphy

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น